יום ראשון, 14 באפריל 2019

פיתרון: באיזה קלף תובילו?

בפוסט הקודם שאלתי איזו הובלה עשויה להפיל את החוזה? לנוחיות הקוראים אציג שוב את ההכרזה ואת ידו של מערב.


ידו של מערב

   AJ73
KT742
    Q72
        5מהלך המכרז


מזרח ומערב לא התערבו במהלך המכרז. דרום פתח 1. צפון הכריז 2 (2 על 1 מחייבת למשחק מלא). 
דרום הכריז 3. 

הכרזתו של דרום קובעת את סדרת ה- כסדרת השליט.
צפון הכריז 4.
הכרזת צפון מראה Control בסדרת ה- ומציעה לבחון סלאם ב-.
דרום הכריז 4 והפך לכרוז בחוזה זה.מהיכן יכולות לבוא 4 לקיחות הגנה?


לפי המכרז בהסתברות גבוהה ה-K וה-Q נמצאים בדרום. 
ההגנה תוכל לזכות בשתי לקיחות בשליט עם ה-A וה-J
בהחלט ייתכן שה-K יהיה הלקיחה השלישית. 
הלקיחה הרביעית, המפילה את החוזה, עשויה להגיע מחיתוך ב-.


מה צריך כדי לקבל חיתוך ב-? 

צריך כניסה למזרח אחרי שמשחקים את ה- היחיד במערב. 

האם יכולה להיות כניסה כזו ואם כן באיזו סידרה?

למערב יש 10 נקודות.
לכרוז בדרום יש כנראה שישייה ב- עם 15-17 נקודות.
לצפון 12 נקודות או יותר. 
לשלושת השחקנים שצוינו יש לפחות 37 נקודות.
ספק אם יש כניסה לידו של מזרח. 

אם יש כניסה היא תהיה באמצעות ה-Q או ה-K. לא סביר שיש לו A. 

הסיכויים שיש לו Q גבוהים מהסיכויים שיש לו K

הפיתרון הוא לשחק . היריבים יזכו וישחקו K. מערב זוכה ב-A.
 הוא משחק את ה-K. הכרוז זוכה ב-A. יזכו ב-Q וכשמערב זוכה ב-J הוא משחק קטן ל-Q של מזרח (אם היא אכן אצל מזרח). 
מזרח חוזר ב- להפלת החוזה.


מדוע זה עלול להיכשל גם אם ה-Q אצל מזרח?


הכרוז ישאל את עצמו מדוע מערב שיחק  ומיד עשה סוויץ' ל-K
התשובה תהיה: קלף יחיד ב- ומחפש כניסה ליד של מזרח בשביל לקבל חיתוך. 
הכרוז יעכב את ה-A וייתן למערב לזכות ב-K. הוא ישחק אותו רק כשמזרח ישחק את ה-Q לא תהיה כניסה ליד של מזרח. ההגנה תזכה רק ב-3 לקיחות ולא תגרום להפלת החוזה. 


אז מהי ההובלה שעשויה בכל זאת לגרום להפלת החוזה?

החלפת הסדר. קודם משחקים את ה-K !!!!. הכרוז אינו יודע שלמערב יש קלף יחיד ב-. לכאורה ההובלה היא מ-KQ. הכרוז אינו יודע על חלוקת קלפי השליט הלא ידידותית. הכרוז אינו יודע שכמעט כל הנקודות של המגנים במערב. סביר שהוא לא יעכב את ה-A

כשמערב יזכה ב-A הוא ישחק . אחרי שיזכה ב-J ישחק  ואם מזרח יזכה ב-Q, ימשיך ב- לחיתוך.  
לחילופין, אם לכרוז יש רק שני קלפים ב- וה-J9 בצפון הוא עשוי לחזור ב-, בהנחה שה-Q במערב וכך להימנע מחיתוך . מזרח זוכה ב-Q וממשיך ב-

מי שהוביל ביד הזו ב-K הוא Michael Rosenberg, שחקן אמריקאי ברמה גבוהה מאוד, שבין שאר הישגיו זכה כבר פעם אחת באליפות עולם.

את היד מצאתי בספרם של בני הזוג גרנווטר Tops and Bottoms


היד המלאה


כשתיראו את היד המלאה, בפיסקה הבאה, תבינו מדוע הכרוז לא עיכב את ה-Aמבחינת הכרוז אחרי שיזכה ב-A מערב יזכה ב-Q וה-J יוגבה אחרי שימשוך את כל השליטים לא יהיה קושי לבצע את החוזה.


היד המלאה
יום שישי, 12 באפריל 2019

באיזה קלף תובילו?


אתם יושבים במערב ומחזיקים את היד הבאה:

   AJ73
KT742
    Q72
       5

מהלך המכרז

מזרח ומערב לא התערבו במהלך המכרז. דרום פתח 1. צפון הכריז 2 (2 על 1 מחייבת למשחק מלא). 
דרום הכריז 3
הכרזתו של דרום קובעת את סדרת ה- כסדרת השליט.
צפון הכריז 4.
הכרזת צפון מראה Control בסדרת ה- ומציעה לבחון סלאם ב-.
דרום הכריז 4 והפך לכרוז בחוזה זה.


מהו קלף ההובלה שעשוי להביא לכישלון בביצוע החוזה?
הפיתרון בפוסט הבא.

יום ראשון, 7 באפריל 2019

צעדים שניים בהכרזה: Cue bidסדרת פוסטים קודמים עסקה בצעדים ראשונים בהכרזה. תלמידים שהתקדמו סיימו קורס הכרזות למתחילים. הם נמצאים כבר בשלב של הכרזות התערבות למתחילים.

במהלך שלב זה נתקלים בפעם הראשונה במושג חדש שתנאי הכרחי להיתקלות בו הוא הכרזת התערבות.

Cue bid היא הכרזה בסדרה אותה הכריז יריב. למשל: השותף שלכם פתח 1 היריב התערב בהכרזת 1. אתם הכרזתם 2.  להכרזת Cue bid עשויות להיות משמעויות שונות בהתאם למהלך ההכרזה אבל יש מכנה משותף בין הכרזות Cue bid שונות. 

המכנה המשותף להכרזות Cue bid


1. לא מדובר בהכרזה טבעית. מדובר בקונבנציה.

2. השותף אינו צריך לקרוא Pass אחרי Cue bid.
במובן זה דומה הכרזת Cue bid להכרזת Takeout Double: גם אחריה כמעט תמיד אין לקרוא Pass.

3. ההכרזה מראה כוח, כלומר: מספר גבוה יחסית של נקודות. 

נקודות 2 ו-3 מכתיבות בעצם לשותפו של מכריז ה-Cue bid  להמשיך להראות את מבנה ואת חוזק היד שלו.

הפעם הראשונה בה נתקלים במושג: Takeout Double 

הפעם הראשונה בה נתקלים במושג היא כשלומדים Takeout Double.

לומדים שאין לקרוא Pass (למעט במצבים חריגים עם אורך בסדרת הפותח).
לומדים שהכרזת סידרה ללא קפיצה מבטיחה לפחות ארבעה קלפים בסדרה ו-0-8 נקודות. למשל הכרזת 1 אחרי שהיריב פתח  1 והשותף שלכם הכפיל מבטיחה לפחות ארבעה קלפים ב- ושוללת יד עם יותר מ-8 נקודות.

גם הכרזת סידרה עם קפיצה מבטיחה לפחות ארבעה קלפים בסדרה ו-9-11 נקודות. כך למשל, הכרזת 2 אחרי שהיריב פתח 1 והשותף שלכם הכפיל מבטיחה לפחות ארבעה קלפים ב- ו-9 עד 11 נקודות.  

מה המשמעות של הכרזת Cue bid במצב כזה? 

אם בדוגמה לעיל יכריז שותפו של המכפיל 2 אז זוהי הכרזת Cue bid. המכריז  מבטיח יד יותר חזקה משתי ההכרזות שתיארתי בפיסקה הקודמת. כלומר: יש לו לפחות 12 נקודות. 

להכרזה הזו יש משמעות נוספת: היא מחייבת למשחק מלא. 
הפותח הראה לפחות 12 נקודות. הכרזת הכפל של השותף שלכם הבטיחה לפחות 12 נקודות. גם לכם יש לפחות 12 נקודות. 
גם אם יש לכם ולשותף רק 24 נקודות, במצב מיוחד זה לא נדרשות 25 נקודות להכרזת משחק מלא.

הסיבה לכך היא שאתם יודעים היכן הנקודות של היריבים. לאחד היריבים יהיו לכל היותר 4 נקודות. 
את כל העקיפות תבצעו נגד הפותח המחזיק 12 נקודות לפחות.

לאחר הכרזה המחייבת למשחק מלא, בברידג' מודרני מכריזים לאט, כשכל אחד מהשותפים מתאר את ידו. אין חשש לקריאת Pass לפני שמגיעים למשחק מלא. 

הפעם השנייה בה נתקלים במושג: Direct Cue Bid 

זהו המקרה בו היריב פתח והשותף שלכם התערב בסדרה אחרת, למשל: היריב פתח 1 והשותף התערב בהכרזת 1.

הכרזת 2 שלכם היא הכרזת Cue bid המבטיחה במצב כזה לפחות 10-11 נקודות ולפחות שלושה קלפים בסדרת ה-. זוהי יד לפחות מזמינה למשחק מלא.

אותו הדבר נכון גם כאשר 

השותף פתח 1 והיריב התערב בהכרזת 1. הכרזת 2 שלכם היא הכרזת Cue bid המבטיחה במצב כזה לפחות 10-11 נקודות ולפחות שלושה קלפים בסדרת ה-. זוהי יד לפחות מזמינה למשחק מלא.


לפרטים נוספים קראו: "לפול מהכיסא" מ-Direct Cue bid.

 

 


 יום חמישי, 4 באפריל 2019

Min-Max שלא היכרתםבשיעור על קונבנציית Min-Max או Quantitative עשיתי ניסיון. ביקשתי מתלמידים לצלם סרט וידאו של חלק מהשיעור באמצעות טלפון חכם.


הסרטון הראשון
הסרטון השני


זו הפעם הראשונה שאני מופיע בסרטון שמועלה ל-YouTube. היו כמה בעיות טכניות בשני הסרטונים שצילמו תלמידות בשיעור, למשל: אחד מהסרטים נקטע לפני סיום נושא.
צרפתי את שני הסרטונים בתחילת הפוסט. בעתיד אנסה להעלות סרטונים מוצלחים יותר מבחינה טכנית שיציגו תוכן מלא של שיעורים. 

הסרטונים מציגים את הקונבנציה כפי שהיא מוכרת ללא מעט שחקנים ותלמידים. הקוראים מוזמנים לצפות בהם.

בפוסט זה אעסוק בכמה נקודות מוכרות פחות.


הכרזת 5NT

הכרזת 5NT דומה רעיונית להכרזת 4NT. 
הפותח מתבקש להכריז 7NT עם יד מקסימלית של 17 נקודות אם פתח 1NT או עם יד מקסימלית של 22 נקודות אם פתח 2NT. 
בשונה מהכרזת Pass אחרי 4NT עם יד שאינה מקסימלית, אחרי 5NT מכריזים 6NT עם יד עם פחות נקודות מהמקסימום. 

המשיב המכריז 5NT סופר נקודות בידו ומחבר לגבול התחתון ולגבול העליון של הכרזת ה-Limit bid של הפותח. הוא יודע שתמיד יש מספיק נקודות להכרזת סלאם. השאלה היא איזה סלאם: קטן או גדול?
מול המקסימום יש מספיק נקודות להכרזת סלאם גדול.


מדוע לא מכריזים מיד 4NT עם רביעייה בסדרת מייג'ור?

כשיש לפחות רביעייה במייג'ור נעדיף לעבור דרך קונבנציית סטיימן או Puppet Stayman
הסיבה: אם נמצא התאמה, ייתכן שניתן להכריז סלאם עם פחות מ-33 נקודות בגלל נקודת אורך (כשהפותח פתח 1NT או 2NT עם חמישייה בסדרת מייג'ור ויש התאמה של תשעה קלפים בסדרה) נקודות חלוקה של המשיב או יד איכותית של הפותח ללא מקסימום הנקודות בטווח. 

הכרזת 4NT מידית אחרי שהפותח הראה רביעייה בסדרת מייג'ור, נשארת הכרזת Quantitative ואינה שאלה על קלפי מפתח. כמובן שהיא שוללת התאמה בסדרת המייג'ור של הפותח.


מה עוד יכול לעשות פותח עם יד של 16 נקודות או יד של 21 נקודות? 

למדנו כבר בפסקה הקודמת שקרוב לוודאי שלמשיב אין רביעייה בסדרת מייג'ור, אבל האם ייתכן שיש התאמה בסדרת מיינור? בוודאי שכן. אם לפותח יש חמישה קלפים בסדרה תיתכן גם התאמה של תשעה קלפים. כשהמשיב מחפש התאמה של 4-4 ומוצא התאמה של 5-4 אז בוודאי שאפשר לשחק בחוזה של סלאם בסדרה כשלפותח רק 16 נקודות או רק 21 נקודות. 
יהיו גם מקרים של התאמה של 5-5.


חיפוש התאמה בסדרת מיינור כשלפותח 16 נקודות

פותח עם 16 נקודות יכול להכריז בגובה 5 סדרת מיינור עם לפחות 4 קלפים. במקרה של 4-4 בשתי סדרות המיינור עליו להכריז 5
אם הפותח הכריז 5 ולמשיב יש 4 קלפים בסדרה, הוא יכריז 6. 
אם למשיב אין ארבעה קלפים ב- אבל יש ארבעה קלפים ב-, הוא יכריז 5. פותח עם 4 קלפים ב- מכריז 6.
אם הפותח הכריז 5 ולמשיב יש 4 קלפים בסדרה, הוא יכריז 6


הכרזת סלאם בסדרת מינור עם התאמה של 4-4 לפחות

לסיכום פותח עם 16 נקודות ורביעייה אחת לפחות במיינור מחפש התאמה בסדרת מיינור
נמצאה התאמה בסדרת מיינור הם ישחקו בסלאם קטן בסדרה זו. 
הם ישחקו בהתאמה של 4-4 או בהתאמה של 5-4.
הם ישחקו עם 32 נקודות, אם למשיב יש 16 נקודות או 33 נקודות אם למשיב יש 17 נקודות.

אם לא נמצאה התאמה כזו, עוצרים בחוזה של 5NT.

מדוע לא מכריזים מיד 4NT עם קוצר בסדרה?

מי ששמע את הווידאו של תחילת פוסט זה, אולי שם לב לזה שאני רומז על כך שלמשיב יש לרוב יד מאוזנת או קרובה למאוזנת, למשל יד חצי מאוזנת (5-4-2-2).
המקרה בו רצוי לרוב להימנע מהכרזה מידית של 4NT הוא המקרה בו למשיב יש קלף יחיד או void בסדרה. הסיבות העיקריות לכך הן:

1. יכולות להיות נקודות חלוקה ו/או נקודות אורך (יותר משמונה קלפים בסדרת שליט) במקרה הסביר שבו תימצא התאמה בסדרה אחרת.
נקודות החלוקה ונקודות האורך עשויות לאפשר ביצוע סלאם גם כשלפותח אין יד מקסימלית.

2. עלולה להיות בעיה בסדרה הקצרה של המשיב בחוזה ללא שליט. ההגנה עלולה לזכות ביותר מלקיחה אחת באותה סדרה גם אם למשיב ולפותח יש 33 נקודות ביחד. 


Pick a Slam

הפותח פתח 1NT או 2NT המשיב הכריז 4NT. הפותח הכריז סדרה בגובה 6, למשל: 6
הכרזה כזו מראה יד מקסימלית ומבקשת מהפותח לבחור בין 6 לבין 6NT.

הפותח מתאר יד עם חמישייה יפה בסדרה המוכרזת ובעיה בסדרה אחרת. למשל שני קלפים קטנים בסדרת ה-
המשיב עשוי לבחור בין האפשרויות על פי הקלפים שבידו. 


הערות

1. שיטת הניקוד IMP מעודדת הכרזת Pick a Slam משום שהפער בין סלאם בסדרה כלשהי לבין סלאם ללא שליט קטן. 
כדאי במקרה זה לבחור בסלאם בסדרה שההסתברות לביצועו גבוהה יותר מביצוע סלאם בחוזה ללא שליט.

2. שחקנים שפתיחת ה-NT שלהם עשויה להיות גם עם קלף יחיד שהוא A או K ועשויה להיות עם שישייה בסדרת מיינור עשויים להשתמש יותר ב-Pick a Slam ועשויים לבחור ביותר מקרים בחוזה בסדרה ולא בחוזה ללא שליט.


הערת שוליים

גם בפוסט הקודם bid שלא היכרתם: התאמה של שבעה במיינור או של תשעה במייג'ור הייתה הכרזת  Pick a Slam. היא הייתה בגובה 7.

יום שבת, 30 במרץ 2019

bid שלא היכרתם: התאמה של שבעה במיינור או התאמה של תשעה במייג'ור


כשמתחילים ללמוד ברידג' לומדים את המושג שליט. כל קלף בסדרת השליט מנצח כל קלף בסדרה אחרת.
למשל כשסדרת השליט היא  ה-2 ינצח את ה-A. לפעולה הזו קוראים חיתוך. כששחקן יריב משחק את ה-A רק שחקן שאין בידו אף קלף בסדרת ה- רשאי לחתוך באמצעות קלף בסדרת ה-ª.

אחרי שלומדים את המושג שליט לומדים כיצד לבחור את סדרת השליט במהלך המכרז:   

1.  נדרשים לפחות 8 קלפים בסדרה שמחזיק הזוג (אצל שני השותפים ביחד) המכריז אותה.

2. תשעה קלפים בסדרת שליט עדיפים על 8 קלפים בסדרת שליט. התלמידים לומדים שעל הקלף התשיעי מוסיפים נקודת אורך.

3. מאוחר יותר לומדים כי עדיף חוזה בסדרת מייג'ור (סדרת ה-© או סדרת ה-ª) על פני חוזה בסדרת המיינור (סדרת ה-§ או סדרת ה-) משום שמקבלים יותר נקודות על ביצוע החוזה.  

אני, כמו כל מורי הברידג' שאני מכיר, מלמד שאם יש התאמה של 8 קלפים בסדרת מייג'ור ויש התאמה של 8 קלפים בסדרת מיינור בוחרים בחוזה בסדרת המייג'ור.


הכרזה יצירתית החורגת מהכללים

בשנת 2017 התקיימה בעיר ליון שבצרפת אליפות העולם לקבוצות. היד המצורפת לקוחה ממפגש בין קבוצת צימרמן לבין קבוצת Percy בה נכלל גם הזוג הבריטי בריאן רובסון ודיוויד גולד. 
רובסון נחשב בעיני רבים לשחקן הבריטי החי הטוב ביותר. יש החושבים שטרנס ריס (1913-1966) הוא השחקן הבריטי הטוב בכל הזמנים.


כפי שאתם רואים בתרשים בהמשך הפוסט, רובסון (במערב) וגולד (במזרח) היו בחוזה של 7 מצד מערב. הם ביצעו את החוזה. 
על ביצוע חוזה של 7 במצב פגיע מקבלים 2,140 נקודות.

בתחרויות קבוצות משחקים בשני שולחנות את אותם קלפים. בשולחן אחד יושב זוג מקבוצה א' בצפון-דרום וזוג מקבוצה ב' במזרח-מערב.

בשולחן השני יושב זוג מקבוצה ב' בצפון-דרום וזוג מקבוצה א' במזרח-מערב. מספר הנקודות שצברה קבוצה היא שקלול של התוצאות באותה יד (חלוקת קלפים) בשני השולחנות.

בשולחן השני שיחק הכרוז במערב בחוזה של ª7. הוא זכה ב-12 לקיחות ונכשל בביצוע החוזה. חבריהם לקבוצה של רובסון וגולד בצפון-דרום קיבלו 100 נקודות.
סך הכל הרוויחה הקבוצה שלהם על היד הזו 2,240 נקודות, שתורגמו ל-IMPs.
התרשים לעיל נלקח מהשידור של התחרות באתר Bridge Base Online


היצירתיות המדהימה של רובסון וגולד מתגלה כאשר סופרים את מספר הקלפים שהחזיקו בסדרות ה-ª וה-.

מערב החזיק ארבעה קלפים בסדרת ה-ª. למזרח היו חמישה קלפים. סך הכל תשעה קלפים בסדרת ה-ª.


למערב היו ארבעה קלפים גם בסדרת ה-.  למזרח שלושה קלפים בלבד. סך הכל שבעה קלפים בסדרת ה-!!!.

אם תחזרו לשלושה הכללים הבסיסיים, שציינתי בתחילת הפוסט, תראו שרובסון וגולד התעלמו מכולם. הזוג שישב במזרח-מערב בשולחן השני פעל לפי הכללים, בדיוק כמו כל זוג אחר שהיה יושב שם או לפחות כמעט כל זוג אחר שהיה מקבל את אותם הקלפים.


לזה אני קורא יצירתיות מדהימה. 

הסבר ההכרזות

1NT
יד מאוזנת עם 15-17 נקודות


2
טרנספר ל-. מבטיח לפחות 5 קלפים ב-. מבקש מהפותח להכריז 2.

3
Super Acceptance. מבטיח 4 קלפים ב- ויד מקסימלית (17 נקודות) או קרובה למקסימלית (יד איכותית עם 16 נקודות).


Control ראשון או שני ב-


Control ראשון או שני ב-

4NT

שאלה על קלפי מפתח באמצעות קונבנציית RKCB 


שני קלפי מפתח ללא ה-Q.


מזרח שמחזיק בשלושת קלפי המפתח וב-Q יודע שהם מחזיקים בכל קלפי המפתח.

מערב יודע, שאם מזרח שאל על קלפי מפתח בדרך לבחינת סלאם כנראה שאין לו בעיה בסדרת ה-© ,שבה לא הוא ולא שותפו הראו Control. היות שמערב מחזיק ב-A©הוא משער שיש למזרח קוצר בסדרה (לא יותר מקלף אחד בסדרה) או שיש לו את ה-K©.

לא ברור לי לגמרי מה המשמעות של ההכרזה הזו. זוהי הכרזה הרוצה לבחון ייתכנות של סלאם גדול.
סביר להניח שהיא מראה שני Controls בסדרה. גם את ה-K  בנוסף ל-A שמערב יודע שמזרח מחזיק בו.

ההכרזות היצירתיות


7

הכרזה לאחר מחשבה ארוכה של רובסון. מציע לשותף לבחור בין חוזה של 7 לבין חוזה של 7.

Pass
לאחר מחשבה ארוכה, גולד, עם שלושה קלפים בסדרה, בוחר ב-7   !!!!

מדוע לבחור ב-7?

תהליך הבחירה הוא השערה שלי. ייתכן שהיא אינה נכונה. 
השאלה הראשונה שגולד כנראה שאל את עצמו היא:

מה גורם לשותף שלי לא להציע חוזה של 7 אחרי שכבר סיכמנו שסדרת ה- היא סדרת השליט ועוד עם תשעה קלפי שליט? 

התשובה: יש לו בעיה באחת הסדרות האחרות העלולה למנוע ביצוע של חוזה של 7

באיזו סדרה הבעיה?

לא ב- אותה הוא מציע כסדרת שליט ולכן ה-Control שהוא הראה קודם הוא ה-K. קרוב לוודאי שהוא מחזיק לפחות בארבעה קלפים בסדרה (כנראה חמישה. מה שלא באמת החזיק מערב). קרוב לוודאי שה-Q וה-Jואולי גם ה-T ביניהם.

לא ב-© שבה יש לו A וכבר אמרנו שהוא יודע שלשותפו אין יותר מקלף אחד או שיש K.

כמובן  שלא ב-

הסדרה שיש לו בה בעיה היא סדרת ה-. 

מה הבעיה בסדרת ה-?

יש לו שלושה קלפים בסדרה ללא ה-Q. יש למזרח-מערב מפסיד ב-.
ממהלך המכרז ברור שמערב מחזיק ב-4 קלפים ב-, ב-A© ולפחות ב-4 קלפים ב-
בהחלט סביר שהוא מחזיק ב-3 קלפים ב-.

מה מבקש מערב ממזרח?

אם יש לו AKQעליו להכריז 7.
אם לא, עליו לקרוא Pass. 

כיצד נפתרת הבעיה ב- בחוזה של 7? 

מושכים מיד את ה-A© וחותכים את ה-© הנוסף של מערב ביד הקצרה. מושכים שליטים ועל ה- החמישי של מזרח זורקים את המפסיד ב-
בחוזה של 7 בלתי אפשרי לזרוק את ה- השלישי במערב על ה- החמישי משום שמזרח צריך לחתוך בו קלף ב-©.  
אין מספיק קלפי  במערב על מנת לזרוק שני מפסידים ב- מידו של מזרח.

הערה מתודולוגית על חלוקת קלפי ה- של המגנים 

למגנים יש 6 קלפים בסדרת השליט.

ההסתברות של חלוקה של 6-0 היא 1%. ברור שהכרוז לא מבצע את החוזה.

גם בחלוקה של 5-1 הוא אינו מבצע את החוזה. ההסתברות לחלוקה כזו היא 15%.

ההסתברות הגבוהה ביותר היא לחלוקה של 4-2. ההסתברות לחלוקה כזו היא 48%.
בחלוקה כזו לאחר חיתוך ה-© ביד הקצרה יישאר הכרוז עם שישה קלפים. אבל לאחר שימשוך את ארבעת הקלפים הגבוהים לא יישארו למגנים קלפים בסדרת השליט.

החלוקה שהייתה בפועל היא החלוקה הידידותית ביותר לכרוז: חלוקה של 3-3. ההסתברות לחלוקה כזו היא 36%. Featured post

יד השנה 2011: הלגמו במיטבו

 היד הבאה נבחרה בשנת 2011  כיד השנה  על ידי   The  International Bridge Press Association. זיא מחמוד כתב עליה, שהיא לא רק יד השנה, אלא ...