יום שני, 14 בינואר 2019

פתרון חידת ההגנה: מדוע שיחק מערב את ה-2?


בפוסט הקודם חידת הגנה: מדוע שיחק מערב את ה-2? הצגתי יד  מתחרות. בפוסט זה אציג את הפיתרון.  
לנוחיות הקוראים אציג בקצרה את החידה.

ידו של מזרח:
A965 
Q76
QT6
QT8     

מערב הוא שחקן ברמה גבוהה, כך שאל תניחו שהוא טעה. מהלך ההכרזה

לאחר שלוש הכרזות Pass פתח דרום ב-1.  מערב עבר (Pass). צפון הכריז 1. מזרח עבר ודרום הכריז 1. מערב עבר וצפון הכריז 1NT. זה היה החוזה הסופי.


הלקיחה הראשונה

לאחר ההובלה התגלה הדומם הבא בדרום: 

   KQT3 
       A
    973 
AK943

מהדומם שוחק ה-3. מערב שיחק את ה-2. הכרוז שיחק את ה-4. ה-6 זכה בלקיחה !!!!


פיתרון החידה

נתחיל בשאלה השנייה: מדוע שיחק מערב את ה-2? 
התשובה לשאלה הזו אינה מנותקת מהעובדה שה-6 זכה בלקיחה.


האם מערב סימן שאינו מעוניין בהמשך בסדרה בה הוביל שותפו? 

מערב לא סימן באופן ישיר האם הוא מעוניין בהמשך בסדרה או לא. מסמנים רק כאשר השותף מוביל בפעם הראשונה שמשחקים סדרה ומובילים בקלף גבוה. ה-6 אינו קלף גבוה. 


האם יכול להיות שהכרוז מחזיק גם ב-A וגם ב-K?

לא סביר. היות שבדומם יש שלושה קלפים בסדרה לא הגיוני לעכב פעם אחת כשמחזיקים גם A וגם K וגם את ה-4. 
עיכוב נועד למניעת מעברים בין ידי המגנים. כשיש שלושה קלפים כולל ה-A וה-K אפשר לזכות בפעם הראשונה בקלף גבוה. לנסות לפתח סדרה ארוכה למשל: . אם צריך לעכב, אפשר לעכב בפעם השנייה.

מסקנה: מערב מחזיק ב-A או ב-K
אגב, פחות סביר, אבל ייתכן, שהוא מחזיק בשניהם והכרוז בחר משום מה להכריז 1NT ללא עוצר ב-.

בהנחה שה-A או ה-K אצל מערב היכן נמצא ה-J?
ה-J נמצא במערב. לא הגיוני שהכרוז בדרום לא היה זוכה ב-J  כאשר יש לו לפחות שלושה קלפים שאחד מהם הוא ה-A או ה-K  שה-A יושב לפניו.

המסקנה היא שלמערב יש לפחות שלושה קלפים ב- ששניים מהם הם ה-A או ה-K והשני הוא ה-J.
שימו לב שייתכן שיש לו ארבעה או אפילו חמישה קלפים ב-

במצב כזה יש לנו תשובה לשאלה הראשונה: איזה קלף עליו לשחק? 
התשובה עליו לשחק את ה-Q ולקוות שלשותפו ארבעה קלפים בסדרה. די סביר בהתחשב בעובדה ש- היא הסדרה היחידה, שהיריבים לא הכריזו. 
אם הכרוז יעכב שוב, עליו לשחק את ה-T


מדוע שיחק מערב את ה-2?

מערב הניח ששותפו הוביל בקלף רביעי מלמעלה והוא שיחק על פי חוק ה-11. 
חוק ה-11 הוא כלל המאפשר לשותפו של המוביל בקלף רביעי מלמעלה לחשב את מספר הקלפים הגבוהים מקלף ההובלה בשלוש הידיים שאינן של המוביל. 


השותף יודע מה הוא מחזיק בידו ורואה את הדומם. זה מאפשר לו לחשב כמה קלפים כאלה, אם בכלל יש ביד הכרוז.
הפחתת ערכו של הקלף מ-11 נותנת את מספר הקלפים הגבוהים ביתר שלוש הידיים.

במקרה הזה הוביל מזרח ב-6. כלומר על פי הכלל יש חמישה קלפים גבוהים מהקלף הזה בשלוש ידיים.
בדומם הוא רואה את ה-7 ואת ה-9. כפי שאתם יודעים הוא מחזיק את ה-J
אגלה לכם סוד לא מפתיע שיש בידיו גם את ה-K. הוא מחזיק גם את ה-8.
סך הכל חמישה קלפים גבוהים יותר מה-6. לכאורה, לכרוז אין קלף גבוה יותר מה-6

מה שהוא לא הביא בחשבון זה שמזרח יצא בשלישי מלמעלה מתוך שלושה קלפים בסדרה היחידה שאותה לא הכריזו היריבים. 
הכרוז שהכריז 1NT, החזיק ב-A, כלומר: היה עוד קלף אחד יותר גבוה מה-6 ביד הכרוז.
היות שזה היה ה-A, זה לא ממש משנה. 

גם הכרוז הניח שההובלה היא ברביעי מלמעלה ולכן החליט לעכב את ה-A פעמיים על מנת למנוע מעבר ב- בין המגנים.  

היד המלאה

להלן היד המלאה:בדיעבד ההובלה ב-6 התבררה כהובלה מוצלחת. מזרח לא קרא נכון את המצב ב-, המשיך בסדרה אחרת ואפשר לכרוז לבצע חמיקה (Duck) ב- ולזכות ב-4 לקיחות בסדרה זו. הכוונה בחמיקה היא למשחק של קלף נמוך בסדרה זו משתי הידיים כשמהגנים זוכים בלקיחה. לאחר מכן זוכים ב-A וב-K ובעוד שתי לקיחות בסדרה.

ההובלה הטבעית היא דווקא ב-. דרום הוא זה שהכריז את הסדרה וצפון לא תמך. דרום יכול להיות עם 12 נקודות ועם ארבעה קלפים קטנים בסדרה או תמונה אחת ולאו דווקא עם KQT. 

ההובלה ב-5 מתבררת כהובלה לא מוצלחת. הכרוז זוכה ב-J  בידו. מבצע חמיקה ב- וזוכה בתשע לקיחות:
ארבע לקיחות ב-, שלוש לקיחות ב- ושני קלפי A אדומים.  יום שישי, 11 בינואר 2019

חידת הגנה: מדוע שיחק מערב את ה-2?


חידת ההגנה מבוססת על יד אמיתית ששוחקה בתחרות ארצית. כנגד חוזה של 1NT הוביל מזרח ב-6

ידו של מזרח:

A965♠ 
Q76
QT6
QT8♣     

מערב הוא שחקן ברמה גבוהה, כך שאל תניחו שהוא טעה. שיטת הסימון של מזרח-מערב אינה UDCA (שיטה בה קלף נמוך מעודד להמשיך בסדרה).

מהלך ההכרזה

לאחר שלוש הכרזות Pass פתח דרום ב-1.  מערב עבר (Pass). צפון הכריז 1. מזרח עבר ודרום הכריז 1.  מערב עבר וצפון הכריז 1NT. זה היה החוזה הסופי.

הלקיחה הראשונה

לאחר ההובלה התגלה הדומם הבא בדרום: 

   KQT3♠ 
       A
    973 
AK943

 מהדומם שוחק ה-3. מערב שיחק את ה-2.  הכרוז שיחק את ה-4. ה-6 זכה בלקיחה !!!!

השאלות

1. איזה קלף צריך מזרח לשחק?

2. מדוע שיחק מערב את ה-2?יום ראשון, 6 בינואר 2019

תחרות על משחק חלקי


בפוסט זה אתייחס למצבים התחרותיים השונים בהכרזה בברידג' ואתמקד בתחרות על משחק חלקי.


שני המצבים השכיחים

מצב 1: רק אחד מהצדדים מכריז 

רק צפון ודרום או רק מזרח ומערב מכריזים. הצד השני קורא Pass כל הזמן. בקטגוריה זו אני מכליל גם את המצב בו הצד השני התערב פעם אחת בלבד במכרז. 
המכרז מסתיים בהזמנה למשחק מלא או בהכרזת משחק מלא או בהזמנה לסלאם או בהכרזת סלאם.


מצב 2: שני הצדדים מתחרים על מכרז חלקי

זהו המצב עליו ארחיב בהמשך. שני הצדדים מכריזים בתחרות על משחק חלקי עד שאחד הצדדים מוותר. המצב הקלאסי הוא שאחד הצדדים מצא התאמה בסדרה אחת והצד השני בסדרה שנייה. 


מצבים אחרים

מצב 3: שני הצדדים מתחרים על משחק מלא

בדרך כלל מדובר בידיים חלוקתיות.
במרבית המקרים לצד אחד התאמה באחת מסדרות המייג'ור ואולי גם בסדרת מיינור. לרוב יש קוצר בסדרת המייג'ור השנייה. 
לצד השני התאמה בסדרת המייג'ור השנייה ואולי גם בסדרת המיינור השנייה. לרוב המכרז מסתיים כשאחד מהצדדים מכריז סדרת מייג'ור בגובה 5. הצד השני מחליט שגובה 5 שייך ליריבים.
לפעמים גם הצד השני מכריז בגובה 5.


מצב 4: שני הצדדים מתחרים על סלאם

מצבים נדירים של חלוקות קיצוניות בהם לכל צד יש אורך בסדרה אחת ואפשרות לחיתוכים צולבים בסדרות אחרות.


מצב 5: צד אחד מתחרה על משחק מלא וצד שני מוכן להקריב במשחק מלא

ברוב המקרים הצד המקריב אינו פגיע והצד המתחרה על משחק מלא פגיע.
לצד המקריב הרבה פחות נקודות אבל יש לו יד חלוקתית עם אורך בסדרה המוכרזת. לרוב גם קוצר בסדרה בה מצא הצד החזק התאמה. 

מצב 6: צד אחד מעוניין לבצע סלאם וצד שני מוכן להקריב בסלאם בסדרה אחרת.

זהו מצב נדיר מאוד. אתם מוזמנים לקרוא דוגמה ליד כזו מגמר תחרות ספינגולד בשנת 2013. לקריאה: לכל כלל יש יוצא מהכלל.

ייתכן שיש מצבים נוספים שלא התייחסתי אליהם בפוסט זה אבל בברידג' חשוב יותר להיות ערוכים ומוכנים למצבים השכיחים. במקרה זה שני המצבים הראשונים.


התחרות על מכרז חלקי

הנקודות עשויות להתחלק בערך שווה בשווה בין שני הצדדים. ברוב המקרים לכל אחד מהצדדים 18-22 נקודות. 
צד אחד מצא התאמה בסדרה אחת וצד שני מצא התאמה בסדרה שנייה. נשתמש כאן בדוגמה שצד אחד מכריז את סדרת ה- וצד שני את סדרת ה-.

הדילמה היא: עד לאיזה גובה לעלות?
לפעמים זו דילמה לא קלה וגם שחקנים ברמה גבוהה לא תמיד בוחרים בחלופה טובה.

האם לתת ליריבים לשחק 2 או להכריז 3?
אם תכריזו 3,

ייתכן שהיריבים יפלו פעם אחת ב-2 ואתם תיפלו פעמיים בחוזה של 3. במקרה כזה היריבים מרוויחים.

ייתכן שהיריבים יבצעו חוזה של 2 ואתם תיפלו פעם אחת בחוזה של 3. במקרה כזה אתם מרוויחים.

אם תפלו פעמיים והיריבים מבצעים את החוזה, תרוויחו כשאתם לא פגיעים (היריבים מקבלים 110 נקודות על ביצוע החוזה ו-100 נקודות על זה שנפלתם פעמיים) ותפסידו כשאתם במצב פגיע  (היריבים מקבלים 110 נקודות על ביצוע החוזה ו-200 נקודות על זה שנפלתם פעמיים).

אותה שאלה עומדת גם בפני הזוג השני:
האם לתת ליריבים לשחק בחוזה של 3 או להכריז 3?
אם תכריזו 3,

ייתכן שהיריבים יפלו פעם אחת ב-3 ואתם תיפלו פעמיים בחוזה של 3. במקרה כזה היריבים מרוויחים.

ייתכן שהיריבים יבצעו חוזה של 3 ואתם תיפלו פעם אחת בחוזה של 3. במקרה כזה אתם מרוויחים.

אם תפלו פעמיים והיריבים מבצעים את החוזה תרוויחו (היריבים מקבלים 140 נקודות על ביצוע החוזה ו-100 נקודות על זה שנפלתם פעמיים) כשאתם לא פגיעים ותפסידו כשאתם במצב פגיע (היריבים מקבלים 140 נקודות על ביצוע החוזה ו-200 נקודות על זה שנפלתם פעמיים).

המקרה החריג של תחרות על משחק חלקי

במקרה זה לאחד הצדדים יש יותר כוח ולפעמים ניתן לבצע משחק מלא. 
הקונבנציה המאפשרת את בחינת האפשרות למשחק מלא נקראת Maximal Double.

הכרזות תמיכה בסדרת השותף במצב תחרותי

אניח שבמצב לא תחרותי אתם מראים תמיכה באופן הבא בסדרת מייג'ור:
אחרי פתיחה של 1 (זה זהה בפתיחה של 1) השותף מכריז 2   עם תמיכה של שלושה קלפים ו-6-9 נקודות ו-3 עם 10-12 נקודות.

בתחרות על משחק חלקי לא משתנה המשמעות של הכרזת 2. היא מראה 6-9 נקודות ותמיכה ב-.
לעומת זאת משתנה המשמעות של הכרזת 3. היא הכרזה המראה יד חלשה עם ארבעה קלפים ב-. יד עם 10-12 נקודות מתארים באמצעות Cue bid (יש המכריזים כך עם 11 נקודות לפחות). לפרטים: "לפול מהכיסא" מ-Direct cue bid

  

יום שבת, 5 בינואר 2019

עוד לא מאוחר ללמוד להכריז בברידג'אם אתם אזרחים ותיקים שמשחקים ברידג', אולי מספר חודשים, אולי שנה, אולי מספר שנים. 
אם בנוסף לכך אתם גרים בשכונת בית הכרם בירושלים, אתם יכולים להצטרף לקורס ברידג' ייחודי. אני הוא המורה המלמד את הקורס הזה.
זוהי קבוצה משולבת של תלמידי תיכון ליד האוניברסיטה ואזרחים וותיקים תושבי בית הכרם.
תלמידי בית הספר לומדים ברידג' במסגרת המחויבות האישית הנדרשת מתלמידי תיכון.
השיעורים מתקיימים בימי שני בשעה 16:00 בבית ספר בית הכרם בירושלים.

הקורס החל בסוף חודש אוקטובר ולכן לא אוכל לצרף אזרחים וותיקים שאינם מכירים את חוקי המשחק.

אם יש כאלה שאינם מכירים את חוקי המשחק, הם מוזמנים ליצור איתי קשר על מנת להצטרף לקורס מתחילים.

לפרטים ולהרשמה צרו איתי קשר בטלפון: 054-4480616.

מה למדנו עד עכשיו?

רוב משתתפי הקורס לא הכירו את משחק הברידג' לפני תחילת הקורס. 
שיטת הלימוד שלי מבוססת על הפרדה בין שני שלבי משחק הברידג': שלב המכרז ושלב המשחק.
בהתחלה מדלגים על שלב המכרז ולומדים את כללי המשחק וטכניקות בסיסיות של משחק.

היות שבכל זאת נדרשת הכרזה, לומדים מיני ברידג'. מיני ברידג' הוא משחק ששלב המשחק בו זהה לשלב המשחק בברידג' ושלב ההכרזה הרבה יותר פשוט ומכני ומבוסס על טבלאות הכרזה. 
רק כאשר מסיימים ללמוד את כל חוקי המשחק מתחילים ללמוד הכרזה בברידג'.

השיטה הזו אינה שיטה שהמצאתי. זוהי השיטה בה מלמדים בישראל כל המורים לברידג' המלמדים בבית ספר ומקובלת גם במסגרות אחרות. 

היתרונות של השיטה:

1. מהשיעור הראשון אפשר להתחיל לשחק.

2. הלימוד הוא שיטתי ומסודר ולכן קל יותר לתלמידים להבין.

הקבוצה לקראת סיום לימודי המיני ברידג'. ב-28 בינואר אתחיל ללמד הכרזה בברידג'. 

מדוע אני מעוניין לצרף אזרחים וותיקים?

בקבוצות מעורבות של תלמידים ואזרחים וותיקים רצוי לשמור על מספר דומה של וותיקים ותלמידי תיכון. בקבוצה הנוכחית מספר גדול יותר של תלמידי תיכון.

מדוע כדאי להצטרף?

1. בקבוצה כזו יש גם מפגש בין דורות בנוסף ללימוד ברידג'.

2. מחיר השיעורים נמוך יחסית משום שהתשלום נעשה באמצעות גוף המטפל באוכלוסיית האזרחים וותיקים בבית הכרם.

3. אני מלמד הכרזות בברידג' באופן פשוט, הגיוני ושיטתי.
לכן הקורס מתאים גם לכאלה שלמדו להכריז באופן לא שיטתי, למשל מחברים שמשחקים ברידג'. 

4. אני מורה מוסמך מטעם ההתאגדות הישראלית לברידג'. אני מורה מנוסה שלימד כבר ילדים, מבוגרים וקבוצה אחת משולבת של תלמידי תיכון ואזרחים וותיקים

כיצד "נולד" הקורס?

חברי, אבישי בן דוד, מלמד בהצלחה קורסים כאלה בהרצליה וברמת השרון.  לפרויקט הלימוד והמשחק המשותף של צעירים ומבוגרים הוא קרא Golden Bridge

אני חייב תודה מרובה לאבישי ששיתף אותי בניסיונו בתחום זה. 
ההבדל בין היוזמה בערים אלה לבין היוזמה בירושלים הוא שעיריות רמת השרון והרצליה שותפות לפרויקט בעוד עיריית ירושלים אינה מעוניינת להיות שותפה בפרויקט.

בית הספר התיכון ליד האוניברסיטה, חבר ל"קהילה לדורות" של ג'וינט אשל במסגרת טיפול באזרחים וותיקים בבית הכרם על מנת להציע פרויקט של מחויבות אישית של תלמידים עם אזרחים וותיקים. 
ההצעה שלי לעשות את זה באמצעות לימוד ומשחק משותף של ברידג' נענתה בחיוב.
הצגתי את לימוד הברידג' כאחת ממגוון רחב של הצעות למחויבות אישית, שהוצגו לתלמידים.
מספיק תלמידים ומספיק אזרחים וותיקים היו מעוניינים בברידג' וכך יצאנו לדרך.

מעוניינים להצטרף?

צרו אתי קשר באמצעות:
טלפון: 054-4480616

יום שלישי, 25 בדצמבר 2018

פתרון חידת ההגנה: ה-6 או ה-A?
בפוסט הקודם: חידת ההגנה ה-A או ה-6?, שאלתי שתי שאלות עליהן אענה בפוסט זה.
לנוחיות הקוראים אחזור על עיקרי הפוסט.

אתם יושבים בצפון ומחזיקים את היד הבאה:

Q7532
       T3
      A6
 7543


מהלך המכרז

מזרח פתח 1NT. דרום קרא Pass. מערב הכריז 2 (טרנספר ל-). לאחר Pass שלכם הכריז מזרח 2. מערב 3NT ומזרח 4.
זה החוזה שמשוחק. 

ההובלה והדומם

השותף שלכם הוביל ב-K. 
הדומם:

    KT4
AKJ82
    952
     62
 

ניתוח המצב

אחרי שבצפון רואים את ההובלה והדומם ידועים הדברים הבאים:

1. בדומם יש 11 נקודות.

2. לכרוז יש 15-17 נקודות.

3. יש להם ביחד 26-28 נקודות.

4. לכם יש 6 נקודות

5. מסקנה: לשותף שלכם 6-8 נקודות 

6. סביר להניח שאם השותף הוביל ב-K הוא מחזיק גם ב-QJ
בהרבה מקרים הובלה מ-KQ ללא J עוזרת לכרוז. כשמובילים מניחים שבהסתברות גבוהה שה-A אצל הכרוז, משום שהוא מחזיק ביד החזקה ביותר. אם אתם מובילים ב-K ללא J, סביר שגם ה-J יהיה אצל אחד היריבים משום שליריבים הרבה יותר נקודות מאשר לשותף. 
ביד הזו , השותף שלכם בדרום כבר מראה 6 נקודות ב-.

7. מסקנה: לשותף שלכם 0-2 נקודות בסדרות שאינן  


תשובה לשאלה הראשונה: אצל מי נמצא ה-A? 

היות שלדרום אין ארבע נקודות מחוץ לסדרת ה- ה-A לא יכול להיות אצלו. ה-A נמצא אצל הכרוז במזרח.


מה צריך על מנת שאפשר יהיה להפיל את החוזה? 

הסיכויים למנוע את ביצוע החוזה נמוכים. אם לכרוז 17 נקודות, הם אפסיים. 
על מנת להפיל את הכרוז צריך לקוות שמתקיימים התנאים הבאים:

1. לכרוז 15 נקודות.

2. לכרוז אין יותר משלושה קלפים בסדרת ה-.
ההסתברות לתנאי זה אינה נמוכה.

3. לכרוז לפחות שלושה קלפים ב-.

4. לשותף יש Q9x     

אם נשחק את ה-6?

דרום אינו יודע האם ה-A אצל הכרוז והוא עיכב אותו. הוא ימשיך ב-Q. צפון יזכה ב-A.

הוא יצטרך לנחש באיזו סדרה לשחק. בכל אחת מהן כנראה לא יהיה טוב לשחק. 
תמיד הכרוז יזכה בדומם ויעבור לידו או יזכה בידו. אם חסרה לו ה-Q ישחק עקיפה ל-J שתצליח. ההגנה לא תזכה באף לקיחה ב- ותוגבל כנראה ל 2-3 לקיחות ב-.

אם ישחק , יגלה את מקום ה-Q ובנוסף לזה הוא עלול לסדר לכרוז עקיפה ולמכור לקיחה ל-J או ל-T.
אם ישחק , יסדר לכרוז עקיפה על ה-Q

ככל הנראה ה-A וה-K ביד הכרוז. חזרה בסדרה הזו לא תועיל. 
המקרה היחיד בו ייתכן שה-K בדרום הוא כשלכרוז 15 נקודות וה-J ביד הכרוז. מקרה זה לא סביר.

תשובה לשאלה השנייה: האם לשחק את ה-A או את ה-6? 

התשובה לשאלה היא שעליו לשחק מיד את ה-A ואחרי זה את ה-6

דרום יזכה ב-Q וימשיך ב-J.
אם מתקיימים התנאים שצוינו בסעיף "מה צריך על מנת להפיל את החוזה?" ודרום ימשיך ב- רביעי הכרוז לא יוכל לבצע את החוזה. 

אם הכרוז לא יחתוך בדומם או יחתוך בקלף קטן

צפון יחתוך מעליו ב-T. בידו של הכרוז אין שליט גבוה יותר. 
ההגנה תזכה בארבע לקיחות להפלת החוזה.

אם הכרוז  יחתוך בדומם עם ה-J

צפון יזרוק .
כשהכרוז ישחק  מידו דרום ישחק לפי הכלל שני משחק נמוך. 
הכרוז יאלץ לשחק את ה-A או את ה-K, אחרת צפון יזכה ב-T להפלת החוזה.
עכשיו הוגבהה ה-Q של דרום. בידו נשארו ה-Q וה-9. הקלף היחיד שנשאר ביד הכרוז ובדומם הגבוהה מה-9 הוא ה-.A בדומם. ההגנה תזכה בלקיחה אחת בשליט להפלת החוזה.

הטכניקה בה השתמשנו: Promotion

הטכניקה באמצעותה גרמנו לכרוז להגביה את ה-Q נקראת Promotion.
הכרוז נאלץ לחתוך בקלף גבוה יחסית, במקרה זה ה-J, וגרם להגבהת ה-Q.

הצורה היותר נפוצה של השימוש בטכניקה מחייבת את היריב לחתוך בקלף גבוה יותר מהקלף שבידנו ועל ידי כך מגביהה אותו.
למשל לכרוז נשארו QT בסדרת השליט לאחר שה-A וה-K יצאו. 
השחקן שאחריו מחזיק רק ב-J.
המגן שלפני הכרוז זכה בלקיחה ומוביל בקלף בסדרה שבה גם לכרוז וגם למגן שאחריו נגמרו הקלפים.

אם הכרוז חותך ב-T, המגן חותך מעליו.
אם הכרוז חותך ב-Q, ה-J של המגן הופך לקלף הגבוה ביותר וזוכה בלקיחה.

הערת שוליים

ה-9אינו הכרחי. הצגתי את היד עם קלף זה לנוחיות הבנת הקורא. למעשה בכל מצב שמכריחים את הכרוז לחתוך ב-J וה-Qxx  בדרום וה-Tx בצפון הכרוז מפסיד לקיחה ב-.

Featured post

יד השנה 2011: הלגמו במיטבו

 היד הבאה נבחרה בשנת 2011  כיד השנה  על ידי   The  International Bridge Press Association. זיא מחמוד כתב עליה, שהיא לא רק יד השנה, אלא ...