יום שבת, 31 במרץ 2018

חוק 23: קריאה שקולה - קריאה בעלת משמעות דומהבפוסט הקודם הסברתי את חוק 23 -קריאה שקולה.
אחד המצבים הוא קריאה בעלת משמעות דומה.


מה הם התנאים לקריאה בעלת משמעות דומה?
במצגת המוצלחת של דרור שיפטן קריאה היא בעלת משמעות דומה במקרים הבאים:

1. קריאה חוקית המראה פחות סדרות מהקריאה המוכרזת אינה בעלת משמעות דומה.
למשל: פתיחה של צפון ב-2 המראה פחות מ-12 נקודות, ו-5-5 ב- ובסדרת מיינור, כשבעצם המחלק הוא מערב. לצפון 11 נקודות.
היריבים לא מקבלים את ההכרזה שלא בתור ומערב פותח 1. הכרזת אוברקול של 2 על ידי צפון אינה שקולה. היא מראה חמישייה ב- ו-11 נקודות או יותר.

2. חוזק או כוח - הבדל של עד מלכה שקול
הכרזה המצמצמת את הטווח היא הכרזה שקולה.
דוגמה: צפון פתח 1 כשמערב הוא המחלק. הוא הבטיח 12-22 נקודות ולפחות 3 או 4 קלפים בסדרת ה-.
היריבים קראו למנהל התחרות ובחרו שלא לקבל את ההכרזה שלא בתור.
מערב הכריז 1. לצפון יש 14 נקודות ושישה קלפים ב-. צפון מכריז 2.
זוהי קריאה שקולה. הטווח של 12-22 נקודות צומצם ל 12-16 נקודות ובמקרים מסוימים גם 17 נקודות (התעלמתי מהכרזה על פי חוק ה-20). 

הערה: אל תוטרדו מהטווח של 12-22 נקודות. הסבר יבוא בהמשך.

3. אורך -הבדל של עד קלף אחד שקול
הכרזה המצמצמת את הטווח היא הכרזה שקולה.
דוגמה: צפון פתח 1 כשמערב הוא המחלק. הוא הבטיח 12-22 נקודות ולפחות 3 או 4 קלפים בסדרת ה-.
היריבים קראו למנהל התחרות ובחרו שלא לקבל את ההכרזה שלא בתור.
מערב הכריז 1. לצפון יש 14 נקודות ושישה קלפים ב-. צפון מכריז 2.

שמתם לב לכך שבחרתי את הדוגמה בסעיף 2.
גם טווח מספר הקלפים צומצם. במקום שלושה קלפים לפחות או ארבעה קלפים לפחות הוא הבטיח לפחות חמישייה איכותית. טווח מספר הקלפים צומצם אף הוא.


דוגמה והבעיות שבה
ניצמד לאותה דוגמה עם הכרזה מתוקנת אחרת של צפון. 
אחזור על הדוגמה.
צפון פתח 1 כשמערב הוא המחלק. הוא הבטיח 12-22 נקודות ולפחות 3 או 4 קלפים בסדרת ה-.
היריבים קראו למנהל התחרות ובחרו שלא לקבל את ההכרזה שלא בתור.
מערב הכריז 1.

לפני שנעמיק בניתוח הדוגמה נעסוק בטווח הנקודות.

טווח הנקודות בפתיחה של 1
שוב אתעלם מהכרזה על פי חוק ה-20. אתעלם משיטות הכרזה מלאכותיות.
טווח הנקודות של פתיחת 1 הוא 12-19 נקודות או 12-21 נקודות ובמקרים מסוימים גם 22 נקודות. הטווח תלוי בקונבנציות ההכרזה בהן משתמשים השחקנים.  

ניתן לחלק אותם לשלוש קבוצות עיקריות:

1. אלה שפתיחה של 2 אינה מתארת יד לא מאוזנת עם 20-22 נקודות.
טווח הנקודות של הכרזת 1 בשיטה שלהם הוא 12-21 נקודות. יהיו ידיים לא מאוזנות עם 22 נקודות שגם בהן הם יכולים להכריז 1. למשל ידיים של 4-4-4-1 כשהקלף היחד הוא ב-.
יהיו גם ידיים של 22 נקודות שהן מספיק טובות  על מנת להעריך אותן כשוות 23 נקודות. מסיבה זאת התייחסתי ל-22 נקודות כמקרה קיצון.

2. אלה שפתיחה של 2 מתארת יד לא מאוזנת עם 20-22 נקודות ואינם מבינים את קונבנציית ההכרזה הזו. 
טווח ההכרזה של הכרזת פתיחה של 1 שלהם הוא 12-19 נקודות. בכל יד לא מאוזנת עם 20-22 נקודות הם יפתחו 2.

3. אלה שפתיחה של 2 מתארת יד לא מאוזנת עם 20-22 נקודות ומבינים את קונבנציית ההכרזה הזו. 
טווח הנקודות של הכרזת 1 בשיטה שלהם הוא 12-21 נקודות. יהיו ידיים לא מאוזנות עם 22 נקודות שגם בהן הם יכולים להכריז 1.
ההבדל בינם לבין הקבוצה השנייה הוא שהם מבינים שפתיחה חזקה של 2 מחייבת יד לא מאוזנת עם 20-22 נקודות וסדרה שבה חמישייה או שישייה איכותית.
ללא חמישייה או שישייה איכותית הם לא יפתחו 2.

נחשפנו כבר לבעיה אחת: טווח הנקודות של הכרזה אינו אוניברסלי. הוא תלוי בשיטת ההכרזה.

בהמשך פוסט זה אניח שטווח ההכרזה של הוא 21-12 או 22 נקודות.

הכרזת Double של צפון במקום אוברקול של 2
קריאת Double של צפון היא לכאורה Takeout Double. היא מראה מבנה יד שונה מאשר הכרזת אוברקול של 2.
נאמר לנו שהיא אינה קריאה שקולה, משום שהיא מראה כמעט תמיד 3 או פחות קלפים בסדרת הפותח ומחייבת לפחות שלושה קלפים בכל סדרה אחרת. כמעט תמיד תהיה לפחות סדרה אחרת אחת עם ארבעה קלפים. לרוב זו תהיה סדרת מייג'ור. 
אני מניח שמה שנאמר לנו נכון מבחינת החוק.

תחשבו לרגע שלא הייתה הכרזה שלא בתור. לאחר שמערב פתח  צפון הכריז Double. לאחר Pass של מזרח, דרום עם מספר נקודות קטן וארבעה קלפים ב- הכריז 1. מערב הכריז Pass וצפון הכריז 2. זוהי הכרזת Big Double. צפון הראה סדרת ארוכה של  ויד של 18 נקודת או יותר. 
נכון, תאורטית יכולות להיות לו יותר מ-24 נקודות שזה יותר מ-Q  לעומת המקסימום של 22 נקודות שהבטיחה הכרזת 2 ולכן זו אינה הכרזה שקולה.  

למעשה התרנו לשחקן שביצע את העבירה להראות באמצעות הכרזה צמצום טווח מסוים עם אותה סדרת קלפים ומנענו ממנו להראות באמצעות קריאה שקולה ידיים אחרות בעלות אותו מבנה יד שטווח הנקודות בהן מתאים לטווח הגבוה של ההכרזה המקורית שלו.

ההיגיון שלי אומר שהחוק היה צריך להתיר לו קריאה שקולה כזו בתנאי שהיד שלו בטווח הנקודות המובטח בהכרזה המקורית ומספר הקלפים שלו גדול ממספר הקלפים בסדרה שהובטח בהכרזה המקורית.

מה יכול לעשות שחקן שהכריז שלה בתורו עם יד עם Big Double?
במצב הקיים ההכרזה השקולה המותרת לו היא 2
היא כמובן under bid ברור עם ה-18 נקודות או יותר שלו. 
מה הוא יעשה בהכרזת ה-Rebid שלו, אם תהיה כזו?
חוק 23: קריאה שקולה - שינוי מהותי בחוקים החדשים
מהכותרת של פוסט זה, תוכלו להבין שהתחלתי ללמוד בקורס מנהלי תחרויות ברידג'. זה שלמדתי את שני השיעורים הראשונים בקורס זה לא הופך אותי למומחה.
אתם מוזמנים להתייחס למה שאני כותב בפוסט זה ובפוסט הבא כאל הגיגים של מתלמד.

מה שאומרים אילן שזיפי, המלמד את הקורס, ודרור שיפטן, שעוזר לו, שזהו אולי השינוי הכי משמעותי ביחס לחוקים בעבר. 
דעה דומה שמעתי גם מברי אבנר, כחלק מיוזמה ברוכה שלו. ברי דיבר כמה מילים על חוקים חדשים במהלך תחרויות שניהל במועדון ירושלים: בכל פעם דיבר מעט על חוק משמעותי שהשתנה. 

חוק 23 משקף שינוי כללי
באופן כללי החוקים החדשים מטילים יותר אחריות על מנהלי תחרויות. גם חוק 23 הוא כזה. במצבים של קריאה שלא בתור (Bid out of Turn) או קריאה שאינה מספיקה (Insufficient bid), בעבר מנהל התחרות קיבל החלטה מכנית, שהוגדרה באופן ברור בספר החוקים.
בספר החוקים החדש הוא מאפשר ל"עבריין" לקרוא קריאה שקולה. 
מה זו קריאה שקולה? על כך בהמשך פוסט זה.

קריאה או הכרזה?
עד היום השתמשתי רק במילה הכרזה ולא השתמשתי במונח קריאה. 
בספר החוקים החדש נתקלתי בשני המושגים.
קריאה היא כל הכרזה כולל Double ,Pass ו-Redouble. 
המונח האנגלי לקריאה הוא Call.
הכרזה היא מקרה פרטי של קריאה שאינו כולל Double ,Pass ו-Redouble.

חוק 23 - קריאה שקולה
כאשר מישהו הכריז שלא בתורו או הכריז הכרזה לא מספקת והיריב לא קיבל את ההכרזה, מותר לו לקרוא בתורו קריאה שקולה.

קריאה שקולה מוגדרת באופן הבא:

1. יש לה אותה משמעות הניתנת לייחוס לקריאה שבוטלה או משמעות דומה או

2. מגדירה חלק מהמשמעות הניתנת לייחוס לקריאה שבוטלה או

3. יש לא אותה כוונה למשל בהכרזת asking bid או בהכרזת relay הניתנת לייחוס לקריאה שבוטלה.

שלושת סעיפי ההגדרה הועתקו על ידי מילה במילה מספר החוקים החדש שתורגם מאנגלית על ידי ברי אבנר.

מדוע זה בעייתי?

1. המושגים משמעות דומה או חלק מהמשמעות ניתנים לפרשנות.

2. בגלל שהחוק החדש עדיין לא קיימות הגדרות מדויקות למצבים ספציפיים רבים שבהם עשויה להיות מחלוקת בשאלה: האם הקריאה היא שקולה?

3. ידע והבנה בברידג' עשויים להשפיע על הקביעה האם קריאה מסוימת היא שקולה?

במצב הנוכחי, גם בין מנהלי תחרויות מומחים יש מחלוקות ביחס לקריאות במצבים ספציפיים של "משמעות דומה" או "חלק מהמשמעות": האם זו קריאה שקולה או לא?

למה זה חשוב לשחקני ברידג' שאינם מנהלי תחרויות?
גם לשחקנים ברמה גבוהה קורה שהם קוראים קריאה לא מספיקה או לא בתורם. קל וחומר, שזה קורה לשחקנים מהשורה. 
כשהיריבים לא יקבלו את הקריאה המקורית שלהם, יהיה עליהם לקרוא קריאה שקולה.

אם הם יקראו קריאה שקולה, המשחק עשוי להימשך כרגיל וייתכן שהם ושותפם/שותפתם לא ייפגעו.
אם יקראו קריאה שאינה שקולה, היד תשוחק תחת מגבלות, כאשר השותף של השחקן המפר ידרש לקרא פאס בתורו הראשון.

בפוסט הבא
אביא דוגמה שתבהיר את הבעייתיות. דרור שיפטן העביר מצגת יפה ועשירה בדוגמאות על קריאות שקולות וקריאות שאינן שקולות.
במלוא הצניעות הנדרשת, אני חולק על אחת הדוגמאות. 
בפוסט הבא אביא את אותה דוגמה ואנתח אותה על פי הבנתי.

יום חמישי, 29 במרץ 2018

כיצד שואלים על מלכים באמצעות הכרזת 5NT?הקונבנציה המקורית שהגה השחקן האמריקאי Easley Blackwood (1903-1992) היא פשוטה.

4NT היא שאלה על קלפי A.
התשובות:

5 - 0 קלפי A או 4 קלפי A. המקרה של 4 קלפי A הוא בשכיחות נמוכה.

5 - A אחד

5 - שני קלפי A

5 - שלושה קלפי A

אם השואל מגלה שכל ארבעת קלפי ה-A בידיהם והוא חושב שיתכן סלאם גדול, 5NT היא שאלה על קלפי K.

התשובות דומות לתשובות על 4NT:

5 - 0 קלפי K 

5 - K אחד

5 - שני קלפי K

5 - שלושה קלפי K

קרוב לוודאי שלא יכריזו 5NT כשחסרים ארבעה קלפי K. 
אם זה אכן יקרה, ולמשיב לשאלה ארבעה קלפי K, התשובה צריכה להיות בגובה 7: בסדרה מוסכמת או ללא שליט.

הברידג' המודרני: RKCB 
המודל של RKCB יותר מורכב מה-Blackwood הפשוט: יש חמישה קלפי מפתח, כולל ה-K בסדרת השליט. זה מותיר לנו רק שלושה קלפי K עליהם אפשר לשאול באמצעות 5NT ובנוסף לכך בתשובה ל-4NT או בשאלה שאחריה אפשר לברר האם ה-Q בסדרת השליט בידי המשיב?

ההבדלים בין Blackwood לבין RKCB עשויים להשפיע על האופן בו עונים לשאלה של 5NT, המנסה לבחון היתכנות סלאם גדול.

איך עונים על 5NT?
השיטה שאני ממליץ עליה, ולמיטב ידיעתי מרבית המומחים מכריזים כך, היא להראות קלפי K ספיציפיים ולא את מספר קלפי ה-K.
מראים את ה-K בסדרה הכי נמוכה. 

כך למשל, סדרת השליט היא  ולאחר ששאלתם 4NT גיליתם שבידכם כל חמשת קלפי המפתח וה-Q, הכרזתם 5NT. אתם מחזיקים AKx וחסרים לכם שני קלפי ה-K האדומים. 
אתם מצפים שאם לשותף יש K, הוא יכריז 6.
השואל מכריז את הסדרה בה חסר לו K. בדוגמה הזו 6.
אם למשיב לשאלה על ה-K יש את ה-K החסר, הוא צריך להכריז  בגובה 7 את סדרת השליט או 7NT.
כשהוא מכריז בגובה 7 בסדרת השליט, השותף שלו עדיין יכול לתקן ל-7NT, אם היד שלו מתאימה לכך.  

מה קרה לי אתמול בתחרות?
לא סיכמתי עם שותפה, ששיחקתי איתה פעם שנייה בחיים, איך עונים על 5NT? 
בכל זאת זה מאד נדיר כשזה קורה. 
לא כולם מכריזים כמוני. יש כאלה שמראים את מספק קלפי ה-K כמו ב-Blackwood.  

היד התאימה לדוגמה שתיארתי בפסקה הקודמת. הייתה לנו התאמה של 5-5 ב-.
החזקתי קלף יחיד A. את ה-A ו-AKx.  בנוסף לכך: QJT9.

השותפה שלי פתחה 1. הכרזתי 2NT. זוהי קונבנציית Jacoby 2NT.
ההכרזה שלי מבטיחה ארבעה קלפים ב- ולפחות 12 נקודות.
השותפה שלי הכריזה 3.
הכרזתי 4NT ושמעתי 5. השותפה הראתה שני קלפי מפתח ואת ה-Q.
כשאני מחזיק שלושה קלפי מפתח, ברור לי שיש לה את ה-K ואת ה-A.

על 5NT שלי היא ענתה 5. להבנתי, יש לה K ואין לה K
לשיטתה, זה מראה שני קלפי K. ברור שאם יש לה שני קלפי K, השני הוא ה-K.

הכרזתי 7 שבוצע. לא ממש תוצאה טובה בשיטת ניקוד של Match Points. הרבה זוגות היו בחוזה הנכון של 7NT.

ללא אי ההבנה אני יכול לספור 13 לקיחות בטוחות.
5 לקיחות ב-. 4 לקיחות ב- וה-AK בכל אחת מסדרות המיינור.
יום רביעי, 21 במרץ 2018

אל תחשדו בי שהסתרתי סדרה ארוכהלפני פחות משבוע פרסמתי את הפוסט: כיצד להפסיד בברידג'? - הסתרת אחת משתי סדרות ארוכות
בפוסט הסברתי מדוע טעה שחקן ששיחק בחצי גמר תחרות הקבוצות ונדרבילט, אחת מהתחרויות החזקות ביותר בעולם, כשביד עם 7-5 בסדרות המיינור הסתיר את החמישייה ב-.

אל תחשדו בי, שכמה ימים אחרי שכתבתי על טעות של שחקן ברמה גבוהה בהרבה מרמתי, אני אעשה את אותה טעות עם יד של 7-5 בסדרות המייג'ור.
זה קרה אמש בתחרות המקומית החזקה בכיכר המדינה.מזרח פתח 1NT. השותפה שלי הכריזה Pass. מסיבה כלשהי גם מערב הכריז Pass. אין ספק שעליו לעשות טרנספר לסדרת ה-♣ באמצעות הכרזת 2.
מזרח לא צריך לשבור את הטרנספר באמצעות 2NT גם לו היו לו קלפים מתאימים ב-. זה יהיה נאיבי לחשוב שלשותף שלו יהיה עוצר ב-.

לאחר מחשבה ארוכה אני הכרזתי 3. 
מדוע עשיתי זאת ולא הראתי יד דו-סדרתית בסדרות המייג'ור, כפי שרציתי לעשות?
זאת הייתה הפעם הראשונה שאני משחק עם השותפה ושכחתי איזו קונבנציה אנחנו משחקים אחרי 1NT של היריב.

בתחרות זכו רני שניידר ומוטי גלברד לפני סמדר שיף-הנרי גוטמן ויוסי אנגל-רזיאן מולכו.
כלנית וייסבלום ואני סיימנו במקום הרביעי. תוצאה לא רעה בכלל כשמשחקים ביחד בפעם הראשונה.
לתוצאות המלאות לחצו כאן.

לניתוח של אפרים בריפמן
בסוף התחרות בימי רביעי, מחלק אפרים בריפמן, מנהל המועדון, חוברת עם ניתוח הידיים.
על פי הניתוח של אפרים, כשמערב עושה טרנספר ל- באמצעות הכרזת 2, דרום מכפיל, כלומר: מבקש הובלה ב-.
לאחר הכפל הזה דרום מכריז מיד 4. לצפון-דרום אין שום בעיה לבצע את החוזה הזה.יום שלישי, 20 במרץ 2018

מדוע פותחים בגובה 1 בסדרת מייג'ור עם חמישייה לפחות?
השאלה בכותרת זו היא השאלה שנשאלתי היום בשיעור בקורס מתחילים.
כשהגישה שלך כמורה היא ללמד את ההיגיון שבהכרזות אי אפשר להתחמק מתשובה.
בפוסט זה אתן את התשובה לשחקנים מתחילים.

רקע
התלמידים למדו מיני ברידג', כלומר: למדו את שלב המשחק כולל כמה טכניקות בסיסיות כמו עקיפה ופיתוח סדרה ארוכה.
הם הכריזו על פי טבלת נקודות כששותפו של הפותח מעביר לו פתק עם מספר נקודות וחלוקת הקלפים שלו.

הם התחילו ללמוד הכרזות בברידג'. בהתחלה למדו את תהליך ההכרזה בברידג'. 
השלב הבא היה הכרזות בידיים מאוזנות לפותח ולמשיב כשהיריבים אינם מתערבים בהכרזה.
הם למדו את המשמעות של הכרזת 1NT ואת המשמעות של הכרזת  2NT.

בשיעור הזה הם לומדים כיצד מכריזים עם ידיים מאוזנות כשלפותח 12-14 נקודות או 18-19 נקודות.
בשני המקרים הפותח צריך לפתוח בגובה 1 בסדרה. לאחר ששותפו מכריז בגובה 1 סדרה אחרת (ארבעה קלפים לפחות ו-6 נקודות לפחות), הוא מכריז NT בהתאם לחוזק היד. 
1NT עם 12-14 נקודות ו-2NT עם 18-19 נקודות.
(הערה: הם לא מקבלים ידיים עם רביעייה נוספת הגבוהה מהרביעייה או החמישייה שהראה המשיב).

הבעיה
זה יותר מורכב מהמצב בו הפותח והמשיב מכריזים רק NT. 
כשיש חמישייה ופותחים בחמישייה זה אינטואיטיבי ומובן לתלמידים. 
כשיש רביעייה במייג'ור (4-3-3-3 או 4-4-3-2) או רביעיות בשני המייג'ורים ופותחים בסדרת מיינור עם שלושה קלפים זה לא אינטואיטיבי ולא מובן.

מדוע מתייחסים באופן שונה לסדרת מייג'ור ולסדרת מיינור ואין חוקיות אחידה של מספר הקלפים הנדרשים בסדרה לפתיחה בגובה 1?
זוהי הסיבה שנשאלה השאלה שבכותרת.

תשובה לשאלה
על מנת לענות נשתמש בטבלת ההכרזות המחולקת לתלמידים הלומדים להכריז במיני ברידג' ומשמשת אותם גם בתחילת דרכם בהכרזות בברידג'.

נוכל לראות את הדרישות למשחק מלא, המקנה 400 נקודות או יותר במקרה של ביצוע החוזה.

לביצוע משחק מלא ללא שליט (3NT) צריך לבצע 9 לקיחות. מקבלים על הביצוע 400 נקודות.

לביצוע משחק מלא בסדרת מייג'ור (סדרה בכירה), כלומר:  או ♠   נדרשות 10 לקיחות, אבל על הביצוע מקבלים 420 נקודות. יותר נקודות מאשר על ביצוע משחק מלא ללא שליט.

לביצוע משחק מלא בסדרת מיינור (סדרה זוטרה),  או , נדרשות 11 לקיחות. על הביצוע מקבלים 400 נקודות.

ברור לגמרי שחשוב לנו יותר למצוא התאמה בסדרת מייג'ור מאשר בסדרת מיינור: גם נצטרך לבצע לקיחה אחת פחות וגם נקבל יותר נקודות על הביצוע

על מנת שמשיב עם שלושה קלפים בסדרת מייג'ור ידע שיש לו התאמה בסדרה נדרשים לפחות חמישה קלפים לפתיחה בסדרת מייג'ור.

ומה עם התאמה בסדרת מיינור?
זה הרבה פחות חשוב לנו. במקרה "הגרוע" לא נמצאה את ההתאמה ונשחק במשחק מלא של 3NT. 
נקבל את אותו ניקוד שנקבל על ביצוע משחק מלא של 5 או 5. נזדקק רק ל-9 לקיחות במקום 11 לקיחות בחוזה של 5 או 5.

הערה: לא במקרה המילה "גרוע" נמצאת במרכאות. שחקנים ברמה גבוהה יותר עשויים לשחק בחוזה של 3NT גם במקרה של התאמה של 8 קלפים בסדרת מיינור.

עוד תשובה לשאלה
לא צריך לשכוח שהכרזה בברידג' היא דו-שיח. יותר קל למשיב לתאר את היד שלו כשפותחים את ההכרזה בסדרת מיינור.
משיב יכול לענות באותו גובה של הכרזה עם ארבעה קלפים בכל סדרה הגבוהה מהסדרה בה הכריז הפותח.

אם למשל הפותח עם יד מאוזנת 4-4-3-2, פתח 1 עם שלושה קלפים ולא הכריז את הרביעיות בשני המייג'ורים, שותפו יכול להכריז את סדרת המייג'ור שלו בגובה 1 עם ארבעה קלפים. נמצאה התאמה בסדרת המייג'ור.

חשבו מה יקרה אם ביד מאוזנת של 4-3-3-3 הפותח יכריז 1 עם הרביעייה שלו?
המשיב כבר לא יוכל להראות אף סדרה בגובה 1. אם יש לו רק 6-7 נקודות הוא לא יוכל להראות בגובה 2 סדרה של ארבעה קלפים או אפילו חמישה קלפים משום שלפותח יכולות להיות רק 12 נקודות ועם פחות מ-20 נקודות הם יצטרכו לזכות ב-8 לקיחות על מנת לבצע את החוזה.


יום ראשון, 18 במרץ 2018

כיצד להפסיד בברידג'? - הסתרת אחת משתי הסדרות הארוכות
את הטעות עליה אני כותב בפוסט זה ביצע שחקן הרבה יותר טוב ממני.
היא בוצעה בחצי גמר תחרות הקבוצות Vanderbilt. זוהי אחת מתחרויות הקבוצות החזקות ביותר בעולם. שחקנים שמשחקים בקבוצות שמגיעות לחצי הגמר בתחרות בשיטת נוק-אאוט הם מצמרת הברידג' העולמית.

מהלך ההכרזה והמשחק בשולחן הראשון

לאחר Pass של השחקן האמריקאי Eric Greco במזרח, השחקן הנורווגי הידוע בהגינותו Boye Brogeland, פתח ב-1. Goeff Hampson הקנדי הכריז 2NT. ההכרזה מבטיחה לפחות 5-5 בשתי סדרות המיינור. Espen Lindqvist הנורווגי בצפון ניצל את מצב הפגיעות (היריבים פגיעים והם לא) והכריז 4.

לאחר שתי הכרזות Pass מצא Hampson את ההכרזה המתארת את היד האדירה שהוא החזיק. הוא הכריז 5
משמעות ההכרזה היא: תבחר סדרת מיינור שבה נשחק בחוזה של סלאם. 
עם ארבעה קלפים ב- וקלף בודד ב- לא התקשה Greco  להחליט: הוא הכריז 6
זהו חוזה שאי אפשר להפיל אותו. הכרוז מפסיד רק לקיחה אחת ב- ב-A של דרום.

מהלך ההכרזה והמשחק בשולחן השני
בשולחן השני הייתה פתיחה מוזרה של Brad Moss האמריקאי בדרום. הוא פתח 1NT.
אני לא מבין את ההכרזה הזו. הייתי מבין פתיחה כזו עם שישייה בסדרת מיינור, אבל לא עם שישייה ב-. העדפת חוזה בסדרת מייג'ור על פני חוזה ללא שליט היא עיקרון מקובל בדרך כלל.  


השחקן האמריקאי John Diamond חשב ארוכות. הוא הכריז 5.
אין להכרזה הזו קשר לשמו. הא פשוט העדיף לשחק בסדרה שבה יש לו 7 קלפים ולא בסדרת המיינור השנייה בה יש לו חמישה קלפים.

Joe Grue בצפון ו-Brian Platnick במזרח הכריזו Pass. דרום הכפיל.
הכרוז ביצע את החוזה המוכפל.

קבוצת Diamond קיבלה על היד הזו 750 נקודות. לעומת זאת קבוצת Fleisher קיבלה על אותה יד בשולחן הראשון 1370 נקודות. בשיטת חישוב של IMP זהו רווח גדול.

Diamond טעה בכך שבחר סדרה ארוכה אחת כשיש לו שתי סדרות ארוכות. 
איני יודע מה שיטת ההכרזה של Diamond ו-Platnick אחרי שיריב פתח 1NT.
בשיטות שאני משחק הכרזת 2NT מראה 5-5 בסדרות המיינור. אם זה מה שמראה ההכרזה הזו גם בשיטת ההכרזה שלהם, זוהי ההכרזה ש-Diamond היה צריך להכריז.
אם לא, הוא היה צריך לבחור בהכרזה שעל פי השיטה שלהם מראה את שתי סדרות המיינור.

לקחים

1. אל תסתיר סדרה ארוכה כאשר יש לך סדרה ארוכה נוספת.
הכלל הזה נכון במצבים בהם יש הכרזת התערבות המראה שתי סדרות ארוכות.
גם אם סדרה אחת ארוכה יותר (7 קלפים במקרה הזה) צריך להראות קודם שתי סדרות ארוכות ורק אחרי זה, אם יש הזדמנות, להראות את הסדרה הארוכה יותר.

2. כל שחקן ברידג' טועה.
גם שחקנים ברמה גבוהה מאד מבצעים טעויות. 
לפעמים הם מבצעים טעויות ששחקנים ברמה נמוכה מהם אולי לא היו מבצעים.


Featured post

יד השנה 2011: הלגמו במיטבו

 היד הבאה נבחרה בשנת 2011  כיד השנה  על ידי   The  International Bridge Press Association. זיא מחמוד כתב עליה, שהיא לא רק יד השנה, אלא ...