יום שישי, 7 ביולי 2017

Loser on Loser


Loser on Loser היא טכניקת משחק של הכרוז. הכרוז נותן ליריבים לזכות בלקיחה ועל המפסיד הוא זורק מפסיד בסדרה אחרת.

יד 5 במושב האחרון של תחרות הזוגות המרכזית (גמר ב') היא דוגמה יפה ופשוטה לשימוש בטכניקה הזו.

צפון-דרום פגיעים


השותף שלי בצפון פתח 1. מזרח התערב בהכרזת 1. הכרזתי  1. לאחר Pass של מערב והכרזת 2 של שותפי, הכריז מזרח  2. הכרזתי 2. ההכרזה הזו שלי, למרות מציאת התאמה בסדרת ה- מבטאת את העיקרון של העדפת חוזה בסדרת מייג'ור על פני חוזה בסדרת מיינור. השותף תמך בי בהכרזת 3.
מזרח לא ויתר ובמצב פגיעות ירוק הכריז 3. הכרזתי 4.

כנגד חוזה של 4 הוביל מערב ב-J. מזרח זכה ב-Q והמשיך ב-K כשמערב משליך את ה-T. מזרח המשיך ב-A.
לכאורה יש לי עוד שני מפסידים ואני אמור להיכשל בביצוע החוזה. 
אם אחתוך ב-T או בקלף קטן, מערב יחתוך מעלי וההגנה תזכה בלקיחה נוספת באמצעות ה-A.
אם אחתוך ב-K או ב-A, אני עלול לעשות Promotion ל-J  במידה וקלפי ה- מתחלקים 3-1. גם במקרה זה ה-A יהיה הלקיחה הרביעית של מזרח-מערב.
Promotion פירושו הגבהת קלף שלא היה גבוה. 

במאמר מוסגר, אציין כי על פי מהלך ההכרזה ההסתברות לכך שבמערב נמצאים שלושה קלפי , כולל ה-J, היא הסתברות גבוהה.

מצאתי פיתרון פשוט ואלגנטי: Loser on Loser. זרקתי את ה-4. עכשיו איבדה ההגנה את הלקיחה הרביעית באמצעות ה-A.
מערב השליכה .
מזרח חזר ב- אותו חתכתי בקלף נמוך. משכתי שליטים ואת קלפי ה- הגבוהים וביצעתי את החוזה. 

הערת שוליים
לכאורה ניתן לחתוך ב-K לבצע עקיפה ב-. למשוך את ה-Q לעבור ליד עם ה-T ולמשוך את השליט האחרון.
בתוכנית המשחק הזו נופלים בכל המקרים בהם ה-J ביד מזרח. התוכנית נכשלת גם כמו שהקלפים חולקו ביד הזו. מערב צריך תמיד לכסות מיד.
אם דרום משחק את ה-8, עליו לכסות ב-9 וה-Promotion של ה-J נשמר.
אם דרום משחק את ה-T, עליו לכסות ב-J ולהגביה את ה-9.

תגובה 1:

  1. שחקת היטב, אבל חשוב לציין שההגנה לא דייקה.
    לו מזרח היה מושך אהרט אחד לפני שהמשיך בדימונד השלישי, היית נופל.

    השבמחק

Featured post

יד השנה 2011: הלגמו במיטבו

 היד הבאה נבחרה בשנת 2011  כיד השנה  על ידי   The  International Bridge Press Association. זיא מחמוד כתב עליה, שהיא לא רק יד השנה, אלא ...