יום שלישי, 10 בספטמבר 2013

הכרזות הפרעה: למי אתם מפריעים? - חלק 1הכרזות הפרעה הן נשקו של החלש תרתי-משמע: חלש - "עני" בנקודות. יש לו מעט נקודות. חלש -שחקן חלש מהיריב. 
הכרזות הפרעה הן הכרזות בגובה גבוה ככל האפשר, עם סדרה ארוכה ומעט נקודות. הן מקשות על היריבים למצוא התאמה בסדרה, משום שהם צריכים להתחיל לחפש אותה בגובה גבוה.

הכרזת Weak two

עם 6 קלפים בסדרה נכריז Weak two, כלומר: נכריז בגובה 2.  
דוגמה: יש לנו 7 נקודות. אנחנו מחזיקים AKTxxx♠, שני קלפים בכל אחת מסדרות המיינור ו 3 קלפים ב .  נכריז 2. 
ההכרזה מפריעה ליריבים למצוא התאמה בסדרה אחרת, משום שהם צריכים להתחיל לחפש את ההתאמה בגובה 3. לולא היינו מתערבים בהכרזת Weak two הם היו יכולים להכריז בגובה 1 והיה להם מרחב גדול של הכרזות על מנת למצוא התאמה.
טווח הנקודות בהכרזת Weak two הוא בדרך כלל מ 6 עד 10 נקודות. מקובל להכריז אותה עם 2 מכובדים (מכובד: A או K או Q או JT) בסדרה בה מכריזים.

הכרזת Preemptive

ב Preemptive bid פועלים על פי אותו עיקרון ובטווח נקודות דומה (לפעמים מעט נמוך) כמו ב Weak two bid.
ההבדל הוא שיש לנו יותר קלפים בסדרה אחת: עם 7 קלפים נכריז בדרך כלל בגובה 3 ועם 8 בגובה 4. 
ההפרעה במקרה כזה גדולה יותר, משום שהיריבים צריכים למצוא את ההתאמה בגובה גבוה עוד יותר.

נוסיף עוד  במקום  ליד שהצגתי קודם  נחזיק AKTxxxxושני קלפים בכל אחת מהסדרות האחרות. הפעם נכריז 3 והיריבים יצטרכו להתחיל לחפש התאמה בסדרה אחרת בגובה 4. 

האם תמיד כדאי להפריע?

בברידג' המודרני מקובל להכריז באופן אגרסיבי וברוב המקרים מקובל להפריע.

אביא דוגמה קיצונית להכרזת הפרעה שלי.
אני במצב פגיע היריב שלפני פתח 1. ואני מחזיק יד עם נקודה אחת. קלף בודד ב . שני קלפים קטנים ב  ושני קלפים קטנים ב 
שמונת הקלפים בסדרת ה  הם:
JT98xxxx

נדלקה אצלי נורת אזהרה: אולי יש ליריבים 6? הכרזתי הכרזת הפרעה של 3.
לא הכרזתי בגובה 4 עם 8 קלפים משום, שיש לי נקודה אחת בלבד וכמובן שאין לי 2 מכובדים בסדרה.

טעיתי. ליריבים לא היה 6 היה להם 6. השחקן שישב אחרי הכריז 3NT עם פתיחה (12 נקודות או יותר), Kxx♣ ושבעה קלפים ב ,   כולל AQJT. כשביצעו את החוזה עם שלוש לקיחות עודפות, התברר כי רוב ה Field היה בחוזה של 6, שבוצע ללא בעיות כשהפותח החזיק ב K שליט.

הכרזת ה 3NT היא הכרזה סבירה. השחקן שאחרי, אינו יודע האם יש או 6. אם יש רק 5 חוזה של 3NT בהחלט עדיף.

האם גם ב"ברידג' שלא הכרתם" מפריעים כל פעם שאפשר?

התשובה שלילית. שואלים את שאלת המפתח: למי אני מפריע? ליריבים? לשותף? 
אם ברור כמעט לגמרי שמפריעים ליריבים, מתערבים בהכרזת הפרעה. כשלא ברור למי מפריעים אפשר גם להימנע מהכרזת הפרעה.

השאלה למי אנחנו עשויים/עלולים להפריע מבוססת על שקלול מספר פרמטרים. בנוסף לכך כדאי לחשוב על המשמעות של הכפלת החוזה על ידי היריבים, במטרה להעניש.

1. האם יש לנו רביעייה בסדרת מייג'ור
אם יש לנו, ייתכן שאנחנו מפספסים חוזה בסדרת המייג'ור. השותף עשוי להחזיק בארבעה או חמישה קלפים בסדרה. ההכרזה שלנו עלולה למנוע מהשותף להראות לנו את הסדרה שלו. 

2. מספר הנקודות
כשיש לנו מספר נקודות המתקרב למקסימום (9 או 10 ולפעמים גם 8), סביר להניח שהנקודות מתחלקות בערך שווה בשווה בינינו לבין היריבים. במקרה זה ייתכן שההכרזה שלנו מפריעה לשותף או תביא לכישלון שלנו בביצוע חוזה בגובה גבוה מדי.
כאשר יש לנו מעט נקודות (6-7 נקודות), יותר סביר שליריבים יותר נקודות משיש לנו ולכן כנראה כדאי להכריז ולהפריע להם.

3. מקומו של המכריז בסדר ההכרזה
כשחקן ראשון להכריז, לא תמיד כדאי להכריז הכרזת הפרעה. כשחקן שלישי המכריז, אחרי שהשותף הכריז Pass, ברור שליריבים מספר רב בהרבה של נקודות ולכן יש וודאות שמפריעים להם.

4. מצב הפגיעות
מצב פגיעות הוא סיכום של שני משתנים:
א. האם אנחנו פגיעים?
ב. האם היריבים פגיעים?

מצב ירוק (אנחנו לא פגיעים והיריבים כן) מאפשר יותר אגרסביות בהכרזות הפרעה. מצד אחד נקבל פחות עונש, אם היריבים יכפילו ולא נבצע את החוזה. מצד שני  אם היריבים יבצעו משחק מלא או Slam הם יקבלו יותר נקודות מאשר במצב לא פגיע.

מצב אדום (אנחנו פגיעים והיריבים לא) הוא היפוכו של המצב הירוק, נדרשת יותר זהירות בהכרזת התערבות.

המצבים בהם רמת הפגיעות זהה, נמצאים באמצע בין המצב הירוק למצב האדום.

לצורך קבלת החלטה האם להתערב בהכרזת הפרעה או לא? נדרש שקלול כל הפרמטרים.

אגדה אורבנית: לא פותחים Weak two עם שני אסים

יש שחקני ברידג' ומורי ברידג' המלמדים שלא לפתוח Weak two עם שני אסים. לדעתי זו אגדה אורבנית, כלומר: זה אינו כלל נכון. אני פותח Weak two עם שני אסים וזה מצליח. לפעמים האס השני מהווה את הכניסה החיונית לגביית כל הלקיחות הגבוהות בסדרה הארוכה, כשהשותף החליט שהחוזה הנכון הוא 3NT.

תשאלו את עצמכם את השאלה: במה יכולים להפריע שני אסים לשותף? 
בשונה מהמצב בו יש 4 קלפים בסדרת מייג'ור בו הייתה לי תשובה הגיונית לשאלה, עם שני אסים לא מצאתי תשובה כזו.

אני כמובן לא מדבר על מצב בו שני האסים אינם בסדרה הארוכה. במצב כזה הכלל נכון, אבל יתיר: מספיק הכלל של שני נכבדים בסדרה הארוכה. 

שמתם את שני הנכבדים המינימליים: Q ו JT יש לכם 3 נקודות בסדרה. שמתם שני אסים בסדרות אחרות: 8 נקודות נוספות. סך הכל 11 נקודות. יותר מהמקסימום של 10 נקודות בפתיחת Weak two.
המסקנה היא שאם שומרים על הכלל של שני נכבדים לפחות בסדרה הארוכה, לא יכולה להיות יד עם שני אסים בסדרות האחרות המתאימה לפתיחת Weak two.

דוגמה: קרוב למקסימום הנקודות: פתיחת Preemptive משתיקה את השותף

אני הראשון להכריז כשאני מחזיק ביד הבאה:

KQT9743 
        873 
            - 
         A42

למרות שיש לי 9 נקודות פתחתי
1. החוזה הסופי 4 בוצע בהצלחה. כששיחקתי את היד לא ידעתי מה זו ספירת מפסידים, אבל מספר המפסידים הוא 7 (עם סיכוי גבוה להפוך אותו ל 5-6. אני לא באמת מאמין שתפסידו שתי לקיחות ב ♠. כמעט בכל מקרה שה A אצל השותף לא תפסידו אף לקיחה. כשה J אצל השותף או A אצל היריב שלפניכם תפסידו לקיחה אחת. כששתי התמונות אצל היריבים ויש לכם שתי כניסות לדומם, תוכלו במקרים רבים לצמצם את המפסידים שלכם למפסיד אחד בסדרה באמצעות משחק על פי  The Principle of restrictive Choice).  

הכרזת פתיחה של 3 מפריעה לשותף. ברוב המקרים יכריז Pass כשלנגד עיניו האפשרות שיש לכם יד מינימלית עם 6-5 נקודות. 

דוגמה: 4 קלפים במייג'ור אל תפתח בהכרזת Preemptive

ישבתי בדרום, כשחקן לא מנוסה ב Field לא חזק. אני הראשון שצריך להכריז, במצב פגיע, וברשותי:

      Kxxx 
 KJTxxxx ♥  
            x ♦ 
           x 

לפי הכללים, אין לפתוח בהכרזת ב
 עם 4 קלפים ב , אבל רוב משתתפי התחרות התרשמו מהחלוקה (או לא הכירו את הכלל) ופתחו 3. התוצאה הייתה נפילה פעם אחת עם או בלי Double.
אני פתחתי Pass. לשותף שלי לא היו ארבעה או חמישה קלפים ב  אבל מערב הכריז 1NT. לאחר Pass של שותפי, הכריז מזרח 2. מערב הסביר את ההכרזה כ Puppet Stayman.

תנחשו באיזו סדרת מייג'ור הוא מחפש ארבעה או חמישה קלפים אצל שותפו? 
אם אתם יושבים במקומי, קל לכם לנחש שמדובר ב . עכשיו הכרזתי 2. יש לי יד הגנתית מצוינת נגד חוזה ב . אם היריבים יכריזו גבוה מדי עם התאמה ב  (שלא הייתה בפועל), הם ייכשלו בביצוע החוזה.

עם 24 נקודות לפחות לו ולשותפו ועם AT♥ ובהנחה שיש לי 6 קלפים בסדרת השליט, בחר השחקן הצעיר והמוכשר במערב להכפיל (ההכרזה הנכונה היא 2NT) ולהוביל ב  ל A של שותפו. כשמצאתי Q כקלף יחיד בסדרה אצל השותף, לא התקשיתי לבצע את החוזה המוכפל. 
זהו עוד מקרה, שהתערבות בגובה נמוך יותר עשויה להפריע ליריבים יותר מאשר הכרזה בגובה גבוה.

3 תגובות:

 1. אני עוקב אחר הפוסט שלך כבר זמן מה...

  ואני חייב להגיד שאני מתרגש כול פעם מחדש, כל כך הרבה ידע!

  אשמח לחלוק איתך התלבטות-
  אני בן 17 ועד כה שח-מט היה התחביב הגדול שלי, כיום אני משקיע את רוב זמני בברידג'.
  נראה לך שאפשר לרקוד על 2 חתונות?

  השבמחק
 2. שלום לאנונימי בן ה 17. כשהייתי בגילך שיחקתי שחמט ברצינות. שיחקתי בליגה הארצית ובתחרויות אישיות ברמה גבוהה. אפשר לרקוד על שתי חתונות ולהנות משתיהן, אבל קשה מאד להגיע לרמה גבוהה מאד בשניהם כי כל אחד מהם מחייב השקעה גדולה. יש תקדימים לשחקנים שהצטיינו בשניהם הבולטת ביותר היא אירינה לויטינה, שזכתה עם נבחרת הנשים של ברית המועצות באליפות העולם ואחרי שהיגרה לארה"ב זכתה בחמש אליפויות עולם לברידג' שלוש מהן כשחקנית נבחרת הנשים של ארצות הברית. כתבתי עליה מאמר לירחון הברידג' הישראלי. המאמר פורסם בנובמבר 2012.

  השבמחק
 3. אחפש את המאמר!

  תודה, אשמח לקרוא גם מאמרים על שחמט (תחום שאני יותר מבין בו)

  השבמחק

Featured post

יד השנה 2011: הלגמו במיטבו

 היד הבאה נבחרה בשנת 2011  כיד השנה  על ידי   The  International Bridge Press Association. זיא מחמוד כתב עליה, שהיא לא רק יד השנה, אלא ...