יום שני, 31 במאי 2021

חזרה בקפיצה של הפותח על סדרה: מה יכול המשיב להכריז?

 

כשהפותח חוזר על סדרה בה הוא פתח בקפיצה הוא מתאר יד בעלת המאפיינים הבאים:

1. לפחות שישה קלפים בסדרה המוכרזת.

2. 15-17 נקודות.
עם 16 נקודות או 17 נקודות תמיד מכריזים בקפיצה. עם 15 נקודות זהו שיקול דעת: יהיו ידיים בהן מכריזים ללא קפיצה וידיים "יפות" יותר בהן מכריזים עם קפיצה.

3. המכריז שולל רביעייה בסדרת מייג'ור שלא הוכרזה. 

מה לא מבטיח הפותח?


הוא אינו מבטיח מספר מינימלי של קלפים בסדרה אחרת כלשהי. 

האם הכרזה בסדרת מייג'ור קובעת את הסדרה שהוכרזה כסדרת השליט?


נדמה לי שכאשר מדובר בסדרת מייג'ור רבים יגידו לכם שכן. 
הפותח לא הבטיח שאין לו void או קלף יחיד בסדרה אחרת. הוא גם לא הבטיח כוח או כניסה ליד בסדרה אחרת. 
יהיו מצבים שעל אף, שלכאורה, נקבעה הסדרה, שהיא סדרת שליט, המשיב יבחר לשחק בחוזה ללא שליט.

קרה לי כבר שכשותף שלי היה משיב, שחזר על סדרת ה- בקפיצה, העדפתי לתת לשותף שלי לשחק בחוזה של 4 עם void שלי בסדרה, במקום לשחק בחוזה של 3NT, ולמצוא אולי שותף עם 10 נקודות בסדרה זו ללא כניסה ליד שלו. 

שחקן ברמה הרבה יותר גבוהה ממני הכריז סלאם שבוצע בסדרה בה היה לו void!!! 

האם הכרזה בסדרת מיינור קובעת את סדרת השליט?


במקרים רבים כן אבל לא בהכרח. ביד אליה אתייחס הפותח פתח 1. המשיב הכריז 1. הפותח הכריז 3

לאחר הכרזת ה-3 האפשרויות הסבירות של המשיב, בהתאם ליד שלו מתוארות להלן.

חוזה ללא שליט


במקרים רבים 3NT. יהיו גם מקרים של סלאם ללא שליט. חיוני שהמשיב יוודא שיש לו כניסה ליד של הפותח. הסדרה היחידה שבה הוא יכול לשער כמעט בוודאות שתהיה כניסה ליד הפותח היא סדרת ה-. למעט המקרה בו יש לו יד עם AKx לפחות בכל אחת מהסדרות האחרות. עם 15 נקודות לפחות לפותח מוכרחה להיות Q בסדרה אחרת מהסדרה הארוכה שלו. זה נכון גם במקרה שיש לו 10 נקודות בסדרת ה-.

חוזה בסדרת מייג'ור


הפותח לא שלל שני קלפים בסדרת ה-. פותח עם שישייה ב- וקוצר ב- יכול לחזור על הסדרה שלו. יהיו ידיים בהן המשיב יהיה מוכן לשחק גם בהתאמה של 5-2 בסדרת ה-. הכרזה של 3 עשויה להיות הכרזה אפשרית.

חוזה בסדרת המיינור של הפותח


במהלך ההכרזה הנוכחי ייתכן שמשיב ללא עוצר בסדרת ה- יעדיף חוזה ב-. גובה החוזה עשוי לנוע בין 3 לבין סלאם גדול בסדרה זו.

משמעות הכרזת סדרה חדשה


כמעט תמיד הכרזת סדרה חדשה אינה טבעית. ביד זו הכרזת 3 או הכרזת 4 אינה הכרזה טבעית. המשמעות שלה היא הסכמה לסדרת ה- כסדרת שליט. 
משמעות חשובה נוספת היא שהמשיב רוצה לבחון סלאם ומראה Control בסדרה אותה הכריז. 

מתי הכרזת סדרה חדשה במצב כזה היא טבעית?


בעיני הכרזת 6 היא הכרזה טבעית. המשיב מראה יד עם הרבה כוח בשתי הסדרות הארוכות שלו ויש לו כנראה 6-6 בשתי סדרות. הוא מבקש מהפותח לבחור בין שתי הסדרות שהכריז. הפותח יכול להכריז בגובה 6 או בגובה 7. 

מצב כזה עשוי להתרחש אחת לכמה שנים. לא מצב שכדאי לדון בו לעומק. 

מה עם הכרזת סדרה חדשה בגובה 5?


במקרה הזה אתייחס להכרזת 5. זה תלוי. אם משחקים Exclusion אז זוהי הסכמה על סדרת ה- כסדרת שליט.
במקרה זה זוהי שאלה על קלפי מפתח בהתעלמות מה-A

אם לא משחקים Exclusion, זו יכולה להיות הכרזה טבעית עם יד מעט פחות חזקה מהיד שתוארה בפסקה הקודמת. הפותח צריך לבחור את אחת משתי הסדרות של שותפו. הוא גם צריך להחליט האם לעצור בגובה 5 או להכריז סלאם.
גם זה לא יקרה הרבה, אבל זה יקרה קצת יותר ממה שתואר כקורה אחת לכמה שנים בפסקה הקודמת.

היד המתוארת


הייתה אי-הבנה בהכרזה אחרי 4. מבחינתי Control. מבחינת השותפה הכרזה טבעית. 
הראתי את ה-Control הבא שלי ב-.היו לי שני קלפים בסדרה זו: A ו-J
השותפה הכריזה Pass על מנת לשחק בהתאמה של 5-2. 

זה נגמר רע. הקלף הגבוה ביותר בסדרת ה- של השותפה היה ה-Q. ההובלה הייתה ב-. היה לי קלף יחיד בסדרה זו. 

לא בכל המקרים חיתוך ביד הקצרה הוא טוב. במקרה זה נאלצה הכרוז לחתוך את ה- השני ב-J ביד הקצרה.

הצד האופטימי


זה היה יכול להיגמר יותר גרוע לו ה-Control שלי ב- היה void. 

היד המלאה
החוזה הנכון ביד הזו הוא 3
בהרבה מקרים להרבה שחקנים קשה להכריז Pass. במקרה הזה זה אפילו קשה יותר. לפותח עשויות להיות 17 נקודות מול 8 הנקודות של המשיב.

 


יום שני, 24 במאי 2021

סוג של Touching Escapes

 

אחרי הכרזת 1NT של השותף וכפל של יריב, המראה 15-18 נקודות ויד מאוזנת (או חצי מאוזנת), אני מעדיף להשתמש במוסכמת Touching Escapes. חלק מהשותפים שלי הם גם שותפים להעדפה הזו.  

מוסכמה זו מאפשרת Redouble מעניש כשלשותפו של הפותח יש יד חזקה יחסית ובעיקר מאפשרת הימלטות לחוזה בגובה 2 בסדרה עם ההתאמה הטובה ביותר (במקרה הגרוע שבעה קלפים) כשלשותפו של הפותח יד חלשה.


מהלך הכרזה אחר


אחד היריבים הכריז סדרה בגובה 1. השותף שלכם הכריז 1NT. הוא הבטיח יד מאוזנת עם 15-18 נקודות ולפחות עוצר אחד בסדרת הפותח. היריב השני הכפיל. שאלתם את היריבים: מה משמעות הכפל? קיבלתם תשובה שזהו כפל מעניש. מה תעשו עכשיו? 


המצב הזה מזכיר מצב אחר. מצב שבו אחרי 1NT של השותף יריב הכפיל עם יד המראה כוח. 
אם השתמשתם במצב האחר במוסכמת Touching Escapes, אז מדוע שלא תעשו זאת גם במצב הזה? 
הסיכום שלי עם השותפים הוא להשתמש באותה מוסכמה על מנת לברוח. 

ההבדל בין שני המצבים


יש  הבדלים בין שני המצבים:

1. במצב בו השותף פתח ויריב הכפיל לא ברור מי הצד החזק.
הפותח והמכפיל הראו בין 15-17 נקודות (או 15-18 נקודות של המכפיל). כ-6-10 נקודות נמצאות אצל שני השחקנים האחרים. ייתכן שלשותפו של הפותח 8-10 נקודות ואז הפותח ושותפו הם הצד החזק. ייתכן שלמשיב יש 0-3 נקודות ואז הם בבירור הצד החלש.
מי שכן יודע זאת לרוב, בקירוב טוב, הוא המשיב. 

במצב שבו שותפו של הפותח מכפיל 1NT של מתערב ברור לגמרי שהפותח ושותפו הם הצד החזק. השימוש במוסכמה על ידי שותפו של המתערב הוא רק לצורך הימלטות. הוא לא ירצה להשאיר Redouble מעניש.

2. חלוקת הנקודות בין היריבים
לאחר כפל יש פער גדול במספר הנקודות הגבוה שמחזיק המכפיל לבין מספר הנקודות הנמוך שמחזיק שותפו.

לאחר כפל על התערבות בהכרזת 1NTכמעט תמיד לשחקן שלפני המתערב יהיו יותר נקודות אבל הפער בין מספר הנקודות שהוא מחזיק לבין מספר הנקודות ששותפו מחזיק עשוי להיות קטן. 
באופן תיאורטי יכול להיות שלמכפיל יותר נקודות משותפו. למשל: 12 נקודות לפותח. 13 נקודות לשותפו ו-15 נקודות למתערב או 11 לפותח (לפי חוק ה-20) ו-12 נקודות למכפיל).
להבדל בחלוקת הנקודות בין היריבים ולמיקומן (אחרי הפותח מרבית הנקודות. אחרי המתערב בדרך כלל מעט פחות או אפילו הרבה פחות נקודות מאשר לשחקן שלפני המתערב), השלכה על האופן בו משחק הכרוז עם המתערב או שותפו הופכים לכרוז. 

כמובן שיש לאופן חלוקת הנקודות השלכה גם על משחק ההגנה, אם המתערב ב-1NT ושותפו הופכים למגנים.
 


יום ראשון, 23 במאי 2021

אליפות הארץ לסניורים: להכפיל ולא להפיל

 

כששיטת החישוב היא IMP צריך לחשוב היטב לפני שמכפילים. בדרך כלל מכפילים כשמעריכים שמפילים לפחות פעמיים. אחרת הסיכון של ביצוע החוזה גדול מדי על מנת להכפיל ואולי להפיל פעם אחת עבור IMPS בודדים. 

לא הייתי היחיד שהכפיל חוזה של 5 בגמר א' של אליפות הארץ לסניורים. בין המכפילים היו גם שחקנים ברמה גבוהה. בחמישה שולחנות הגיעו לחוזה של 5 ורק באחד לא הכפילו. כמוני, הם העריכו על פי מהלך ההכרזה שיפילו את החוזה לפחות פעמיים. בכל השולחנות ביצע הכרוז את החוזה.  


אחרי שצפון ודרום הראו את שלוש הסדרות האחרות ומזרח לא ויתר וחזר על סדרת ה- מספר פעמים מערב תמך בו. הם הגיעו לחוזה של 5

אני הובלתי ב- הסדרה של השותפה בצפון. קיוויתי למצוא את השותפה עם A ועם K ולזכות בעוד שתי לקיחות בסדרות השחורות. 

במציאות נחתכים קלפי  בידו של הכרוז. מה שיותר מפתיע, ביד הקצרה בסדרת השליט בדומם אפשר לחתוך שני קלפי . ההגנה מפסידה רק לקיחה אחת ב- ולקיחה אחת ב-.

הכרוז מפעיל לחץ כשהוא מושך את כל קלפי ה-  והמגנים צריכים לבחור מה לזרוק. 

ההסתברות ל-void של הכרוז והדומם בשתי סדרות שונות היא נמוכה. ההסתברות של void בדומם נמוכה בפני עצמה. ללא זאת הכרוז היה נכשל בביצוע החוזה. 


איך בכל זאת מפילים את החוזה?


ההובלה המפילה של דרום היא משחק של ה-5.
ההובלה פוגעת ביכולת החיתוך של הכרוז. הוא צריך להפסיד שתי לקיחות ב- במקום לקיחה אחת. 

מדוע לא מצאו את ההובלה הזו? סיבה אחת היא האופטימיות של דרום שמקווה לחתוך בקלף היחיד בידו בסדרת השליט. 

סיבה יותר מהותית היא הקושי בחשיבה מחוץ לקופסה. הדפוס המקובל הוא לא להוביל בקלף יחיד בסדרת שליט.


אליפות הארץ לסניורים: גמר א' 2021

 

כפי שכתבתי בפוסט קודם אתמול ושלשום (21 ו-22 במאי 2021) השתתפתי בגמר א' באליפות הארץ לסניורים, שנערך פרונטלית ברעננה.

נהנתי מאוד לשחק ליד שולחן ברידג' אחרי כמעט שנה וחצי שלא שיחקתי ברידג' ליד שולחן ברידג'. 

בתחרות זכו ניר גרינברג ואבי קליש לפני אמנון רוסלר ורוני הרצקה. במקום השלישי סיימו אפרים טרגן ויובל שחר. לתוצאות המלאות לחצו כאן


תחרות מתישה


כשמשחקים משעה 10:00 בבוקר עד אחרי שעה 17:00 זה מעייף. כשמשחקים כך במשך יומיים רצופים זה מעייף יותר. זה מעייף במיוחד אנשים בגיל מבוגר. יש כאלה שנמצאים גם כמה שעות על הכביש עד לבניין ההתאגדות לברידג' ברעננה. 

באופן אישי, אני נסעתי מירושלים ובחזרה לירושלים בכל אחד מהימים. יש כאלה שהגיעו ממקומות רחוקים יותר. 

התוצאה היא קושי בשמירה על ריכוז ולא מעט שגיאות. 

חשוב לא לבזבז אנרגיה על דברים פחות חשובים. אחד הדברים הפחות חשובים הוא התמקדות בידיים שכבר שוחקו במקום ביד הנוכחית.

ההתמקדות בשאלה האם הרווחנו או הפסדנו 2-3 IMPS? אינה בעלת משמעות ובעיקר כבר מאוחר לתקן את זה. 

לי קל לראות את הידיים בהם הייתה קטסטרופה בגלל טעות שלי. קל לי לראות גם את הידיים שהסתימו רע מאוד על אף שעשיתי את מה שצריך לעשות. הידיים הגרועות האחרות הרבה פחות משמעותיות. 

אני משתדל לא להתעסק בדיונים ובהשערות: האם הרווחנו או הפסדנו על יד מסוימת שכבר שוחקה? 


התוצאות האישיות שלי


השותפה שלי ואני הגענו עם מקדמה שלילית מהמוקדמות. המושב הראשון היה מוצלח ובסיומו היינו במקום השלישי. גם שני המושבים הנוספים ביום הראשון היו סבירים והתוצאה בהם הייתה חיובית. ביום השני שיחקנו הרבה פחות טוב, בעיקר במושב השני והשלישי, והתדרדרנו עד למקום ה-21 מתוך 28 זוגות. 

למרות זאת, היו כמה ידיים שבהן היטבנו לשחק. לחלק מהידיים אתיחס בפוסטים הבאים. 


 


 

יום שבת, 15 במאי 2021

הכרזת התערבות אחרי Weak two: חלק 6 - האם יש Balancing?

 

זהו הפוסט האחרון בסדרת ההכרזות על הכרזות התערבות אחרי Weak two. בפוסט זה אתייחס לנושא של Balancing.

המצב הקלאסי של Balancing הוא הכרזת פתיחה בגובה 1 של שחקן יריב ושתי הכרזות Pass. למשל: 
צפון פתח בהכרזת 1. מזרח ודרום הכריזו Pass. מערב נמצא במצב של Balancing בו מכריזים אחרת מאשר במצב רגיל.

בפוסט זה נשאל את השאלה: האם יש Balancing אחרי הכרזת פתיחה של Weak two? 


תזכורת קצרה ל-Balancing 


המצב הקלאסי של Balancing הוא המצב בו שחקן יריב הכריז סדרה בגובה 1. השותף שלכם והשותף שלו הכריזו Pass. במצב הזה מכריזים אחרת מאשר במצב רגיל. מכריזים עם פחות נקודות מאשר במצב רגיל במטרה להגן על שותף שאולי יש לו נקודות, אפילו יותר מ-12 נקודות אבל אין לו אפשרות להתערב בהכרזה בגלל מבנה היד. צריך לזכור שאחרי הכרזת Pass המכרז הסתיים.

הנחת העבודה היא שלכל אחד מהצדדים יש 18-22 נקודות. כמובן, שההנחה הזו היא הנחה סטטיסטית. כך למשל, יהיו מקרים נדירים בהם רק לפותח יש 22 נקודות ולשותפו 3-4 נקודות.

השחקן שבמצב של Balancing מתערב עם 3 נקודות פחות מאשר במצב רגיל.


האם יש Balancing גם אחרי Weak two? 


על מנת לבחון את השאלה הזו נבחן את מאזן הנקודות אחרי Weak two. 

נניח שיתרת הנקודות לאחר ההכרזה, שהראתה 6-10 נקודות, מתחלקת, סטטיטית, בערך שווה בשווה בין שלושת השחקנים שנותרו. 


הטווח הגבוה של Weak two

כשלמכריז יש 8-10 נקודות, נותרו 30-32 נקודות. כשהן מתחלקות בערך שווה בשווה בין שלושת השחקנים האחרים. בערך 10-11 נקודות לכל אחד מבחינה סטטיסטית.

זהו מצב דומה מאוד למצב הרגיל של Balancing מבחינת חלוקת הנקודות: 18-22 נקודות לכל צד. 


הטווח הנמוך של Weak two 

כשלמכריז יש 6-7 נקודות נותרו 33-34 נקודות המתחלקות בין שלושה שחקנים. לכל אחד בממוצע כ-11 נקודות או מעט יותר. 

לצד של מכריז ה-Weak two ושותפו יש פחות נקודות בדרך כלל. כהנחה סטטיסטית, סדר גודל של 17-18 נקודות. לצד השני אפשר להניח סדר גודל של 22-23. 

השורה התחתונה

על פי ההקשר של סך הנקודות המשוער לכל צד (לא בהכרח דומה למה שקורה ביד ספציפית), צריך להכריז במצב של Balancing אחרי Weak two באופן דומה למצב קלאסי של Balancing. 

Balancing לעומת Balancing  אחרי Weak two


יש הבדל בין Balancing רגיל לבין Balancing אחרי Weak two: גובה ההכרזה גבוה יותר. מסיבה זו נצטרך מעט יותר נקודות בהשוואה ל-Balancing  רגיל.

דוגמה 1: כפל  


היריב פתח 1. במצב של Balancing אפשר להכריז DBL עם יד של 4-4-4-1 כשהקלף היחיד ב-, עם 9 נקודות לפחות במקום 12 נקודות לפחות במצב רגיל. זהו Takeout Double
השותף יכול להכריז 1 או את אחת מסדרות המיינור בגובה 2 עם יד חלשה (0-8 נקודות).

היריב פתח 2. במצב של Balancing אפשר להכריז DBL עם יד של 4-4-4-1 כשהקלף היחיד ב-.  זהו Takeout Double

האם נכפיל במצב זה עם 9 נקודות? 
כנראה שצריכים מעט יותר מ-9 נקודות.
השותף יכול להכריז 2 או את אחת מסדרות המיינור בגובה 3 עם יד חלשה.


דוגמה 2: הכרזת סדרה 


היריב פתח 1במצב של Balancing אפשר להכריז הכרזת אוברקול של 2 עם לפחות חמישייה איכותית בסדרה ו-8 נקודות לפחות. 

היריב פתח 2במצב של Balancing אפשר להכריז הכרזת אוברקול של 2 עם לפחות חמישייה איכותית בסדרה.

האם נכריז אוברקול של 2 במצב זה עם 8 נקודות? 
כנראה שצריכים מעט יותר מ-8 נקודות. 

רשימת הפוסטים בסדרה  

  
יום שלישי, 11 במאי 2021

סימולטנית ארצית: האם ואיך מגיעים לסלאם גדול?

 

שלשום (9.5.21) השתתפתי בסימולטנית ארצית. במהלך תהליך ההדרגתי של הסרת מגבלות הקורונה התחרות מתקיימת במתכונת משולבת. חלק מהתחרויות מתקיימות במועדונים ותחרות אחת עם מספר משתתפים גדול מתקיימת באתר ה-BBO באינטרנט. התחרות האינטרנטית באה לענות על הצרכים של אלה, שמשחקים במועדונים שעדיין לא נפתחו בגלל מגבלות הקורונה או שאינם מקיימים תחרות מרובת משתתפים כמו התחרות הסימולטנית. 

השותף שלי ואני שיחקנו באינטרנט ועשינו תוצאה בינונית של 57.19%. 

ביד להלן הגענו לחוזה של 6. צריך להיות בחוזה של 7. השאלה היא איך מגיעים לחוזה הנכון? 

אגב, ניתן לבצע גם 7.


כמו בכל סימולטנית ארצית מקבלים ניתוח ידיים שנעשה על ידי רם סופר. לרם סופר היו ביד הזו חיים יותר קלים מאשר לי ולשותף שלי. 

בניתוח של רם סופר, אחרי שצפון פותח בהכרזת 2, מזרח מתערב בהכרזת 3. 

למרות ששני הצדדים פגיעים, עם היד של מזרח לא צריך לפחד להתערב במכרז בגלל הכוח והאורך בסדרת ה-אצלנו בשולחן מזרח הכריז Pass.

למרות שלדעתי נכון להתערב עם היד של מזרח,  במקרה זה ההתערבות עוזרת ליריבים להגיע לסלאם הנכון. אחרי ההתערבות, כל הכרזה בסדרת ה- היא בהגדרה לא טבעית אלא מראה Control או שהיא Cue bid


מהלך המכרז בשולחן שלנו


לאחר שתי הכרזות Pass, השותף שלי בצפון פתח 2. מזרח הכריז Pass. 
הכרזתי 2. בשיטת ההכרזה בה אנו משתמשים 
,Positive 2, משמעות ההכרזה היא 4 נקודות או יותר. זו אינה הכרזה טבעית המבטיחה מספר מסוים של קלפים בסדרת ה-
השותף שלי הכריז 2. הכרזתי 3. ההכרזה שלי מבטיחה לפחות חמישייה ב-. אבל היא גם שוללת חמישייה איכותית בסדרה. בשיטת ההכרזה שלנו המשיב מראה חמישייה איכותית בסדרה כלשהי. הדרך להראות חמישייה איכותית ב- היא באמצעות הכרזת 2NT.
השותף פחד שאכריז Pass על 4. לדעתו, גם מול 4 נקודות שלי ניתן לבצע חוזה של 6. לכן הכריז 6. והחמצנו חוזה של 7.

תנאים לביצוע סלאם גדול


לאחר שנמצאה התאמה של 5-5 בסדרת ה-, לצפון יש יד חזקה במיוחד. כשהוא מחזיק היד חלוקתית עם AKQ בסדרת השליט וכוח ואורך בסדרת ה-.
על מנת לבצע חוזה של 7 הוא זקוק לשני תנאים:

1. ה-A בידו של דרום.
את התנאי הזה אפשר לבדוק.

2. אין חלוקה קיצונית ב- כשמגן מוביל ב- ושותפו חותך.
ההסתברות לחלוקה כזו אפסית. גם אם יש חלוקה כזו, רוב השחקנים לא יובילו ב-, למעט המקרה של הכרזת DBL של מזרח. כפל במצב כזה מבקש בדרך כלל הובלה בסדרה שהוכרזה על ידי יריב. לא ראיתי מצב כזה אף פעם בגובה 7. בגובה 6 נתקלתי בזה. זהו Lightner Double

איך בודקים האם ה-A אצל דרום?


Exclusion

למי שמשחק Exclusion אין בעיה. הוא מכריז 5. זוהי שאלה על קלפי מפתח למעט ה-A. קלף המפתח היחיד החסר לצפון הוא ה-A. ברגע שדרום מראה לו שהקלף הזה אצלו צפון מכריז מיד 7.


Controls


מה משמעות הכרזת 4 על ידי צפון? לדעתי אין ספק שזו אינה הכרזה טבעית, אלא התאמה בסדרת ה- ו-Control בסדרת ה-

אין  היגיון לעבור את הגובה של 3NT מול יד שהיא אולי רק עם 4 נקודות, לפי שיטת ההכרזה שלנו בידיים חזקות. 

יותר סביר שיש לצפון חמישה או שישיה קלפים ב- ולפחות שלושה ב- מאשר שתהיה לו יד של 6-6 עם קלפי  וקלפי 

במקרה כזה דרום מראה את ה-Control שלו ב-. באמצעות הכרזת 5. בגובה 5 Control הוא Control ראשון.

אחרי שהוא עושה את זה צפון סוגר לחוזה של 7.יום ראשון, 9 במאי 2021

בקרוב: הפעם הראשונה שאשחק בתחרות ליד שולחן ברידג' מאז ינואר 2020

 

בחודש פברואר 2020 לא שיחקתי ברידג' תחרותי. הייתי בטיול מדהים בפטגוניה. חזרתי ביום הבחירות במרץ, ליותר משנה בצל הקורונה, תקופה בה שיחקתי רק בתחרויות מקוונות. 

שלשום (7.5) השתתפתי בתחרות מקוונת של חצי גמר אליפות הארץ לסניורים. 30 הזוגות הראשונים העפילו לגמר א', שהתקיים ליד שולחנות ברידג' בבית ההתאגדות הישראלית לברידג' ברעננה. 

השותפה שלי ואני היינו בין שלושים הזוגות הראשונים. בעוד פחות משבועיים אחזור לשחק את המשחק שאני אוהב, השונה ממשחק ברידג' מקוון.


הבדל שפחות מתייחסים אליו בין ברידג' לברידג' מקוון


אחד הדברים שמפריעים לי בברידג' מקוון הוא קביעה של תוצאה בידיים שלא הסתיימו בזמן. 

במקרה כזה מנהל התחרות קובע את התוצאה. התהליך עשוי להיות תהליך עם התייעצות עם שחקנים, שאינם משחקים בתחרות, ומקבלים את היד על מנת לתת הערכה.  


ליד שולחן הברידג' יש למנהל התחרות שיקול דעת לתת לשחקנים להמשיך לשחק ולחרוג מעט מהזמן. 

ללא ספק, משחק כזה הוא הוגן יותר, משום שיכולת המשחק של השחקנים באה לידי ביטוי.

היבט חשוב יותר הוא אובדן משחקים יצירתיים יוצאי דופן. 

כששחקן חושב הרבה וגולש מהזמן, בלא מעט מקרים יש סיבה עניינית לכך. 

כך למשל, לא הייתי מבצע חוזה של 6 בפסטיבל הברידג' הבינלאומי באילת לפני מספר שנים, לא הייתי מבצע חוזה של נגד זוג חזק, ללא האפשרות לחרוג במעט ממסגרת הזמן. הייתי צריך למצוא את החלוקה היחידה בסדרת ה- ומיקום יחידי של קלף גבוה בסדרה זו, שבשילוב ביניהם וביחד עם חלקה ספציפית של הקלפים בסדרה ניתן לבצע את החוזה. 

ברור שכמה מהמשחקים היצרתיים ביותר בברידג' בוצעו עם חריגה כזו בזמן ועולם הברידג' היה מאבד אותם לו היו משחקים אותם במסגרת מקוונת.פסטיבל הברידג' הבינלאומי: תחרות הזוגות המרכזית גמר א': אולי בכל זאת אנחנו מבינים משהו בברידג'?

שלא כהרגלי לא סיכמתי את הפסטיבל הבינלאומי המקוון של 2021 מזווית הראייה שלי. לא התייחסתי כלל לתחרות הזוגות המרכזית. פוסט זה משלים את החסר. 

גמר א' של תחרות הזוגות המרכזית: קטסטרופה


לאחר ששיחקנו טוב במוקדמות עלינו לגמר א'. כל מה שנשאר זה לשחק קצת יותר טוב ולהתברג בצמרת. קרה בדיוק ההיפך.

לא "שיטת מיכה"


על השיטה הזו, הקרויה על שמו של מיכה עמית, בתקופה שבה היה קשור לנבחרות הצעירות של ישראל, שמעתי משחקני הנבחרת הצעירה של ישראל לפני מספר שנים.

הרעיון פשוט ונכון: תתחילו את התחרות טוב בידיים הראשונות ואז תצליחו.

מי שמתחיל טוב את התחרות רגוע יותר בהמשך ומאמין שהפעם יצליח. מי שמתחיל רע נלחץ ומאבד ריכוז. 

התחלנו רע מאוד. שתי תוצאות נוראות נגד אחד הזוגות הראשונים איתם שיחקנו. שתי טעויות קשות של השותף. באחת שכח שהכרזת 2 אינה הכרזה טבעית אלא מחייבת למשחק מלא במוסכמת XYZ שאנחנו משחקים כבר זמן רב וטעויות כאלה נדירות אצלו.

בשנייה היריבים הגיעו לחוזה ב-. לאחר שהשותף התערב בסדרת ה-. הובלתי גבוה משני קלפים. בדומם היו: KJ הכרוז זכה ב-Q. במקום למשוך את ה-A ולשחק  נוסף. שאני והדומם יכולים לחתוך שיחק שליט. 
כשבדומם יש רק A6 קל לעשות Promotion ל-Q.
מספיק שיהיה לי Q7x. על מנת שאחתוך ב-7

בנוסף, יש סכנה שה-K. ייזרק על קלף גבוה בסדרה אחרת.
השותף שלי המשיך ב- במקום למשוך את ה-Aה-J8xx כבר לא היה שווה לקיחה כשהכרוז שיחק מידו את ה-9.

לאחר הטעויות האלו השותף התחיל להיות מרוכז אבל אני יצאתי לגמרי מהריכוז וביצעתי שתי טעויות חמורות. האחריות על הטעויות שלי היא רק שלי.
אני לא צריך לצאת מריכוז גם אם השותף טועה. 

למרות הטעויות המושב הראשון נגמר בתוצאה מעל ל-54%. 
כל מה שהיה צריך זה מושב אחד טוב. במקום זה היה המושב הגרוע ביותר אי-פעם ששיחקנו. שנינו עשינו טעויות קשות. 
התוצאה  הסופית גרועה במיוחד.

הגנה טובה


הכותרת "אולי בכל זאת אנחנו מבינים משהו בברידג'" מתייחסת ליד 11 מגמר א'.

לאחר שמערב פתח בהכרזת 1 השותף שלי הכפיל. זהו Takeout Double. איתמר גינוסר במזרח הכריז 3NT והפך לכרוז. 

הכרזת הכפל של השותף שלי אינה מדויקת. היא מחייבת 12 נקודות והיו לו רק 11 נקודות. 
רבים היו מובילים עם היד שלי בסדרת מייג'ור, גם ללא הכרזת הפכל שבהסתברות גבוהה, הייתה עם ידי של 4-4 בסדרות המייג'ור ושלושה או ארבעה קלפים בסדרת ה-
בחרתי להוביל ב-2, שהוא הרביעי מלמעלה בסדרה היחידה שיש לי בה כניסה ליד. ההובלה שלי מבטיחה בדיוק ארבעה קלפים ולפחות נכבד אחד.
הכרוז שיחק קטן מהדומם והשותף שלי שיחק את 
ה-T!!! בניגוד לכלל המקובל ששלישי משחק גבוה. 
הכרוז זכה ב-J. כשהכרוז שיחק  השותף זכה מיד ב-A. שיחק את ה-K ו- נוסף. 
ה-A שלי היה הלקיחה השלישית של ההגנה. זכיתי גם ב- האחרון והכרוז ביצע את החוזה ללא לקיחה עודפת.

הגנה הטובה הייתה שווה תוצאה מהתקרבת ל-90% על היד הזו.

סיכום הפסטיבל מזווית שלי


עוד כישלון, כמו בפסטיבל המקוון לפני שנה. כל פסטיבל שבו אני לא מקבל לפחות נקודה בינלאומית אחת הוא בהגדרה כישלון.

רק בשתי תחרויות שיחקתי טוב וגם השותף או השותפה שיחקו טוב: מוקדמות תחרות הזזוגות המרכזית, ותחרות הזוגות המעורבים. לצערי, בתחרות הזוגות המעורבים הייתה תקלה לא פשוטה בחיבור האינטרנט שלי. התקלה גרמה לבעיה גם בהתחברות באמצעות הטלפון הסלולרי. זה עלה לי בשלוש ידיים שעשיתי בהן טעויות.


Featured post

יד השנה 2011: הלגמו במיטבו

 היד הבאה נבחרה בשנת 2011  כיד השנה  על ידי   The  International Bridge Press Association. זיא מחמוד כתב עליה, שהיא לא רק יד השנה, אלא ...