יום ראשון, 28 ביולי 2013

תחרות קבוצות: שיטה הוגנת ושיטה הוגנת פחות

תחרות קבוצות בענף ספורט כלשהו, היא הוגנת יותר ככל שגדל הסיכוי, שהקבוצה ששיחקה טוב יותר, תנצח.

בתחרויות קבוצות בברידג' משחקים בכל קבוצה שני זוגות. אחד היושב בצפון-דרום ואחד במזרח-מערב בשולחן השני. התוצאה בכל יד שמשחקים היא השוואה בין התוצאות שהושגו בשני השולחנות. התוצאה הכוללת היא סיכום תוצאות כל הידיים ששוחקו.

שני פרמטרים קובעים את מידת ההוגנות של תחרות קבוצות בברידג': מספר הידיים ששוחקו ושיטת הניקוד.
ככל שמספר הידיים גדול יותר, כך קטן הסיכוי שהקבוצה שיחקה פחות טוב, תנצח. כאשר משחקים עשרות ידיים, בדרך כלל תנצח הקבוצה הטובה יותר.

כאשר מספר הידיים המשוחקות קטן, נניח 6 ידיים או 8 ידיים כפי שמשחקים בפסטיבל הים האדום באילת או בפסטיבל הבינלאומי בתל-אביב, יש הבדל גדול בין השיטה הנפוצה והפחות הוגנת, הנקראת IMPs לבין השיטה הנפוצה פחות הנקראת BAM.

שיטת ניקוד (International Match Points (IMPs  
בשיטה זו מחושב ההפרש בתוצאות ומוחלף על פי טבלת המרה לנקודות IMP. כך למשל, אם בשולחן הראשון זכו דרום-צפון ב 10 לקיחות בחוזה של 4 במצב לא-פגיע וקיבלו 420 נקודות ובשולחן השני זכו צפון-דרום באותו מספר לקיחות בחוזה של 3  שבוצע עם לקיחה עודפת (קיבלו 170 נקודות). ההפרש הוא 250 נקודות לטובת הקבוצה ששחקניה שיחקו בצפון-דרום בשולחן הראשון. הפרש זה מתורגם ל 6 IMPS.

הבעיה בשיטה זו היא שתוצאה קיצונית אחת לטובת אחת הקבוצות עשויה להביא לניצחון, גם אם בידיים האחרות שיחקה הקבוצה השנייה טוב יותר. 

שוחקו 6 ידיים בתחרות קבוצות. בחמש מהן קבוצה אחת ביצעה חוזים של משחק מלא או משחק חלקי, עם לקיחה עודפת שיריבתה לא ביצעה וביד השישית הקבוצה השנייה הכריזה וביצעה סלאם לעומת משחק מלא שהניב את אותו מספר לקיחות.
הקבוצה שהכריזה את הסלאם ניצחה בהפרש לא קטן.

נבחן מצב שהסלאם הנ"ל הוא סלאם, שההסתברות לבצע אותו הוא 20%.
שחקן ברמה גבוהה לא יכריז סלאם כזה. שחקן ברמה נמוכה עשוי להכריז אותו. 
ב 20% מהמקרים תהיה חלוקה, המאפשרת את ביצוע החוזה. ברובם עשויה הקבוצה החלשה לנצח בזכות ביצוע הסלאם, רק משום ששחקניה הכריזו לא נכון. 

דוגמה לתחרות IMP: הקבוצה החלשה ניצחה - התוצאה הוגנת
הם הפסידו נגד הבן שלי ונגדי (אז שחקנים שמשחקים כ 3 שנים) בחמש מתוך שש ידיים, בסיבוב השני בתחרות הקבוצות בפסטיבל הים האדום באילת.
אחרי שהפסידו, אמרה שחקנית נבחרת ישראל, לשותף החזק שלה: "לא הולך לנו היום".
אגב, ביד השישית הושגה תוצאה זהה בשני השולחנות.

כפי שהוסבר בפסקה הקודמת, השיטה אולי לא הוגנת, אבל כשמפסידים בחמש מתוך שש ידיים אי אפשר לייחס את התוצאה לשיטה.

כל זוג בקבוצה השנייה היה הרבה יותר חזק מכל זוג בקבוצה שלנו, אבל הסיבה לניצחון היא שבאותן שש ידיים אנחנו שיחקנו טוב יותר.

סיפור זה הוצג על מנת להראות, שקורה שקבוצה חלשה מנצחת קבוצה חזקה משום ששיחקה טוב יותר, ללא קשר למידת ההוגנות של השיטה. 

דוגמה לתחרות IMP: התוצאה נובעת מאי-הוגנות של השיטה 
את מה שאמרתי בפסקה הקודמת על המושב השני של תחרות קבוצות בפסטיבל באילת, אי אפשר להגיד על המושב הראשון. 
כקפטן של קבוצה חלשה של 5 שחקנים, החלטתי שאני אהיה זה שינוח נגד הזוג דורון ידלין-אודי פרידלנדר. 
היות שכל אחד מאיתנו צריך לנוח באחד המושבים, מדוע שלא אנוח נגד שני שחקנים מהטובים שבשחקני הברידג' בארץ? הסיכוי שלנו לנצח אותם קטן מאד. 

בני ניר, שיחק נגדם עם שחקנית איתה שיחק בפעם הראשונה בחייו. כצופה, ראיתי כמה ידיים בהן התוצאות היו כמצופה לטובתם. 
עד שהגיעה יד אחת בה ניר הכריז וביצע חוזה של 6. לאחר ביצוע החוזה, אמר (וצדק) פרידלנדר: "בגלל היד הזאת הפסדנו את המפגש".

השחקנית פתחה 1. ניר עם יד מעוטת נקודות, אבל עם  7 קלפים ב ♥ ושלושה ב  הכריז 2. הגברת קפצה ל 4. דורון שאל למשמעות ההכרזה. ניר השיב שזו הפעם הראשונה שהם משחקים והם לא תאמו הכרזה במצב כזה. להבנתו יש לה קוצר ב  והיא חושבת על סלאם. לאחר 4 של ניר ושאלה על מספר האסים של שותפתו היא הכריזה 6.

במאמר מוסגר, השחקנית הכירה את קונבנציית Splinter באמצעותה מראים התאמה בסדרת השותף וקוצר בסדרה המוכרזת.
ספק רב אם היא הכירה את המושג Controls, שמראה על שליטה בסדרה באמצעות חוזק (למשל: A או KQ) או באמצעות קוצר (קלף בודד או חוסר) ולכן ההסבר שלו לא היה הסבר מטעה.

שחקן טוב, מנסה לבנות ידיים משוערות של היריבים, לפני בחירת קלף ההובלה. לא שחקן מצוין כמו דורון ידלין ולא שחקן כלשהו טוב ממנו בעולם, היה בונה על סמך מהלך ההכרזה יד משוערת של דומם עם Void ב ... 

ההובלה שבחר הייתה הובלה סבירה, כנגד היד שתוארה בהכרזה. היא התבררה כהובלה גרועה כנגד הדומם, שלא דמה כלל למה שהוכרז (כשהדומם רחוק מאד מהיד המשוערת, גם היד של הכרוז מאד שונה מידו המשוערת).

זוהי דוגמה קלסית למקרה שבו הקבוצה, ששיחקה פחות טוב מנצחת, בגלל אי ההגינות של שיטת הניקוד ב IMP: יד אחת שהוכרזה לא נכון והסתיימה בביצוע סלאם, הטתה את הכף לטובת קבוצה שהפסידה בכמה ידיים.   

שיטת ניקוד (Board A Match (BAM 
שיטת הניקוד BAM מזכירה את שיטת הניקוד שהייתה נהוגה בכדורגל לפני כמה עשרות שנים: עבור ניצחון מקבלת הקבוצה המנצחת 2 נקודות והמפסידה 0. במצב של תיקו מקבלת כל קבוצה נקודה אחת. 

בכדורגל, הוחלפה השיטה בשיטה בה על ניצחון מקבלים 3 נקודות ובמקרה של תיקו כל קבוצה מקבלת נקודה אחת, משום שהשיטה החדשה מעודדת משחק התקפי, ממנו נהנים הצופים יותר.

בתחרות BAM מקבלת קבוצה 2 נקודות על כל יד בה השיגה תוצאה טובה מיריבתה. אין משמעות להפרש. במקרה של תוצאה זהה בשני השולחנות מקבלת כל קבוצה נקודה. את הנקודות שצברה כל קבוצה מסמכים. כך למשל בתחרות 6 ידיים עשויות להתקבל תוצאות כמו: 4:8, 5:7, 0:12 או 6:6.   

בתחרות כזו על ביצוע אותו סלאם של 20% תקבל הקבוצה החלשה 2 נקודות בלבד. מספיקות שתי ידיים בהן ביצעה הקבוצה השנייה משחק חלקי עם לקיחה עודפת והקבוצה ששיחקה טוב פחות ביצעה את אותו חוזה, ללא לקיחה עודפת, על מנת שהקבוצה הטובה פחות תפסיד. 

ניסיוני (המוגבל) בתחרויות קבוצות BAM
בארץ יש מעט תחרויות עם ניקוד בשיטת BAM. רק פעם אחת שיחקתי בתחרות כזו, שנערכה בפסטיבל הבינלאומי בתל-אביב. 
התחרות נחשבת לתחרות חזקה יותר מתחרות הזוגות המרכזית, משום שבמקביל לה נערכת תחרות זוגות, בה משתתפים השחקנים הטובים פחות (וגם שחקנים טובים יותר). 

כשרשמתי קבוצה שבה כל השחקנים הם מתחת לדרגת רב-אמן, הנחתי שאנחנו החלשים ביותר ונסיים במקום האחרון. סיימנו כחמישה או שישה מקומות מעל המקום האחרון. 

פולין מעצמת ברידג'
פולין נחשבת לאחת המדינות המובילות בברידג' האירופי. נבחרתה מסיימת ברוב אליפויות אירופה במקום מכובד. 

מה לפולין ול BAM? ובכן בתחרות הקבוצות היחידה בה שיחקתי, השתתפה גם נבחרת פולין (או ליתר דיוק שני זוגות ששיחקו בנבחרת פולין. לא בהכרח שני הזוגות הכי חזקים בפולין, אבל בוודאי שחקנים ברמה גבוהה מאד).

אנחנו ניצחנו אותם בתוצאה 5:7. הניצחון הושג בזכות יד אחת בה הכרזתי 3NT עם חצי עוצר ב .  ביד המרתקת, השווה התייחסות בפוסט ייעודי, ביצעתי את החוזה עם לקיחה עודפת.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

Featured post

יד השנה 2011: הלגמו במיטבו

 היד הבאה נבחרה בשנת 2011  כיד השנה  על ידי   The  International Bridge Press Association. זיא מחמוד כתב עליה, שהיא לא רק יד השנה, אלא ...