יום שני, 30 בנובמבר 2015

שיטת הסימון האיטלקית


הסברתי את שלושה סוגי הסימונים בברידג':

Attitude - האם אנחנו מעוניינים שהשותף ימשיך לשחק באותה סדרה?

Count - האם יש לנו מספר זוגי או מספר אי-זוגי של קלפים בסדרה?

העדפה (Preference) - איזו סדרה אנחנו מעדיפים שהשותף ישחק במצבים בהם נגמרו לנו הקלפים בסדרה מסוימת?

בפוסט זה אציג את אחת משיטות הסימון המקובלות: שיטת הסימון האיטלקית (Italian).
שיטה זו היא שיטת סימון נפוצה. בקורסים מלמדים לרוב את השיטה הזו. הסיבה לכך שמלמדים אותה היא, שזו שיטה פשוטה ועקבית.
גם אני מלמד חלק ממנה בקורס מתחילים.
הרעיון הוא לא לסבך את התלמידים, שגם ככה צריכים להתמודד עם הרבה נושאים חדשים ולא מוכרים.

Attitude
בשיטה האיטלקית מסמנים את ה-Attitude כשהשותף מוביל קלף (בתחילת המשחק או לאחר שזכה בלקיחה). ה-Attitude עבור סדרה מסומן רק בפעם הראשונה שסדרה זו משוחקת על ידי השותף

כאשר אנחנו מעוניינים שהשותף ימשיך בסדרה - נשים קלף אי-זוגי.
כאשר אנחנו מעוניינים שהשותף לא ימשיך בסדרה - נשים קלף זוגי.

יש גם הרחבה של  הסימון: קלף זוגי נמוך מסמן, שנעדיף סדרה נמוכה. קלף זוגי גבוה מסמן שנעדיף סדרה גבוהה.

דוגמאות:

כנגד חוזה ללא שליט, השותף שלנו הוביל ב-A.
מה אתם רוצים וכיצד תסמנו זאת?

א.     KQT72

ב.         872

ג.           32
             32
       AKJT32
           872

ד.  AKQ872
             32
             32

           872

תשובות

א. אנחנו מעוניינים שהשותף ימשיך לשחק בסדרה. נשים את ה-7.

ב. איננו מעונינים בהמשך בסדרה. נשים את ה-2 או את ה-8.

ג. אלה אותם קלפי  שתוארו ב-ב. איננו מעונינים בהמשך ב-. נשים את ה-2 משום שאנחנו מעונינים שהשותף ימשיך ב-.

ד. אלה אותם קלפי  שתוארו בשאלה ב. איננו מעונינים בהמשך ב-. נשים את ה-8 משום שאנחנו מעונינים שהשותף ימשיך ב-.   

Count
הסימון כאשר היריב מוביל קלף בסדרה:
עם מספר אי-זוגי של קלפים נשים נמוך ואחרי זה גבוה.
עם מספר זוגי של קלפים נשים גבוה ואחרי זה נמוך.


דוגמאות:

כנגד חוזה ב-, הכרוז זכה בקלף ההובלה והמשיך ב-A והמשיך ב-K.
כיצד תסמנו את מספר הקלפים שלכם בסדרה?

א. 32

ב. T632

ג. 832♥ 

ד. QJT

תשובות

א. נשים את ה-3 ואחרי זה את ה-2 על מנת לסמן מספר זוגי של קלפים.

ב. נשים את ה-6 ואחרי זה את ה-2 על מנת לסמן מספר זוגי של קלפים.

ג. יש לנו מספר אי-זוגי של קלפים. נשים את ה-2 ואחרי זה את ה-3.

ד. יש לנו מספר אי-זוגי של קלפים. נשים את ה-T ואחרי זה את ה-J.

Preference
כאשר נגמרו לנו הקלפים בסדרה נסמן בדיוק באותה שיטה בה סימננו ב-Attitude. יש שני הבדלים:

1. אנחנו מסמנים עבור סדרה אחרת ולא עבור הסדרה המשוחקת.
2. נסמן גם כשהשותף שלנו הוביל קלף וגם כששחקן יריב הוביל קלף.

אופן הסימון:
קלף אי-זוגי מתאר העדפה של הסדרה שבה הקלף.
קלף זוגי גבוה מתאר העדפה של סדרה גבוהה
קלף זוגי נמוך מתאר העדפה של סדרה נמוכה.

כנגד חוזה ללא שליט, שוחק  ולכם אין אף קלף בסדרה.
באיזו סדרה אתם מעדיפים שהשותף שלכם יוביל, אם וכאשר יזכה בלקיחה, וכיצד תראו את זה?

א.     98
         3
    AK32
         - 

ב.    98
      82
    AKQ
       - 

ג. AK2
     82
     JT
     - 

ד.   32
   AQ6
     74
      - 

תשובות


א. נשים את ה-3. קלף אי-זוגי המסמן שאנו מעדיפים חזרה בסדרת ה-.

ב. נשים את ה-2. קלף זוגי נמוך המסמן שאנו מעדיפים חזרה בסדרה הנמוכה, כלומר: .

ג. נשים את ה-8. קלף זוגי גבוה המסמן שאנו מעדיפים חזרה בסדרה הגבוהה, כלומר: .


ד.  נשים את ה-4קלף זוגי נמוך המסמן שאנו מעדיפים חזרה בסדרה הנמוכה, כלומר: .

חריגים 

1. שימו לב שכשמשחקים קלף זוגי המסמן Attitude, מנסים להראות גם העדפה (Preference) של סדרה אחרת מהסדרה בה הוביל השותף.


הערה
בגלל חשיבות הנושא שהוזכר בפסקה "שימו לב" בנקודה 2, אחזור עליו שוב: לא תמיד יש לנו אפשרות לסמן נכון על פי השיטה.

יום ראשון, 29 בנובמבר 2015

מה אנחנו מסמנים בהגנה?


כשאני מלמד ילדים בקורס מתחילים, הם שואלים אותי לפעמים: "האם אני יכול להגיד לשותף באיזו סדרה לשחק?"
לפעמים הם לא שואלים אותי, אלא אומרים לשותף באיזו סדרה לשחק באופן גלוי.


פעם ניגש אלי ילד לאחר השיעור ושאל אותי: "האם מותר להמציא שיטה שבה מסמינים לשותף באיזו סדרה לשחק באמצעות קריצות?"

אצל הילדים זו תמימות ולא רמאות מתוחכמת, כפי שחשודים בה פנטוני ונונס ואחרים או כפי שהורשעו בה טרנס ריס, השחקן הבריטי הטוב בכל הזמנים, ושותפו.

לאחר שאני מסביר להם שזה אסור ויש שיטות מותרות לסימון, הם מבינים ומקבלים את זה. אחרי זה הם לומדים על קצה המזלג סימון בסיסי אחד. 
בפוסט זה ובפוסטים הבאים אחריו אכנס קצת יותר לעומק בנושא סימונים.

סימונים הם כלי לתקשורת בין המגנים. באמצעותם מעבירים המגנים מידע ביניהם באופן חוקי למהדרין.
היריבים יכולים לשאול את המגנים על שיטת הסימון שלהם ובתחרויות רציניות, גם לבקש לקרוא את זה בכרטיס השיטות שלהם.

שלושה סוגי סימונים

Attitude 
האם אני מעוניין שהשותף ימשיך בסדרה אותה שיחק בלקיחה הנוכחית?

דוגמה: השותף שלי הוביל ב-A כנגד חוזה ללא שליט. אני מחזיק QJT32. אני מעוניין שהוא ימשיך בסדרה. אם שיטת הסימון שלנו היא שקלף אי-זוגי מעודד להמשיך בסדרה וקלף זוגי מסמן אינו רוצה המשך בסדרה, אני אשים את ה-3. 

לעומת זאת אם אני מחזיק בקלפים: 853♦ ברוב המקרים ארצה שלא ימשיך בסדרה זו. באותה שיטת סימון אשים את ה-8.

Count  
האם יש לי מספר זוגי או אי-זוגי של קלפים?
לרוב, אבל לא תמיד, משתמשים ב-Count כשהיריב משחק. הדוגמה הקלאסית היא במשחק עם שליט כשיש לשותפו של המוביל שני קלפים בסדרה והוא מעוניין לקבל חיתוך.

שיטת הספירה שלנו היא, שקלף גבוה ואחריו קלף נמוך מראה מספר זוגי של קלפים וקלף נמוך ואחריו גבוה מספר אי-זוגי של קלפים. השותף שלי הוביל ב-A כנגד חוזה של 4.  

אני מחזיק 53. אניח שהשותף מחזיק גם ב-K. על ה-A אזרוק את ה-5 ועל ה-K אזרוק את ה-3. את ה- השלישי אחתוך.

לו הייתי מחזיק ב-853, הייתי זורק על ה-A את ה-5 ועל ה-K את ה-8. השותף שלי היה יודע שיש לי מספר אי-זוגי של קלפים ואינני יכול לחתוך את הקלף השלישי.  

Preference 
באיזו סדרה אני מעדיף שהשותף ישחק, אם יזכה בלקיחה? 
לרוב משתמשים בסימון כזה כשנגמרו לנו הקלפים בסדרה ומישהו משחק קלף בסדרה זו. אם החוזה הוא ללא שליט או אם אין לנו אפשרות לחתוך בחוזה עם שליט, לא נוכל לזכות בלקיחה. הקלף שנזרוק יסמן באיזו סדרה אנחנו מעדיפים שהשותף ישחק, אם וכאשר יזכה בלקיחה.

דוגמה: היריבים משחקים בחוזה ללא שליט. שיטת סימון ההעדפה שלנו היא שקלף אי-זוגי מעדיף את הסדרה בה זרקנו קלף וקלף אי-זוגי מעדיף סדרה אחרת. השותף שלי משחק  ולי כבר נגמרו הקלפים בסדרה זו. אני מעוניין שהשותף ימשיך ב- משום שאני מחזיק AKJ32. אזרוק את ה-3.  

לעומת זאת אם אני מחזיק בקלפים: 853♦ ברוב המקרים אעדיף  סדרה אחרת. באותה שיטת סימון אשים את ה-8.

שימו לב

1. הניחו שאי אפשר לסמן באמצעות קלף יותר מדבר אחד, כלומר: או שמסמנים Attitude או שמסמנים Count או שמסמנים העדפה (Preference).
אתם כבר מבינים שסימונים הוא נושא מורכב. צריך לדעת באילו מצבים מסמנים Attitude, באילו מצבים מסמנים Count  ובאילו מסמנים Preference ובאילו מצבים לא מסמנים בכלל

2. לא תמיד אפשר לסמן את מה שרוצים. קחו את הדוגמה שהבאתי ביחס ל-Attitude. השחקן שלא מעוניין ששותפו ימשיך בסדרה החזיק 853, נחליף קלף אחד והוא מחזיק 753. הוא תמיד יאלץ לסמן שהוא מעוניין בהמשך בסדרה על אף שאינו מעוניין בהמשך.

יום חמישי, 26 בנובמבר 2015

"לפול מהכיסא" מ-Direct Cue bid


 כסא. ציור של וינסנט ואן גוך. מקור התמונה: ויקיפדיהיניב זק הוא ללא ספק אחד מטובי השחקנים בארץ ומורה מצוין לברידג'. יניב מלמד קורס לשחקני תחרויות במועדון ירושלים.

אתמול הגעתי לשחק במועדון ופגשתי שחקני ברידג' נרעשים. יניב זק לימד אותם משהו נפלא. למשהו הזה קוראים: Direct cue bid. 
מדובר בשחקנים שרובם משחקים בתחרויות ברידג' כמה שנים. תארו לעצמכם שתלמיד שלי שלמד אצלי 20 שיעורים על הכרזות בברידג' ומעולם לא שיחק במועדון היה מגיע לקורס של יניב זק שנתיים שלוש אחרי שהוא למד. הוא לא היה "נופל מהכיסא" כשהיה שומע על Direct cue bid.

הוא היה אומר משהו בסגנון של: "אני כבר מכיר את זה. המורה שלי אבי רוזנטל לימד אותי את זה בקורס כשהייתי בקורס לשחקנים מתחילים". 

מה הבעיה?
הבעיה אינה כמובן אצל יניב זק. הוא מלמד היטב ברידג' נכון והגיוני.

הבעיה היא אחת מהשתיים: או שלימדו את אותם שחקנים ברידג' פחות הגיוני או שהם לא למדו מספיק (ממורים או בלימוד עצמי מספרים או מירחוני ההתאגדות לברידג' או מחוברות ההסבר של תחרויות סימולטניות ארציות או מהאינטרנט).

מה זה Direct cue bid?
השותף שלכם פתח 1. היריב הכריז 1. לכם יש יד מזמינה למשחק מלא או יותר. בברידג' נכון מכריזים 2. זהו Direct cue bid. בברידג' פחות נכון מכריזים 3 עם יד מזמינה למשחק מלא ו-4 עם יד שמספיקה להכרזת משחק מלא.

כשמשחקים Direct cue bid, הכרזת ה-3 פנויה לשימוש בידיים חלשות (פחות מ-6 נקודות) עם ארבעה קלפים ב-. הכרזת ה-4 פנויה לידיים עם חלשות במיוחד עם חמישייה ב-.

כיצד אני מלמד הכרזות? - השלב הראשון
בשלב הראשון אין התערבות בהכרזה. לומדים הכרזות בשיטה טבעית. לומדים מושגי יסוד (למשל: Limit bid) ואת ההיגיון שמאחורי ההכרזות.
עד סוף השלב הראשון לומדים רק שלוש קונבנציות: סטימן, טרנספר (לסדרות מייג'ור בלבד) ו-2 חזק. 
לומדים גם את נשקו של החלש: Weak two ו-Preemptive

מי שרוצה יכול לרכוש ספרון או חוברת הנקראת: הכרזות למתחילים פשוט והגיוני.

לאחר הכרזה של 1 תשובה של 3 היא מזמינה למשחק מלא בסדרה זו. תשובה של 2 מביעה רצון לשחק משחק חלקי בסדרה זו. הכרזה של של 4 קובעת משחק מלא בסדרה זו.


כיצד אני מלמד הכרזות? - שלב ההתערבות
בשלב זה אני מלמד הכרזות התערבות ומתחיל בשתיים החשובות ביותר: Takeout Double ואוברקול.

כשמגיעים להכרזת פתיחה של 1 והתערבות של 1, התלמידים יודעים, שעליהם להניח שלפותח 12-14 נקודות. הם לומדים כיצד עליהם להכריז עם התאמה בסדרת הפותח.

עם יד של 6 נקודות ופחות מיד מזמינה למשחק מלא, הם יכריזו בדיוק כפי שהכריזו ללא התערבות. בדוגמה יכריזו 2.

אחרי שמבינים Weak two ו-Preemptive, ולמשיב ארבעה או חמישה קלפים ב- ויד עם מעט נקודות (נניח 2-3 נקודות), ברור לתלמידים שהם ושותפם הם הצד החלש. הגיוני לגמרי להפריע ליריבים באמצעות הכרזת 3 (עם ארבעה קלפים) או הכרזת (עם חמישה קלפים) בדיוק כפי שעשינו בהכרזת Weak two ו-Preemptive.

הבעיה שנותרה
כיצד מראים יד מזמינה או חזקה יותר עם התאמה של 3 קלפים בסדרת המייג'ור של הפותח כשההכרזות של 3 ו-4 כבר "תפוסות" על ידי הכרזות הפרעה עם ידיים חלשות.
זו צריכה להיות הכרזה שעליה השותף לא יכול להכריז Pass ומראה את הכוח וההתאמה.

ההכרזה ההגיונית ביותר, שעונה על צורך זה, היא הכרזה בגובה 2 בסדרת היריב. בדוגמה: 2.  
כך מגיעים ללמוד Direct cue bid בשלב מוקדם יחסית.
יום שישי, 20 בנובמבר 2015

האם צריך להגיע לסלאם בקלאב ביד של "נפלאות Ghestem?


בפוסט הקודם: מנפלאות Ghestem, תיארתי טעות בהכרזה בה קיבלו הכרוז ושותפה 38% על אף שבגלל טעות הכרזה נפלה 8 פעמים בחוזה של 3. היריבים היו יכולים לבצע חוזה של 6.  


אחד הקוראים טען, שקשה מאד להגיע לחוזה של 6.הקורא כמובן צודק. לו זה היה קל, הזוג הזה היה מקבל תוצאה טובה בהרבה מ-38%. 

ניסיתי לבחון כיצד מגיעים מזרח-מערב לחוזה של 6? מצאתי יד מרתקת, שלדעתי ספק אם צריך להגיע בה לסלאם ב-. יהיו בה מספר רב של מהלכי הכרזה שונים ובהתאם גם מגוון רחב של חוזים ותוצאות. יהיו גם כאלה שבאמצעות הכרזה אגרסיבית מדי יגיעו לחוזה של 6 או "ידחפו" את יריביהם לחוזה של 6.   

זוהי גם הזדמנות להסביר את הדינאמיות שבהערכת יד. הערכת היד צריכה לא פעם להשתנות בהתאם למהלך ההכרזה. מי שמעוניין להבין יותר בנושא של הערכת יד דינאמית, מוזמן לקרוא את הפרק העוסק בנושא בספרו של מייק לורנס: Hand Evaluation in Contract Bridge. אם אתם מעוניינים לרכוש באמזון עותק חדש או עותק משומש במחיר זול, לחצו על הקישור הבא:Hand Evaluation. ההמלצה שלי היא לרכוש עותק משומש במצב טוב במחיר נמוך בהרבה מהמחיר של עותק חדש.


לשני הצדדים יש "נכסים" ביד הזאת ולכן מהלך ההכרזה יושפע גם מאופיים של השחקנים.

הנכסים של מזרח-מערב

1. יד חזקה (19 נקודות במערב)

2. שלושה "שפיצים": קלפי A במערב

3. התאמה של 10 קלפים ב-

4. קוצר ב- במערב וב- במזרח

הנכסים של צפון-דרום

1. התאמה של 8 קלפים בשתי סדרות:  ו-

2. קוצר ב- בדרום

3. מצב פגיעות "ירוק": היריבים פגיעים והם אינם פגיעים.

האם להשתמש בקונבנציה המראה שתי סדרות במצב Balancing? 
הכוונה היא לקונבנציות כמו Michaels או Ghestem. התשובה לשאלה הזו משתנה בהתאם לסיכום של זוג השחקנים.
מהלך ההכרזה ישתנה בהתאם לסיכום של זוג השחקנים.

באופן אישי, יש לי המלצה ברורה בהקשר של Michaels: אל תשתמשו בה במושב הרביעי בידיים חלשות. אין טעם להפריע ליריבים כשברוב המקרים הנקודות מתחלקות כמעט שווה (18-22 לכל צד) ולהגיע לחוזים בגובה גבוה מדי בהם אתם עלולים להיכשל. איני פוסל סיכום של שימוש בקונבנציה עם יד חזקה דו-סדרתית.

בניתוח ההכרזה ביד בהמשך פוסט זה, אניח שצפון-דרום אינם משתמשים בקונבנציה כזו עם יד הקרובה לפתיחה. 

מהלך הכרזה צפוי עד להכרזת ההכרזה השנייה של מזרח  
מערב פותח 1 וצפון ומזרח מכריזים Pass. דרום מכריז 1. מערב מכפיל. זהו Big Double. צפון מכריז Pass. מזרח נאלץ להכריז 2
החריג האפשרי היחיד למהלך המוצג היא הכרזת 2 של צפון.

אם דרום מכריז Pass
מערב צריך להעריך מחדש את ידו כיד ששווה פחות ממה שהעריך קודם. יש לו Q מבוזבזת בסדרה של היריב. אבל אין לו ברירה אלא להכריז 2. הוא כבר הראה יד חזקה בהכרזת ה-Double, עכשיו באמצעות Cue bid הוא מראה את ההתאמה בסדרת ה-.

ההתאמה ב- יכולה להיות התאמה של 4-4. הוא יודע שלשותף שלו אין יותר מ-5 נקודות (Pass בהכרזה הראשונה) ויכולות להיות לו 0 נקודות.

אחרי הכרזת ה-Cue bid של שותפו ידו של מזרח שווה יותר מקודם. הם מצאו התאמה של 10 קלפים ב- והקלף היחיד שלו בסדרת ה- מחזק את ידו. לו היה יודע את זה לפני שהכריז Pass בהכרזתו הראשונה, בודאי שלא היה מכריז Pass.

צפון ישגה אם יכריז Double על מנת להראות לשותפו את ההתאמה ב-. אם יעשה זאת, מזרח ישדרג את ידו עוד יותר, משום שכשבידו ארבעה קלפים בסדרה לשותף לא יכול להיות יותר מקלף בודד.

ההכרזה של צפון המקשה על מזרח להראות Control ב- היא 3. אם מזרח יכריז Pass או 4, מזרח-מערב כנראה כבר לא יכריזו הכרזת סלאם, אלא יעצרו ב-4 או ב-5.

בין אם צפון יכריז Pass ובין אם צפון יכפיל, מזרח יכריז 3המראה Control בסדרה.
עכשיו מערב יעלה את הערכת ידו: לשותפו אין 0 נקודות אלא 4-5 נקודות וכנראה יותר מארבעה קלפים ב-. יש לו מקסימום שני קלפים ב-, אחרת אחרי ה-Double של שותפו היה מכריז 2 ולא 2.
מה שמעלה הרבה יותר את ההערכה של היד הוא ששותפו הראה Control ב-. כשבידו A אין כנראה אף מפסיד בסדרה. גם אין לו נקודות מבוזבזות ב-. אם צפון יתערב במכרז ויראה תמיכה של 3 קלפים ב- מערב ידע שלשותפו לפחות 6 קלפים ב-.
על פי מהלך ההכרזה יש למזרח לכל היותר שני קלפים ב-♥ ,לכל היותר ארבעה קלפים ב- ולכל היותר קלף בודד ב-.

הדרך לסלאם ב- סלולה ברגע שמערב מגלה ששותפו מחזיק בקלף מפתח אחד (ה-K).

אם דרום מכריז 2
הכרזה זו מוצלחת יותר מהכרזת Pass ולכן מקשה על מזרח-מערב. אם מערב יכריז הכרזת Cue bid של 2, ניתוח מהלך ההכרזה זהה 
לניתוח לעיל במקרה בו דרום יכריז Pass
ההבדל הוא, שקרוב לוודאי שצפון לא יכריז Pass.
אם יכריז Double, כנראה שמזרח-מערב יגיעו לסלאם.
אם יכריז 3, קרוב לוודאי שלא יגיעו ל-סלאם. 
כמו במקרה הקודם, הכרזת המפתח היא ה-Cue bid של דרום ב-.  


Featured post

יד השנה 2011: הלגמו במיטבו

 היד הבאה נבחרה בשנת 2011  כיד השנה  על ידי   The  International Bridge Press Association. זיא מחמוד כתב עליה, שהיא לא רק יד השנה, אלא ...