יום שלישי, 25 בדצמבר 2018

פתרון חידת ההגנה: ה-6 או ה-A?
בפוסט הקודם: חידת ההגנה ה-A או ה-6?, שאלתי שתי שאלות עליהן אענה בפוסט זה.
לנוחיות הקוראים אחזור על עיקרי הפוסט.

אתם יושבים בצפון ומחזיקים את היד הבאה:

Q7532
       T3
      A6
 7543


מהלך המכרז

מזרח פתח 1NT. דרום קרא Pass. מערב הכריז 2 (טרנספר ל-). לאחר Pass שלכם הכריז מזרח 2. מערב 3NT ומזרח 4.
זה החוזה שמשוחק. 

ההובלה והדומם

השותף שלכם הוביל ב-K. 
הדומם:

    KT4
AKJ82
    952
     62
 

ניתוח המצב

אחרי שבצפון רואים את ההובלה והדומם ידועים הדברים הבאים:

1. בדומם יש 11 נקודות.

2. לכרוז יש 15-17 נקודות.

3. יש להם ביחד 26-28 נקודות.

4. לכם יש 6 נקודות

5. מסקנה: לשותף שלכם 6-8 נקודות 

6. סביר להניח שאם השותף הוביל ב-K הוא מחזיק גם ב-QJ
בהרבה מקרים הובלה מ-KQ ללא J עוזרת לכרוז. כשמובילים מניחים שבהסתברות גבוהה שה-A אצל הכרוז, משום שהוא מחזיק ביד החזקה ביותר. אם אתם מובילים ב-K ללא J, סביר שגם ה-J יהיה אצל אחד היריבים משום שליריבים הרבה יותר נקודות מאשר לשותף. 
ביד הזו , השותף שלכם בדרום כבר מראה 6 נקודות ב-.

7. מסקנה: לשותף שלכם 0-2 נקודות בסדרות שאינן  


תשובה לשאלה הראשונה: אצל מי נמצא ה-A? 

היות שלדרום אין ארבע נקודות מחוץ לסדרת ה- ה-A לא יכול להיות אצלו. ה-A נמצא אצל הכרוז במזרח.


מה צריך על מנת שאפשר יהיה להפיל את החוזה? 

הסיכויים למנוע את ביצוע החוזה נמוכים. אם לכרוז 17 נקודות, הם אפסיים. 
על מנת להפיל את הכרוז צריך לקוות שמתקיימים התנאים הבאים:

1. לכרוז 15 נקודות.

2. לכרוז אין יותר משלושה קלפים בסדרת ה-.
ההסתברות לתנאי זה אינה נמוכה.

3. לכרוז לפחות שלושה קלפים ב-.

4. לשותף יש Q9x     

אם נשחק את ה-6?

דרום אינו יודע האם ה-A אצל הכרוז והוא עיכב אותו. הוא ימשיך ב-Q. צפון יזכה ב-A.

הוא יצטרך לנחש באיזו סדרה לשחק. בכל אחת מהן כנראה לא יהיה טוב לשחק. 
תמיד הכרוז יזכה בדומם ויעבור לידו או יזכה בידו. אם חסרה לו ה-Q ישחק עקיפה ל-J שתצליח. ההגנה לא תזכה באף לקיחה ב- ותוגבל כנראה ל 2-3 לקיחות ב-.

אם ישחק , יגלה את מקום ה-Q ובנוסף לזה הוא עלול לסדר לכרוז עקיפה ולמכור לקיחה ל-J או ל-T.
אם ישחק , יסדר לכרוז עקיפה על ה-Q

ככל הנראה ה-A וה-K ביד הכרוז. חזרה בסדרה הזו לא תועיל. 
המקרה היחיד בו ייתכן שה-K בדרום הוא כשלכרוז 15 נקודות וה-J ביד הכרוז. מקרה זה לא סביר.

תשובה לשאלה השנייה: האם לשחק את ה-A או את ה-6? 

התשובה לשאלה היא שעליו לשחק מיד את ה-A ואחרי זה את ה-6

דרום יזכה ב-Q וימשיך ב-J.
אם מתקיימים התנאים שצוינו בסעיף "מה צריך על מנת להפיל את החוזה?" ודרום ימשיך ב- רביעי הכרוז לא יוכל לבצע את החוזה. 

אם הכרוז לא יחתוך בדומם או יחתוך בקלף קטן

צפון יחתוך מעליו ב-T. בידו של הכרוז אין שליט גבוה יותר. 
ההגנה תזכה בארבע לקיחות להפלת החוזה.

אם הכרוז  יחתוך בדומם עם ה-J

צפון יזרוק .
כשהכרוז ישחק  מידו דרום ישחק לפי הכלל שני משחק נמוך. 
הכרוז יאלץ לשחק את ה-A או את ה-K, אחרת צפון יזכה ב-T להפלת החוזה.
עכשיו הוגבהה ה-Q של דרום. בידו נשארו ה-Q וה-9. הקלף היחיד שנשאר ביד הכרוז ובדומם הגבוהה מה-9 הוא ה-.A בדומם. ההגנה תזכה בלקיחה אחת בשליט להפלת החוזה.

הטכניקה בה השתמשנו: Promotion

הטכניקה באמצעותה גרמנו לכרוז להגביה את ה-Q נקראת Promotion.
הכרוז נאלץ לחתוך בקלף גבוה יחסית, במקרה זה ה-J, וגרם להגבהת ה-Q.

הצורה היותר נפוצה של השימוש בטכניקה מחייבת את היריב לחתוך בקלף גבוה יותר מהקלף שבידנו ועל ידי כך מגביהה אותו.
למשל לכרוז נשארו QT בסדרת השליט לאחר שה-A וה-K יצאו. 
השחקן שאחריו מחזיק רק ב-J.
המגן שלפני הכרוז זכה בלקיחה ומוביל בקלף בסדרה שבה גם לכרוז וגם למגן שאחריו נגמרו הקלפים.

אם הכרוז חותך ב-T, המגן חותך מעליו.
אם הכרוז חותך ב-Q, ה-J של המגן הופך לקלף הגבוה ביותר וזוכה בלקיחה.

הערת שוליים

ה-9אינו הכרחי. הצגתי את היד עם קלף זה לנוחיות הבנת הקורא. למעשה בכל מצב שמכריחים את הכרוז לחתוך ב-J וה-Qxx  בדרום וה-Tx בצפון הכרוז מפסיד לקיחה ב-.

יום חמישי, 20 בדצמבר 2018

חידת הגנה: ה-A או ה-6?


אתם יושבים בצפון ומחזיקים את היד הבאה:

Q7532
     T3
     A6
 7543

מהלך המכרז
מזרח פתח 1NT. דרום קרא Pass. מערב הכריז 2 (טרנספר ל-). לאחר Pass שלכם הכריז מזרח 2. מערב 3NT ומזרח 4.
זה היה החוזה שמשוחק.

ההובלה והדומם

השותף שלכם הוביל ב-K.
הדומם:

    KT4
AKJ82
    952
     62


השאלות 

1. היכן נמצא ה-A?

2. איזה קלף תשחקו 6 או A?


יום שלישי, 18 בדצמבר 2018

כפל שלא היכרתם: Responsive Double
בימים אלה אני כותב בויקיפדיה העברית ערך על סוגי Double. במהלך עבודתי על הערך כתבתי גם על Double, שלהערכתי חלק מהקוראים ברמות המתאימות לצהוב (שחקנים מהשורה) וירוק  (מתחילים) אינם מכירים.
להכרזת הכפל שלא היכרתם קוראים Responsive Double.

Takeout Double ו-Big Double הן בדרך כלל הכרזות אחרי שרק שחקן אחד הכריז.
כששחקן אחד פתח ושחקן יריב התערב, שותפו של הפותח יכול להשתמש ב-Negative Double.

Responsive Double הוא כפל המוכרז על ידי השחקן הרביעי אחרי שיריב פתח השותף הכריז Takeout Double והמשיב תמך בסדרת הפותח.

להבין לפני הטכניקה

ננסה להבין את המצב בו מוכרז Responsive Double לפני שאתאר את ההיבטים הטכניים.

לצורך כך נשאל את השאלה: האם יכול להיות משחק מלא לאחד מהצדדים?

כאשר שחקן פותח בהחלט יכול להיות שלו ולשותפו יש משחק מלא. כל מה שצריך זה שלשותף שלו יהיו לפחות 13 נקודות.

כאשר זה שאחרי הפותח הכפיל ובדיעבד התברר שההכרזה שלו היא  Big Double בהחלט יתכן שלמתערב ולשותפו יש משחק מלא. לפותח 12 נקודות לפחות. למתערב 17 לפחות. אם לשותפו של המתערב יש 8 מתוך יתרת הנקודות יש משחק מלא (בהנחה שלשני המכריזים יש רק את המינימום שהבטיחו).
באופן עקרוני, קרוב לוודאי שיהיה משחק מלא גם אם יש להם ביחד 23-24 נקודות. זה יקרה בכל מצב שיש שתי כניסות לידו של שותפו של המכפיל. לפעמים תספיק גם כניסה בודדת.
לשותפו של הפותח אין או אין כמעט נקודות. כל כניסה לידו של שותפו של המכפיל שווה לרוב עקיפה שתצליח. 

כאשר הכפל מתברר כ-Takeout Double, לרוב עם 12-14 נקודות, הסיכויים למשחק מלא של אחד הצדדים נמוכים. 
מצאנו כבר לפחות 12 נקודות אצל הפותח ולפחות 12 נקודות אצל המתערב. 
זה משאיר מקסימום 16 נקודות לשני השחקנים האחרים. על מנת שיהיה משחק מלא נדרשות כ-12 נקודות אצל שחקן שלישי. מה שמשאיר 4 נקודות לכל היותר לאחד השחקנים.
לפעמים די ב-23 נקודות או 24 נקודות למשחק מלא משום שהכרוז יודע אצל איזה יריב כמעט כל הנקודות החסרות לו. 

כשמגיעים ל-Negative Double יש כבר שלושה שחקנים שהכריזו: פותח (12 נקודות) מתערב (9 נקודות) ומכפיל עם 7 נקודות לפחות. המכפיל ו/או הפותח חייבים להיות עם יותר נקודות מהמינימום שהבטיחו על מנת שיהיו להם ביחד 25 נקודות לפחות. 
ההסתברות לכך אינה גבוהה. 

כשמגיעים ל-Responsive Double אין ספק שמכעט תמיד התחרות היא על משחק חלקי, משום שכל ארבעת השחקנים הכריזו. 

הפותח הבטיח 12 נקודות. המכפיל הבטיח 12 נקודות. שותפו של הפותח הבטיח 6 נקודות והתאמה בסדרת הפותח. גם השחקן הרביעי מבטיח 6 נקודות.


הערה מתודולוגית


התעלמתי במתכוון מידיים חלוקתיות שבה ניתן להכריז גם עם פחות נקודות.

הטכניקה

הכרזת ה-Responsive Double מבטיחה 4-4 בסדרות המייג'ור כשהפותח פתח בסדרת מיינור.
שותפו יצטרך להכריז סדרת מייג'ור בגובה 2. 
במצב זה הכרזת ה-Responsive Double מבטיחה 6 נקודות.

הכרזת ה-Responsive Double מבטיחה 4-4 בסדרות המיינור כשהפותח פתח בסדרת מייג'ור.
שותפו יצטרך להכריז סדרת מיינור בגובה 3. 
במצב זה הכרזת ה-Responsive Double מבטיחה 8 נקודות.

דוגמאות

דוגמה 1: עם 4-4 בסדרות המייג'ור

צפון פתח 1 מזרח הכפיל. דרום הכריז 2

אתם במערב מכפילים עם היד הבאה:

KT96
QJ85
82
T76


דוגמה 2: עם 4-4 בסדרות המיינור

צפון פתח 1 מזרח הכפיל. דרום הכריז 2

אתם במערב מכפילים עם היד הבאה:

63
74
AT952
KJ76

שימו לב שבדוגמה הזו יש לנו 5-4 בסדרות המיינור על אף שהמכפיל הבטיח רק 4-4.

יום ראשון, 9 בדצמבר 2018

צעדים ראשונים בהכרזה: הכרזה בשלושה מושגים


בפוסט זה אתמקד בשלושה המושגים החשובים ביותר בהכרזה. מי שמבין אותם מכריז הרבה יותר טוב ממי שאינו מבין אותם. 
בפוסט זה, כמו בפוסטים הקודמים בסדרה, אניח שהיריבים אינם מתערבים במכרז.


Limit bid


במושג זה נתקלתם כבר בפוסטים קודמים, למשל: צעדים ראשונים בהכרזה: פתיחה של 1NT
זוהי הכרזה המראה טווח נקודות מצומצם. 
המשמעות של הכרזה כזו שהשותף של הפותח יודע הרבה על היד של הפותח ולכן הוא זה שמקבל בדרך כלל את ההחלטות במכרז.


הכרזה מחייבת לסיבוב הכרזה אחד

באנגלית: Forcing to One Round. 
זוהי הכרזה שאחריה אין לקרוא Pass פעם אחת. שותפו של מכריז הכרזה שהיא מחייבת לסיבוב אחד ממשיך לתאר את ידו בסיבוב ההכרזה הזה.
הכרזה המחייבת לסיבוב אחד היא הכרזה שטווח הנקודות שהיא מתארת עשוי להיות רחב.

דוגמה: צפון פתח 1. דרום הכריז 1. ההכרזה של המשיב בדרום מראה 6 נקודות או יותר. יכול להיות שיש לו 15 נקודות. יכול להיות שיש לו 20 נקודות. יכול להיות שיש לו 6 נקודות. זוהי הכרזה המחייבת לסיבוב 1. צפון חייב להמשיך לתאר את ידו. 


הכרזה מחיבת למשחק מלא


באנגלית: Forcing to Game. 
זוהי הכרזה שאחריה אין לקרוא Pass עד שלא מכריזים משחק מלא. 
לאחר הכרזה המחיבת למשחק מלא כל אחד מהשותפים מתאר את ידו באיטיות משום שאין חשש ששותפו יקרא Pass. 
מנצלים את מרחב ההכרזה על מנת לתת תיאור מדויק ככל שניתן של היד. 
את ההחלטות מקבלים לרוב בגובה של 3NT ומעלה. 

ההחלטות הן:

1. האם לשחק משחק מלא או לבחון היתכנות של סלאם או להכריז סלאם?

2. איזה משחק מלא לשחק? האם ללא שליט? האם בשליט ואם כן באיזו סדרה?

דוגמה: צפון פתח 2. דרום הכריז 2. 
צפון הבטיח 23 נקודות או יותר. דרום הבטיח 8 נקודות או יותר. ביחד זה הרבה יותר מ-25 נקודות. אין ספק שהם ישחקו לפחות משחק מלא.

הדינמיקה של ההכרזה

זהו תיאור סכמטי שאינו תיאור מלא. 

למעט הכרזות פתיחה של 1NT ו-2NT והכרזות הפרעה כמו Weak two, כל הכרזת פתיחה מחיבת לסיבוב הכרזה אחד, אם למשיב יש 6 נקודות לפחות. 

במקרים בהם הכרזת המשיב אינה הכרזת Limit bid היא הכרזה מחייבת לפחות לסיבוב אחד. הפותח ממשיך לתאר את ידו.
אחרת הוא בוחר בין Pass לבין המשך תיאור היד. 

התהליך נמשך עד שאחד השותפים מכריז הכרזה המראה טווח נקודות צר ומוגבל או עד שהם מגיעים למשחק מלא. שותפו של המראה טווח נקודות צר מקבל בדרך כלל את ההחלטה ביחס לחוזה. 

במקרים רבים שותפו של זה שהכריז משחק מלא הוא זה המקבל את ההחלטה. 

החלטות אפשריות

1. לשחק משחק חלקי

2. להזמין למשחק מלא

3. להכריז משחק מלא

4. להזמין לסלאם

5. להכריז סלאם   

יום שישי, 7 בדצמבר 2018

היכן הנכבדים בסדרה?

היום (יום שישי ה-7 בדצמבר 2018) התקיימה תחרות סימולטנית ארצית. זוהי תחרות המתקיימת בכל המועדונים בארץ עם אותן חלוקות קלפים. 

ההתאגדות הישראלית לברידג' ראויה לשבחים על המהירות בה עיבדה את התוצאות. 
התוצאות עובדו והופיעו באתר ההתאגדות תוך שעתיים. הרבה יותר מהר מאשר בפעמים הקודמות.
אני עוד זוכר את שנים בהן חיכינו יום יומיים עד לפרסום התוצאות. וותיקים ממני זוכרים שבוע. 

שותפי רן בן אפרים ואני סיימנו במקום התשיעי מתוך 642 זוגות. 
לתוצאות המלאות לחצו כאן.

זאת הפעם הרביעית שאני נמצא בין עשרת הראשונים בתחרות. זאת תהיה גם הפעם הראשונה שאני עושה את זה כשהשותף שלי אינו הבן שלי ניר.
על שלוש הפעמים הקודמות קראו את הפוסט שכתבתי בנובמבר 2015: מקום ראשון בסימולטנית ארצית.

בתחרות היום ירדנו בשתי הידיים האחרונות ששיחקנו בהן עשינו תוצאות הקרובות ל-0%. 
באחת מהן אעסוק בפוסט זה ביחד עם יד אחרת מתחרות ביום רביעי.


תחרות ראשונה בחיים


לא כל אחד בנוי כמוני. אני לא התרגשתי ואפילו חשבתי שאני יכול לצאת במקום הראשון בתחרות הראשונה בה שיחקנו בני ניר ואני. 
טעיתי. סיימנו במקום השני. 
שלא תהיה אי הבנה: לא ידענו כלום בברידג'.

כל תלמיד שלי זכאי לשחק איתי פעם אחת בתחרות במועדון בלי שזה ייחשב שיעור פרטי עליו הוא משלם לי.
עם ילדים או נערים שלמדו אצלי מספר הפעמים שהם משחקים איתי ללא תשלום אינו מוגבל. להיפך, אני גם משלם על השתתפות בתחרות שבחיים לא הייתי משתתף בה משום שהרמה נמוכה מדי עבורי. 
עם ילד מוכשר במיוחד, שלמד אצלי, שיחקתי גם בתחרות ארצית.

התלמידה, ששיחקה איתי, שיחקה בפעם הראשונה בתחרות בחייה התרגשה מאוד. מותר להתרגש ומותר לעשות טעויות. 

ביד מספר 1 פתחתי 2NT במערב עם 20 נקודות אחרי שלוש הכרזות Pass.


התלמידה התבלבלה ועם 10 נקודות רצתה להזמין אותי לסלאם. אני מלמד מתחילים להזמין לסלאם רק כאשר יכולות להיות לנו ביחד 33 נקודות.
במקרה זה גם מול 22 נקודות יהיו רק 32 נקודות. 
היא זכרה שלצורך הזמנה לסלאם צריכים להכריז NT בגובה הגבוה מ-3NT אבל בחרה ב-5NT במקום ב-4NT.

בנוסף לטעות הספירה היו שתי טעויות:

1. כששחקן ברמה טובה מכריז 5NT הוא מראה משהו כמו 15 נקודות ומזמין לסלאם גדול. עם מקסימום של 22 נקודות נענים להזמנה ומכריזים 7NT. עם פחות נקודות מסתפקים ב-6NT. 

2. עם ארבעה קלפים ב-. צריך להשתמש בקונבנציית סטיימן (התלמידים מכירים בשלב זה רק את הסטיימן הבסיסי). 
יכול להיות שיש לי חמישה קלפים ב- ואז 11 נקודות מול 21 נקודות יהפכו ל-33 נקודות בזכות נקודת האורך ואפשר יהיה להגיע לסלאם בסדרה זו. 
ביד הזאת זה אינו פותר את הבעיה משום שיש לי רק שלושה קלפים בסדרת ה-.

ההסבר ב-Bullet השני מותאם לשחקנים מתחילים כמו אותה תלמידה. 

לא כתבתי את הפוסט הזה על מנת להתייחס לטעות ההכרזה. עם 30 נקודות נפלתי ארבע פעמים. ההובלה הייתה ב-. ההגנה לא גרמה לחסימה והמגנים זכו ב-6 לקיחות בסדרה.

הלקח 

גם מספר גדול של נקודות לא בהכרח מבטיח עוצר או כוח בסדרה כלשהי.
נכון ההסתברות לכך שלא תהיה לנו הגנה ב- עם 30 נקודות היא נמוכה מאוד וצריך להיות בחוזה ללא שליט, אבל גם אירועים בהסתברות נמוכה עלולים או עשויים להתרחש.


היד הלפני אחרונה בתחרות הסימולטנית


מדובר ביד 11 בה הייתי הכרוז בדרום.  
גם ביד הזו פתחתי 2NT. יש לי אמנם 22 נקודות אבל ההכרזה שלי עם קלף יחיד של K שנויה במחלוקת.

יש שחקנים שנוהגים לפתוח ב-NT עם A או K שהוא קלף יחיד. 
כשיובילו רביעי מלמעלה מתחת ל-A זוכים ב-K. יהיו מצבים שלשותף יהיה עוצר בסדרה ויהיו מצבים שמוצאים התאמה בסדרה אחרת.
אני לא נוהג לעשות את זה בדרך כלל, אבל לעיתים נדירות קורה שאני חורג מהשיטה ומכריז עם קלף יחיד. 

בניתוח של היד בחוברת ישראל ידלין מציע לפתוח 1. 
אני מניח שישראל צודק ואני כנראה טעיתי.

השותף שלי עם שבעה קלפים ב- וללא נקודות חשב הרבה זמן ובחר בהכרזה לא מוצלחת: 5.


מדוע זו הכרזה לא מוצלחת?


1. כפי שראיתם ביד הקודמת בה לא הייתה הגנה ב- עם 30 נקודות. ביד הזו בהחלט ייתכן שעם 20 נקודות שלי (הוא אינו יודע שיש לי 22 נקודות) לא יהיה לי כוח בסדרת ה-. 
תשימו אצלי 2 קלפים קטנים בסדרה ואצל אחד היריבים שלושה קלפים והחוזה נועד לכישלון. קרוב לוודאי שגם יכפילו.

2.  הכרזה בברידג' היא Partnership bidding. ההכרזה הזו אינה חלק מהשיטה ואני לא הבנתי אותה
הבנתי רק שני דברים: לשותף יש 7 קלפים ב- והוא מחזיק גם ב-A וב-Q בסדרה זו.
ידעתי שמניסיון קודם השותף צריך לדעת שאני מצפה ממנו לא רק לאורך בסדרה אלא גם לכוח בסדרה. 
בדיוק כפי שאני מצפה לכוח בסדרות הארוכות בקונבנציות המראות 5-5 כמו Michaels.

תסריטים אפשריים:

א. השותף רוצה סלאם ב- ויש לו גם Aאו במקרה הגרוע חוסר בסדרה. 
אז מדוע הוא לא עבר דרך 3 ואחרי זה 4? אולי טעה או שכח?

ב. השותף רוצה סלאם ב- אבל מה שחסר לו זה נכבד בסדרה? 
משהו כמו המצב בו אחרי שמוצאים התאמה ב- למשל ומדלגים על 4NT ומכריזים 5. הכרזה כזו אומרת שמה שחסר לסלאם זה אחד משלושת הקלפים הבכירים בסדרת השליט. 

ג. השותף רוצה לשחק 5. 
אז מדוע לא 3NT כשיש לו שבעה קלפים בסדרה עם A ו-Q?

3. העדפת סדרת מייג'ור
לא שללתי חמישייה בסדרת ה-. אנחנו משחקים Puppet Stayman פשוט. יש לי דרך להראות חמישייה ב- אחרי הכרזת  3.
במקרה זה אני מכריז 3 והשותף קורא Pass. הגענו לאותו חוזה אליו הגיע ישראל ידלין.

את ההכרזה הזו מצא השותף אחרי התחרות.
לו הייתה לי חמישייה ב- הייתי מכריז 3. השותף היה קורא Pass והיינו משחקים בהתאמה של 5-2. 
לו הייתה לי רביעייה במייג'ור הוא היה מכריז Pass על 3. חוזה לא רע בכלל.
גם לו הייתי מכריז 3NT היה מכריז Pass. זהו חוזה יותר בעייתי.

4. אפשר גם Pass 
לא בטוח שאפול בחוזה של 2NT גם אם לא יהיה לי מעבר לדומם. אם כן, זה עשוי להיות הרע במיעוטו.


המשך המכרז


כנראה שהייתי צריך להכריז Pass אבל כאמור לא הבנתי מה רוצה השותף? 
גם אני חשבתי זמן ארוך ובחרתי בהכרזה של 5NT. זוהי הכרזת signoff שאומרת יש לי כוח בכל הסדרות האחרות פרט ל-

הנחתי שאם לשותף תהיה כניסה בסדרה אחרת ו-A ו-Q אבצע את החוזה.

השותף ניסה ל"הציל את המולדת" וברח ל-6.
למזלנו, מערב לא הכפיל. גם ככה זו הייתה תוצאה גרועה במיוחד. 

הלקח 

1. כמעט תמיד צריך לא רק אורך, אלא גם כוח בסדרה ארוכה שמוכרזת. 

2. כשמדובר בגובה הכרזה גבוה נכבדים בסדרה הם הכרח.

3. המקרה החריג שבו אפשר להכריז גם בלי כוח הוא כשאתם במצב ירוק (היריבים פגיעים ואתם לא פגיעים) ביד שלישית, אחרי Pass של השותף.

Featured post

יד השנה 2011: הלגמו במיטבו

 היד הבאה נבחרה בשנת 2011  כיד השנה  על ידי   The  International Bridge Press Association. זיא מחמוד כתב עליה, שהיא לא רק יד השנה, אלא ...