יום שני, 21 ביוני 2021

הכרזת התערבות אחרי Weak two : חלק 8 - 3NT

 

פוסט זה משלים את הפוסט הקודם, שעסק בהכרזת Cue bid אחרי הכרזת Weak two בסדרת מייג'ור של היריב.

מדובר באותו מבנה יד שהצגנו בפוסט הקודם ובאותו דימיון למבנה יד בהכרזת Gambling 3NT

ההבדל היחיד הוא שלמתערב "המהמר" יש לפחות עוצר אחד בסדרת הפותח.  

מקובל לחשוב שהשותף יביא לפחות לקיחה אחת. במקרה זה יש למתערב 8 לקיחות בטוחות. סיכוי סביר לבצע חוזה של 3NT. 

 

דוגמה ליד של מתערב 

 

הפותח פתח 2.  


            Q3

            AT

AKQJT42

           T8

הכרזות התערבות אחרי Weak two : חלק 7 - הכרזת סדרת הפותח בגובה 3

 

בסדרה של שישה פוסטים תיארתי הכרזות התערבות אחרי הכרזת Weak two. בחלק 6 צירפתי גם קישורים לכל יתר הפוסטים בסדרה.

פתאום נזכרתי כי בסדרה היה אמור להיות פרק נוסף ששכחתי לכתוב. עכשיו אתם קוראים אותו. 

הפותח פתח בהכרזת 2. מה המשמעות של הכרזת 3

באופן דומה,  הפותח פתח בהכרזת 2. מה המשמעות של הכרזת 3

אין ספק שזו אינה הכרזה טבעית. בדרך כלל הכרזת Cue bid מראה כוח. במצב זה הראנו כוח במספר הנקודות באמצעות כפל ולכן לא מספר רב של נקודות מראים באמצעות הכרזה זו.

הכרזה המראה כוח אינה בהכרח הכרזה המראה הרבה נקודות. היא יכולה להראות כוח של יד חלוקתית. 

אנחנו מכירים את זה בהכרזת התערבות באמצעות מוסכמה כמו Michaels Cue bid, המראה לפחות 5-5 בשתי סדרות.

אבל אחרי פתיחה של Weak two אנחנו משתמשים במוסכמת Leaping Michaels


Gambling 3NT


את מוסכמת Gambling 3NT היכרתם בפוסטים קודמים. היא מתארת יד עם לפחות 7 לקיחות בטוחות בסדרת מיינור ללא כוח בסדרות אחרות. הכוח של יד כזו הוא באורך ובכוח בסדרה אחת. הפותח מוכן להקריב בחוזה בגובה 4 באותה סדרה אבל מוכן לתת סיכוי לחוזה טוב יותר במקרה שלשותפו יש יד מתאימה לחוזה כזה.

הכרזת Cue bid אחרי Weak two דומה ל-Gambling 3NT אבל גם שונה ממנו. 

בשתיהן הכוח הוא באמצעות לפחות שביעייה סגורה בסדרת מיינור. 

ההבדל הוא בכך שהכרזת Cue bid אחרי Weak  two  אינה שוללת כוח בסדרה אחרת, למעט הסדרה המוכרזת. 

מדוע?

הכרזת Gambling 3NT היא הכרזת הפרעה. המכריז מניח שבהרבה מקרים הוא הצד החלש. 

הכרזת התערבות אחרי שהיריב הראה יד חלשה אינה הכרזת הפרעה.

 

המשך ההכרזה אחרי Cue bid 


בדומה למה שקורה אחרי Gambling 3NT, שותפו של זה המראה סדרת מיינור ארוכה וסגורה יודע איזה מסדרות המיינור היא הסדרה של שותפו. 

גם במצב זה החוזים השכיחים הם בסדרת המיינור הזו: בגובה 4 או בגובה 5 או אפילו בחוזה של סלאם. 

גם החוזה של 3NT עשוי להיות חוזה אפשרי בתנאי שלשותפו של המתערב יש עוצרים ביתר שלוש הסדרות. 

לאחר הכרזת Weak two חשוב/ים במיוחד עוצר/ים בסדרת המייג'ור שהוכרזה. צריך להיזהר מאיבוד שליטה בסדרה זו לפני שמובטחות 9 לקיחות לפחות.יום שישי, 11 ביוני 2021

הכוח משכר

 

קיבלתם יד של 20 נקודות או יותר. האם תדעו לעצור ולהגיד Pass בזמן?

בהרבה מקרים התשובה היא שלילית. כפי שיש גם מצבים בחיים, שבהם יש לאנשים כוח, והם לפעמים מתקשים לשים את הגבול במקום הנכון. 

כמו ברוב ימי רביעי בערב, שיחקתי אתמול (9.6.21) באתר ה-BBO עם שותפי בתחרות קבוצות מתחלפות כאימון לליגה

זוהי תחרות ביוזמתו של קובי שחר. האווירה נעימה והוגנת. אין הבדלי רמות גדולים. זוהי תחרות מהנה.  

קיבלתי יד מאוזנת של 20 נקודות.

 לפני שהספקתי להכריז 2NT השחקן שישב לפני פתח 1. הכפלתי. הכפל יכול להיות Takeout Double עם 12-14 נקודות. השחקן שאחריי הכריז 1. כשהפותח הכריז 1. הכפלתי שוב על מנת להראות את הכוח. השחקן שאחריי הכריז 2.

ניתחתי את המצב והגעתי למסקנה שלשותף שלי אין נקודות. לא כדאי להכפיל ולא כדאי להכריז 2NT
לא יהיו לי כניסות לדומם.
המסקנה שלי לא הייתה נכונה אבל... לא טעיתי בהרבה: הייתה לו נקודה אחת.
לא תמיד אני עומד בפיתוי של שכרון הכוח.הפעם עמדתי בפיתוי והכרזתי Pass.


החוזה בוצע עם לקיחה עודפת. בשולחן השני לא עמדו בפיתוי ודרום הכריז 2NT. הוא נפל 3 פעמים במצב פגיע.

 

היד המלאה


 

 

יום שלישי, 8 ביוני 2021

גרסה אחרת של Inverted minors

 

רק כפסע ביני לבין גיל משברי. לא מדובר במשבר אמצע החיים. מדובר בגיל הרבה יותר מבוגר.

למרות שאני כבר בישורת האחרונה, אני עדיין לומד כל הזמן דברים חדשים.  

התוצרים האחרונים של דברים חדשים שלמדתי הם: Ikigai גרסת אוקינאווה וחתונה ללא חובות


גם כשמדובר בנושאים, כמו ברידג', שאני יודע עליהם משהו, ברור לי לגמרי שיש לי עוד הרבה מה ללמוד. אני עדין מוכן ללמוד ולנסות בשטח דברים שלא ידעתי קודם. 

פוסט זה נכתב בעקבות שותפים שהציעו לי לשחק גרסה, שלא הכרתי ואף פעם לא שיחקתי, של מוסכמה שאני משחק. ברגע שהבנתי את ההיגיון שמאחורי זה התחלתי לשחק איתם את אותה גרסה.


inverted minors שאני שיחקתי

 

לאחר פתיחה בסדרת מיינור משיב ללא רביעייה או יותר בסדרת מייג'ור ועם התאמה בסדרת המיינור שהכריז השותף, מכריז את סדרת המיינור שלו:

1. בגובה 2 עם 10 נקודות או יותר.

2. בגובה 3 עם 6-9 נקודות

בגלל ההיפוך הזה ביחס להכרזה רגילה בהתאמה בסדרת מיינור המוסכמה נקראת Inverted minors


הכרזה לא טבעית בסדרת מיינור


לפני שאעסוק בוריאנט, החדש לי, של המוסכמה, אעסוק בנושא עקרוני הקשור גם לאותו וריאנט. 

במוסכמות רבות בברידג' מוותרים על הכרזה טבעית בסדרת מיינור לטובת משהו אחר. זו יכולה להיות הכרזה טבעית המראה כוח סביר או יותר מסביר וזו יכולה להיות הכרזת הפרעה עם יד חלשה. 

הסיבה לכך היא העדפת סדרת מייג'ור והעדפת חוזים ללא שליט על פני חוזים בסדרת מיינור. 


הדוגמאות הראשונות שתיתקלו בהן


1. מוסכמת סטיימן 

מוותרים על הכרזה טבעית בסדרת ה- על מנת לחפש התאמה בסדרת מייג'ור. 

מאוחר יותר תיתקלו בשימוש בהכרזה בסדרת ה- גם במסגרת מוסכמה דומה, הנקראת Puppet Stayman.


2. טרנספר לסדרת ה-

טרנספר לסדרת ה- נעשה באמצעות הכרזה בסדרת ה-.

זה כולל גם הכרזת Texas transfer בגובה 4.

 

קונבנציות אחרות עם הכרזה לא טבעית בסדרת מיינור


אני מביא כאן דוגמאות. יהיו בוודאי קוראים שיוכלו לחשוב על דוגמאות נוספות.


Checkback Stayman

בקונבנציית Checkback Stayman מוותרים על הכרזות טבעיות של סדרת מיינור בגובה 2 לטובת חיפוש התאמה בסדרת מייג'ור.


New Minor Forcing

בקונבנציית New Minor Forcing מוותרים על הכרזה טבעית של סדרת מיינור שטרם הוכרזה על מנת לתאר יד לפחות מזמינה.


XYZ

בקונבנציית XYZ מוותרים על הכרזות טבעיות של סדרת מיינור בגובה 2. לטובת תיאור שלי יד מחייבת למשחק מלא או יד מזמינה למשחק מלא.

 

Bergen Raises

בקונבנציית Bergen Raises מוותרים על הכרזות טבעיות בקפיצה של 3 ושל 3 עם ידיים חלשות לטובת הכרזה לא טבעית המראה ארבעה קלפים בסדרת המייג'ור של הפותח.

 

Namyats 

בקונבנציית Namyats מוותרים על הכרזת של או של על מנת להראות יד עם 8-9 לקיחות המבוססת על סדרת מייג'ור ארוכה. 


הוריאנט החדש (בשבילי) של Inverted minors 


הכרזת משיב אחרי 1 

2  

התאמה ב- ו-12 נקודות או יותר.

 2

התאמה ב- ו-9-11 נקודות.

 3

התאמה ב- ו-5-8 נקודות.

   

 

הכרזת משיב אחרי 1 


2  

התאמה ב- ו-12 נקודות או יותר.

 3

התאמה ב- ו-9-11 נקודות.

 3

התאמה ב- ו-5-8 נקודות.

 

שימו לב

 

ויתרנו על הכרזות טבעיות בקפיצה ל-2 ול-3. הכרזות טבעיות כאלו של המשיב מתארות יד חלשה עם 0-5 נקודות ואורך בסדרה.

 

ההיגיון שמאחורי הוריאנט החדש לי


במקרים רבים גם עם התאמה של 8 קלפים בסדרת מיינור נעדיף לשחק בחוזה ללא שליט. בעיקר בחוזה של 3NT. 

הוריאנט החדש מאפשר הבחנה בין ידיים המחייבות למשחק מלא (12 נקודות מול לפחות 12 נקודות) לבין ידיים חלשות יותר של המשיב.

 

 
 

 
Featured post

יד השנה 2011: הלגמו במיטבו

 היד הבאה נבחרה בשנת 2011  כיד השנה  על ידי   The  International Bridge Press Association. זיא מחמוד כתב עליה, שהיא לא רק יד השנה, אלא ...