יום שישי, 18 בדצמבר 2015

שיטת הסימון של איפכא מיסתברא: UDCA או UDCI


רוברט פרוסט
מקור התמונה: ויקיפדיה
המשורר האמריקאי רוברט פרוסט (1874-1963)כתב באחד משיריו:  
   "Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled" 

פרוסט התלבט באיזו משתי הדרכים ביער לבחור ובחר באחת מהן רק משום שפחות אנשים בחרו בה.
זהו גם המוטו של UDCA: בחירת שיטת סימון שונה משיטת הסימון שרוב השחקנים בוחרים.

למעשה ב-UDCA זה אפילו יותר קיצוני: הבחירה היא בשיטה הפוכה מהשיטה הסטנדרטית לסימון.

UDCA הן ראשי תיבות של:
Upside Down Count and Attitude

המשמעות היא שמסמנים הפוך גם ב-Attitude וגם ב-Count.

Attitude
בשיטת הסימון הסטנדרטית כשהשותף מוביל בקלף גבוה בפעם הראשונה שסדרה משוחקת, קלף גבוה מעודד להמשיך בסדרה. קלף נמוך אינו מעוניין בהמשך בסדרה.

ב-UDCA קלף נמוך מעודד להמשיך בסדרה וקלף גבוה מעדיף לא להמשיך באותה סדרה.

למשל: כנגד חוזה ב-NT השותף שלכם הוביל ב-K (הניחו שאינו משחק את מה שהצעתי בפוסט: מתי להוביל ב-K כשיש לכם A ו-K?) וה-K הוא מראש רצף. 

אתם מחזיקים: A942. אם אתם מסמנים בשיטת UDCA, תשימו את ה-2. השותף שלכם צריך להבין שאתם מעוניינים שהוא ימשיך בסדרה.
לעומת זאת אם אתם מחזיקים ב-84. ובדומם יש קלף יחיד בסדרה, תזרקו את ה-8 על מנת לסמן לשותף שאינכם מעוניינים בהמשך בסדרה. 

Count 
גם בשיטה הסטנדרטית וגם בשיטת הסימון האיטלקית, כשהיריב מוביל, מסמנים מספר זוגי של קלפים באמצעות גבוה ואחריו נמוך. מספר אי-זוגי של קלפים מסומן באמצעות נמוך ואחריו גבוה.

ב-UDCA נמוך ואחריו גבוה מסמן מספר זוגי של קלפים בסדרה. גבוה ואחריו נמוך מספר אי-זוגי של קלפים בסדרה. 

לדוגמה: היריב שיחק בפעם הראשונה את סדרת ה- בחוזה ב-. אתם מחזיקים:  852. תזרקו את ה-5.  היריבים זכו ב-A  והמשיכו ב-K. אתם שמתם את ה-2.
השותף שלכם יודע, שלרוע המזל, לא תוכלו לחתוך את ה-Q משום שיש לכם קרוב לודאי שלושה קלפים בסדרה.

UDCA ו-UDCI
הגענו לנושא של ה-Preference. לא שכחתי שבפוסט הבא אני חייב לכם השלמה בנושא זה, כשמדובר בשיטת הסימונים הסטנדרטית.
למרבית הפליאה, כשמדובר ב-Preference, בשיטת סימון  UDCA  מכריזים במצב זה בדיוק כמו בשיטת הסימונים הסטנדרטית.   

אבל אם ברצונכם להמשיך לצעוד בשביל פחות מטוייל גם בנושא ההעדפה, יש לכם את UDCI. 

ה-I מסמן את האות הראשונה של Italian. כלומר ב-UDCI מסמנים העדפה כמו בשיטת הסימון האיטלקית.
זהו ההבדל היחיד בין UDCA ל-UDCI.

UDCA לעומת שיטת הסימונים הסטנדרטית
לדעתי UDCA אינה פחות טובה משיטת הסימונים הסטנדרטית. יש לה שני יתרונות ביחס לשיטה הסטנדרטית:

1. כשמסמנים Attitude חיובי בשיטה זו יש פחות סיכוי להפסיד לקיחה. 
אני מניח שרוב הקוראים, כבר הבינו שלא מפסידים לקיחה בשביל לסמן. אבל לך תדע, אולי ה-8 או ה-9 שזרקתם בשביל לעודד המשך בסדרה ולא העלתם בדעתכם שהוא "שווה לקיחה", בסוף יהיה הלקיחה החסרה להפלת החוזה של היריבים.

יש הרבה פחות סיכוי שה-2 או ה-3 שזרקתם על מנת לעודד המשך בסדרה בשיטת הסימון UDCA יזכה בלקיחה. 

2. היריבים פחות מכירים את השיטה
אם אין מדובר בשחקנים ברמה גבוהה במיוחד, ההסתברות שהם יטעו יותר גדולה.

הזווית האישית שלי
כשמדובר בברידג' אני הולך עם הגישה של המשורר האמריקאי פרוסט ומעדיף לפעמים לשחק דברים שפחות שחקנים משחקים אותם. 
אני לא הולך בדרך שורצת נחשים ביער, שפחות אנשים בחרו בה, כלומר: לא משתמש בקונבנציות גרועות רק משום שהן לא פופולריות. כך למשל, אני אמשיך להשתמש ב-RKCB הפופולרית ולא ב"אסים וקינגים ביחד".

אבל כאשר מדובר במשהו, שלא הוכח שהוא גרוע מדוע לא לנסות אותו?
בנוסף להתנסות המעניינת, יש יתרון בהליכה בדרך שפחות אנשים בחרו בה: היריבים לא מכירים את הקונבנציה או השיטה ופחות ערוכים להתמודד איתה.
כשמדובר בשחקנים ברמה גבוהה במיוחד זה לא ממש משמעותי. כשמדובר בשחקנים טובים פחות מאותם מומחים, במקרים רבים הם מתקשים למצוא את אופן ההתמודדות הנכון.

יש שלושה דברים לא סטנדרטיים שאני אוהב לשחק. יש לי רק שותף אחד שמוכן לאמץ אותם.

מדובר בפתיחות הבינוניות בגובה 2 עם 9-11 נקודות. קונבנציה שיובל שחר הביא לארץ מארה"ב.
אני בהחלט מבין למה יתר השותפים שלי לא רוצים לשחק איתי את הקונבנציה הזו. היא מסובכת. ההסבר שלה משתרע על יותר מעמוד אחד וקל להתבלבל ולטעות בה.

אני פחות מבין מדוע לא רוצים לשחק איתי את שני הדברים האחרים. הם לא יותר מסובכים ממה שמשחקים במקומם והם בוודאי לא פחות טובים.

הראשון הוא RKCB 1403 במקום RKCB 0314. שחקנים מהשורה, כמעט ללא יוצא מהכלל, משחקים RKCB 0314. הרבה שחקנים מומחים מעדיפים לשחק דווקא את RKCB 1403.
בפוסט: RKCB 0314 או RKCB 1403? הסברתי מדוע לדעתי RKCB 1403עדיף במעט על RKCB 0314.

הדבר השני סוגר מעגל עם נושא פוסט זה: אני מעדיף לשחק UDCA במקום שיטת הסימון הסטנדרטית או שיטת הסימון האיטלקית. בדומה ל-RKCB 1403, בשיטות סימון רוב השחקנים מהשורה משחקים את שיטת הסימון האיטלקית או את שיטת הסימון הסטנדרטית. לא מעט מהשחקנים ברמה גבוהה משחקים UDCA.3 תגובות:

 1. כמובן ששני השיטות 1430 ו0314 סובלות מבעיות (כשהשותף מכריז 5 דיאמונד והצבע שלנו זה הארט או כששואלים קינגים ספציפים ולשותף יש מלך ספייד...

  הכי נכון זה לשחק
  1. 0314 - כשהמשיב שואל את הפותח וגם הפותח התחייב על 15 נקודות לפחות. (למשל פתח 1 נ״ט או 2 נ״ט, עשה רברס, הכריז הכרזה אחרת שמראה כח בשיטה.)
  או - כשהפותח פתח פתיחה חלשה ועדין הפותח שואל את המשיב.
  מבין המקרים האלה - הראשון יקרה ב9% מהמקרים. השני ב1% מהמקרים ושניהם ביחד ב10% מהמקרים
  2. 1430 -בכל שאר המקרים - כלומר ב90% מהמקרים - בכל מקרה שהפותח שואל את המשיב או בכל מקרה שהמשיב שואל והפותח לא התחייב על 15 נקודות לפחות.

  שים לב שלצורך העניין אנחנו מעוניינים במצבים שבהם הפותח לא יכול להיות בעל 12 נקודות והרבה חלוקה אלה ממש בידים חזקות שצפויות להיות עם 3 אסים יותר משהם צפויות עם אס אחד.

  לדוגמא המכרז 1 ספיד - 2 קלאב - 2 הארט - 2 ספיד - קצת קיו בידים - 4 נ״ט עדין לא הראה אקסטרה ולכן 1430...

  השבמחק
 2. נצר, תודה על תגובתך. לא חקרתי את הנושא לעומק כפי שאתה עשית. סביר להניח שאתה צודק ואני מבין את ההיגיון שמאחרי מה שאתה מציע. יש רק בעיה אחת: לרוב הקוראים זה יהיה מסובך מדי. כפי שכתבתי בפוסט, כל השותפים שלי, למעט שותף אחד, לא מוכנים לאמץ דברים פשוטים יותר, כמו RKCB 1403 או UDCA. הנימוק הוא בדרך כלל שהם יתבלבלו כי הם רגילים לשחק אחרת. כשאתה מציע משהו מסובך יותר, קרוב לוודאי שרוב הקוראים יפחדו לאמץ אותו.

  השבמחק
 3. לדעתי יש היגיון רב בדברי מר אבי רוזנטל אך לצערי רוב בני הזוג אחד מהם לא יסכים
  בכל אופן אני בעד אפילו אם נכשל מספר פעמים עד שנצליח

  השבמחק

Featured post

יד השנה 2011: הלגמו במיטבו

 היד הבאה נבחרה בשנת 2011  כיד השנה  על ידי   The  International Bridge Press Association. זיא מחמוד כתב עליה, שהיא לא רק יד השנה, אלא ...