יום שישי, 31 בינואר 2020

"הכבשה השחורה" כבר לא כל כך שחורה

האם אחרי פתיחה של 1 הכרזת 2 של המשיב מחייבת למשחק מלא? יש מחלוקת בין המומחים בשאלה הזו.
מייק לורנס כינה את רצף ההכרזות הזה "הכבשה השחורה של 2 על 1 מחייבת למשחק מלא".

עושה רושם, שכף המאזניים נוטה לטובת תשובה חיובית לשאלה הזו. בספרו הראשון על שיטת ההכרזה הזו "הכרזת 2 על 1 מחייבת למשחק מלא" כותב אלדד גינוסר שיש מחלוקת בין המומחים. 
בספרו החדש על שיטת ההכרזה הזו "2/1 מחייב למשחק מלא - הספר השלם" טוען גינוסר שמרבית המומחים משחקים שרצף הכרזות כזה מחייב למשחק מלא.
נראה שבמשך שש השנים, שהפרידו בין שני הספרים, יותר מומחים משחקים שרצף ההכרזות הזה מחייב למשחק מלא. 

במסגרת התייחסותי לחלקים בספר שאני עובר עליהם אתייחס היום לחלק העוסק באותה כבשה פחות שחורה משהייתה. 


ההיבט האישי שלי

אני משחק 2 על 1 מחייב למשחק מלא עם רוב השותפים והשותפות שלי, אבל רק עם שותפה אחת שיחקתי שהכרזת 2 של המשיב אחרי פתיחה של 1 מחייבת למשחק מלא.
לא ממש הבנתי את הדקויות וההבדלים בין הכרזה אחרי פתיחה של 1 לבין הכרזה אחרי פתיחה של 1 או 1

אחרי שקראתי את הפרק הקצר והמוצלח הזה, אני מבין הרבה יותר. כפי שכתבתי בפוסט השני על הספר, הספר מוותר על פירוט ומדגיש את הרעיונות שמאחוריה. זוהי בדיוק הגישה גם בפרק הזה. 


במה שונה 2 על 1 מחייב למשחק מלא אחרי הכרזת 1? 

שני ההבדלים הגדולים הם שהכרזת 1NT אינה מחייבת לסיבוב הכרזה נוסף או לפחות Semi Forcing
במקרה זה זוהי הכרזה המראה 6-10 נקודות ולא 6-11 נקודות כמו אחרי פתיחה בגובה 1 בסדרת מייג'ור.

ההבדל המהותי השני הוא שההכרזה של 2 היא לרוב טבעית ומבטיחה לפחות 5 קלפים בסדרה. יש מקרים חריגים בהם ניתן להסתפק בארבעה קלפים בסדרה ובמקרים חריגים עוד יותר בשלושה. 
הכרזת 2 אחרי פתיחה בסדרת מייג'ור אינה מבטיחה יותר משלושה קלפים בסדרה ואינה בהכרח טבעית.

במקרים בהם למשיב אין חמישייה ב- אבל יש רביעייה בסדרת מייג'ור אפשר להכריז אותה ובהמשך להכריז הכרזה מחייבת למשחק מלא.

כך למשל, למי שמשחק כמוני XYZ או למי שמשחק two Ways Checkback Stayman יש הכרזה מחייבת אחרי הכרזת 1NT של הפותח. למי שמשחק XYZ יש הכרזה מחייבת גם אחרי 1 של המשיב ו-1 של הפותח. 
במקרה של הכרזת סדרה חדשה של הפותח בגובה 2 יכול המשיב להכריז צבע רביעי. 


הקבלה מעניינת בין פתיחה של 1 לפתיחה של 1 


בשני המקרים למשיב יכולה להיות רביעייה בסדרת ה-
במקרה של פתיחה של 1 בידיים מחיבות למשחק מלא מדלגים על ומכריזים סדרת מיינור בגובה 2. את ההתאמה ב- אפשר לחפש בהמשך.
בידיים שאינן מחייבות למשחק מלא מכריזים 1

לאחר פתיחה של 1 מכריזים על פי אותה תפיסה בידיים עם חמישייה ב- ורביעייה ב-.


קונבנציה נוספת המשתלבת עם 2 על 1 מחייבת למשחק מלא


כפי שציינתי בפוסט קודם, אחד הדברים היפים בספר הוא הצגת הקשר בין שיטת ההכרזה לבין קונבנציות אחרות המשתלבות איתה היטב.
במקרה זה Inverted Minors. אחרי פתיחה של 1 יש מצבים בהם יש למשיב התאמה ב-. כאשר יש התאמה כזו ואין רביעייה בסדרת מייג'ור המשיב מראה את ההתאמה בסדרה ואת הכוח שלו. 

האפשרות של 3 המראה 10-12 נקודות פחות טובה מ-Inverted Minors שבה 3 מראה 6-9 נקודות ו-2 מראה 10 נקודת או יותר. 
Inverted Minors משתלב טוב יותר עם שיטת ההכרזה 2 על 1 מחייבת למשחק מלא גם משום שהוא נותן מרחב הכרזה גדול יותר. 


היתרונות של הספר של אלדד גינוסר בהשוואה לספרים אחרים 


כפי שכבר הבנתם משלושת הפוסטים המתייחסים לספר, שטרם קראתי את כולו, אני אוהב את הגישה וחושב שהפרקים שקראתי כתובים טוב.
כשמדובר בשחקנים מהשורה, לספר יש יתרונות בהשוואה לספרים אחרים על שיטת ההכרזה 2 על 1 מחייבת למשחק מלא:

1. הספר כתוב בעברית.

2. הספר קל להבנה משום שאינו מורכב מדי ואינו קשה מדי.

3. הספר אינו עמוס מדי בפרטים ובדוגמאות.

גם שחקנים ברמה גבוהה יותר עשויים להפיק תועלת מהספר. מן הסתם, שחקנים כאלה יקראו יותר מספר אחד על שיטת ההכרזה הזו. 
הספר הזה מתייחס מאוד בקצרה גם לנושאים שבהם אינו דן ובכך עשוי לכוון אותם להשלים את מה שאין בו באמצעות ספרים אחרים.


יום חמישי, 23 בינואר 2020

ההרצאה הראשונה שלי בלי התנסות במשחק

ב-15 ביוני תהיה ההרצאה הראשונה שלי על ברידג'. כשאני מדבר על הרצאה איני מדבר על שיעור הדגמה או שיעור ראשון בהם התלמידים מתנסים במשחק לבד או בזוגות על בסיס חלק קטן מחוקי המשחק. כמובן ששיעורים כאלה כבר העברתי מספר רב של פעמים. 

אני מדבר על הרצאה על המשחק ללא התנסות. כמובן שאשמח אם ההרצאה תעורר רצון לשחק ברידג' ולפחות חלק מהשומעים יבואו ללמוד ברידג' אצלי או אצל אחרים. 


האם זו תהיה ההרצאה הראשונה שלי או אולי ארצה קודם במקום אחר? איני יודע. הנחת העבודה שלי שזו תהיה הפעם הראשונה. 

כתיבה לכאלה שמשחקים ברידג' וכתיבה לכאלה שאינם משחקים


יש הקבלה בין הרצאה לבין כתיבה. את ההבדל בין שיעור ראשון בברידג' לבין הרצאה על ברידג' אפשר להבין מההבדל בין כתיבה לשחקני ברידג' לכתיבה המיועדת לכאלה שלאו דווקא משחקים ברידג'. 

מרבית הפוסטים בבלוג זה הם לשחקני ברידג'. מרבית הפוסטים שלי במדור הברידג' באתר JOKOPOST מיועדים גם לכאלה שאינם משחקים ברידג'.  

מי שיקרא פוסטים במדור הברידג' באתר JOKOPOST יקבל טעימה מתכני ההרצאה שאתן.

יום שישי, 17 בינואר 2020

סטיימן לא מחייב רביעייה בסדרת מייג'ור

כדי לעשות טרנספר לסדרת ה- מכריזים 2. יש שתי אפשרויות לעשות טרנספר לסדרת ה-.

1. באמצעות הכרזת 3

2. באמצעות הכרזת 2NT 

באפשרות ההכרזה הראשונה משתמשים שחקנים ששיטות ההכרזה שלהם פחות מפותחות. 
האפשרות השנייה עדיפה. 

בפוסט אתמקד באפשרות השנייה. הסיבה שלא עושים טרנספר ל-  באמצעות הכרזת 3 היא שלהכרזה הזו יש שימוש אחר בשיטת ההכרזה.


מהו השימוש של הכרזת 3?

משתמשים בהכרזה הזו לצורך הכרזת Puppet Stayman עם 10 נקודות או יותר. זוהי הכרזה מחייבת למשחק מלא. 


יתרון וחסרונות של הכרזת 3

   

שבירת טרנספר גם ב-♦ 

בבלוג זה ראינו כבר שבירת טרנספר בסדרת מייג'ור. שבירת טרנספר ב- היא באמצעות הכרזת 2NT. הפותח השובר טרנספר מראה יד עם 3 קלפים ב- כולל נכבד וחצי לפחות. משיב עם כוח ב-♣ עשוי להכריז 3NT. לשותפות יהיו 6 לקיחות ב-.
דוגמה: לפותח AJx ו-A בכל אחת מהסדרות האחרות. משיב עם חמש נקודות שהן KQ. יכול להכריז 3NT. 
כמובן שביד ללא נכבדים ב- המשיב מכריז 3.

באופן דומה כשהטרנספר ל- הוא באמצעות הכרזת 2NT אפשר לשבור את הטרנספר באמצעות הכרזת 3. השבירה עשויה להביא להכרזה וביצוע של חוזה של 3NT.

לא תמיד מבטיח רביעייה במייג'ור 

הפותח מניח שלשותפו יש רביעייה לפחות בסדרת מייג'ור אחת ומכריז בהתאם. כשגם לפותח וגם למשיב אין רביעייה בסדרת מייג'ור זה עלול להביא לתוצאה רעה משום שהיריבים יתקיפו בסדרת מייג'ור. 

בתחרות ארצית ברחובות (התקיימה ב-17.1) פתחה השותפה שלי 1NT. 
מה עושים עם יד של 8 נקודות עם 5-4-2-2 כשהאורך בסדרות המיינור? 
הפיתרון שאני מצאתי לבעיה היה להכריז 2. ועל 2 של השותפה להכריז 2NT.

קיוויתי שה-Qx שלי יספיקו לעצור הובלה בסדרה אם לשותפה יש למשל Kxx.
במקרה כזה הכוח בסדרות המיינור יביא את הלקיחות הנדרשות. 
השותפה שלי קראה Pass.

מה קרה?


זאת היד המלאה:


לא רק השותף חשב שיש לי ארבעה קלפים ב-. גם מזרח חשב כך. הוא הוביל ב-. מערב זכה ב-A. והמשיך ב-. לאחר ההמשך ב-♣ יש לכרוז חמש לקיחות ב-, שתי לקיחות ב- ולקיחה ב-A לביצוע החוזה. כמובן שאם מערב משחק את ה-5 ההגנה זוכה ב-7 לקיחות. 
אחד הכלים הפשוטים והחזקים ששחקנים רבים לא עושים בהם מספיק שימוש הוא הסתכלות על הדומם. לכרוז ולדומם לא יכולים להיות יותר מחמישה קלפים ב- אחרי שרואים בדומם שני קלפים. 
בחוזים ללא שליט מנסים לפתח סדרה ארוכה. הכלי הפשוט הזה מראה שיש לשחק 
      

מה היה עלול לקרות?

שחקנים טובים יותר היו שואלים לפני ההובלה:

1. האם סטיימן שלנו הוא לא מחייב בסדרת מייג'ור? 
לפי החוקים מספיק להגיד "סטיימן" גם כשזה סטיימן לא מחייב. השותפה שלי בחרה להגיד בהתנדבות שזה סטיימן לא מחייב. כך שבמקרה זה השאלה מיותרת. 

2. כיצד אנו מכריזים עם ארבעה קלפים ב- לאחר הכרזת 2 של הפותח? 
לו הייתי נשאל הייתי אומר שעל פי שיטת ההכרזה שלנו הייתי מכריז 2 ולא 2NT.
המסקנה מתשובה כזו היא שיכולים להיות לנו לכל היותר שישה קלפים בסדרה ולמגנים יש לפחות 7. מתבקשת הובלה ב-.

התערבות ב-


לו מערב היה מחליט להתערב במכרז עם שישה קלפים ב- במצב לא פגיע נגד פגיע. מזרח-מערב מבצעים חוזה של 3. 
הם זוכים בשש לקיחות בסדרת השליט. ב-A ובשתי לקיחות ב-

צפון-דרום מבצעים חוזה של 3. כשהם מפסידים שתי לקיחות ב-, לקיחה ב- ואת ה-A.
    

יום רביעי, 15 בינואר 2020

פתרון חידה 4: קפיצה לגובה 2 בסדרת ה-♦

חידה 3 וחידה 4 עסקו בהכרזת פתיחה בקפיצה בסדרת מיינור. את חידה 3 כבר פתרנו בשתי רמות מתחילים ושחקנים מהשורה ושחקנים מהשורה ברמה יותר גבוהה ושחקנים טובים יותר.

חידה 4 הייתה: מזרח פתח 2. האם תיאר יד חלשה או חזקה? האם תיאר יד חזקה יותר מפתיחה של 1?   


מתחילים ושחקנים מהשורה: הכרזה בקפיצה בסדרת ה- 

פסקה זו מיועדת לשחקנים ברמה שמתאימים להם פוסטים המסומנים בריבוע ירוק (מתחילים) או בריבוע צהוב

הכרזת פתיחה של 1 מתארת יד עם 12-22 נקודות ולפחות שלושה קלפים בסדרת ה-. יש זוגות רבים שאצלם ההכרזה הזו מבטיחה לפחות 4 קלפים בסדרת ה-

כשמלמדים מתחילים מלמדים אותם אחת משתי משמעויות של הכרזת פתיחה של 2. 


משמעות ראשונה Weak two

יד חלשה עם 6 קלפים בסדרת ה-. זוהי הכרזת Weak two, המבטיחה 6-10 נקודות.
במקרה זה ברור לגמרי שהכרזת 1 מראה יד חזקה יותר מהכרזת  2.


משמעות שנייה: 20-22 נקודות עם יד לא מאוזנת

יד מאוזנת או אפילו חצי מאוזנת (5-4-2-2) עם 20-22 נקודות פותחים בהכרזת 2NT.

יש מורים שמלמדים שפותחים 2 עם יד לא מאוזנת עם 20-22 נקודות או עם יד עם 8 לקיחות. מעין מקבילה חלשה יותר של פתיחת 2

במקרה זה פתיחה של 2 מתארת לרוב יד חזקה יותר מפתיחה של  1.

ההמלצה שלי: 2 חלש עם אורך בסדרת ה-

לשחקנים בכל רמה אני ממליץ להימנע מהכרזת 2 המתארת 20-22 נקודות ויד לא מאוזנת.
למתחילים אני ממליץ לשחק רק 2 חלש כמתואר לעיל.

אני לא היחיד שממליץ את זה. כמה מטובי השחקנים בארץ ממליצים בדיוק את אותה המלצה באופן קטגורי.
שיחקתי כבר לא מעט פעמים נגד שחקנים ברמות גבוהות. ככל שהרמה עולה תתקשו למצוא שחקנים שמשחקים 2 חזק עם 20-22 נקודות ויד לא מאוזנת.

אם אתם רוצים להבין מדוע אני ממליץ את זה, אתם מוזמנים לקרוא פוסטים קודמים:

מדוע לא ללמד מתחילים 2 חזק?


ברמה גבוהה יותר: הכרזה בקפיצה בסדרת ה-


כשמדובר ברמות גבוהות יותר התשובה הרבה יותר מורכבת, לפיכך אקדיש לה פוסט ייעודי.

יום שני, 13 בינואר 2020

מבוא ל"הכרזות סלאם למתחילים פשוט והגיוני"

בפוסט קודם הצגתי את הספר החדש שכתבתי הכרזות סלאם למתחילים פשוט והגיוני. הסברתי גם את האופן בו תלמידים שלי ומי שמנוי לבלוג הזה זכאים לקבלו ללא תשלום. 
בפוסטים נוספים הצגתי את רשימת הפרקים בספר ואת ההקדמה לספר

ניסיון נוסף בהוראה על פי הספר הביא אותי למסקנות ביחס להרחבות נדרשות בו. 
הדבר הראשון שהוספתי הוא מבוא המסביר יותר לעומק את ההבדל בין הכרזה על פי מספר נקודות לבין שימוש בטכניקות המופיעות בפרקי הספר.

בפוסט זה אני מצרף את המבוא. מי שקיבל את הספר ומעוניין לקבל את המבוא בפורמט של PDF מוזמן לפנות אלי.


מבוא

כשלומדים להכריז בברידג' מכריזים על פי מספר הנקודות.
25 נקודות מספיקות למשחק מלא ללא שליט ובסדרת מייג'ור.
33 נקודות מספיקות לסלאם קטן ו-37 נקודות מספיקות לסלאם גדול.
כשהחוזה הוא בסדרת שליט סופרים גם נקודות אורך ונקודות חלוקה הנכללות בסך הנקודות.

25 נקודות או 33 נקודות או 37 נקודות הן מספר נקודות המספיק בהסתברות גבוהה לביצוע החוזה.

בספר זה נתקדם צעד קדימה ונסתכל על היבטים נוספים ולא רק על מספר הנקודות.  
תנסו לחשוב על מצבים בהם 33 נקודות אינן מספיקות לביצוע סלאם קטן. רק לאחר מכן קראו את המשך המבוא.

הפרקים בספר מציעים אמצעים להימנע מהכרזת סלאמים המועדים לכישלון, על אף שמספר הנקודות עשוי להיות גבוה מספיק.


כשלמגנים יש יותר מ-A אחד


יש לצפון ודרום 32 נקודות והתאמה בסדרת ה-ª. לדרום יש void ב-§. הוספנו 3 נקודות חלוקה ויש לנו 35 נקודות. המגנים זוכים ב-A© וב-A♦ להפלת החוזה.


כשלמגנים יש A ו-K 

יש לכם ולשותף 33 נקודות. שבע הנקודות החסרות לכם הן A♦ ו-K. הגעתם לחוזה של 6NT מצד צפון. מזרח מוביל ב-A ואחרי זה ב-K. ההגנה זכתה בשתי לקיחות והפילה את החוזה.

לחילופין מזרח מוביל ב-A ומערב מסמן לו להמשיך בסדרה או לחילופין ברור לו על פי המכרז וקלפי הדומם שכל הובלה בסדרה אחרת לא תפיל את החוזה. הוא ממשיך ב- ל-K של מערב.
אגב, גם בחוזה עם סדרת שליט כשלכרוז ולדומם שני קלפים בסדרה בה חסרים A ו-K אפשר להפיל את החוזה.

כשלמגנים יש A ו-Q


אתם בחוזה של 6NT עם 34 נקודות. ה-Q וה-A הן 6 הנקודות היחידות החסרות לכם. ההובלה היא ב-. אתם רואים בדומם Kxx.
האם תכסו ב-K♣ בתקווה שההובלה היא מתחת ל-A
כנראה שלא תכסו, אבל אם ה-Q וה-A♣ אצל המגן שאחרי הדומם לא תבצעו את החוזה.

חיתוך לא צפוי


אתם בחוזה של ªמצד צפון. יש לכם מספיק נקודות ואת כל המכובדים בסדרת השליט. חסר לכם A. אתם מחזיקים KQT2. מזרח מוביל בהובלה ידידותית ב-A. אתם רואים שלושה קלפי   בדומם. מערב משרת ב-4. מזרח ממשיך ב-3. אתם מכסים ב-6. מערב חותך. קלפי ה- של המגנים התחלקו 5-1.

לחילופין מזרח יוביל בקלף יחיד, למשל ה-4. מערב יזכה ב-A.     הוא ימשיך ב- לחיתוך. בשני המקרים הכרוז ייכשל ביצוע החוזה.

Q שליט מוגנת


חסר לכם A אחד. אבל ה-Q בשליט יושבת שלישית אחרי ה-A וה-K ביד הכרוז. גם במצב בו חסר A אחד וצריך לנחש את מיקום ה-Q בשליט. כשלכם 8 קלפי שליט כשבצד אחד AT ובצד שני KJ לא תמיד תנחשו נכון את מקום ה-Q. במיוחד לא במצבים בהם שני היריבים קראו Pass בכל מהלך המכרז. המצבים שתוארו לעיל הם מצבים שכיחים יחסית בהם נכשלים בביצוע חוזי סלאם המבוססים רק על מספר נקודות. פרקי הספר עוסקים בטכניקות הכרזה העשויות למנוע הגעה לסלאמים המועדים לכישלון ידוע מראש. 

קוראים שיבינו את ההיגיון הפשוט שמאחורי הטכניקות וגם ידעו לבחור את הטכניקה או הטכניקות המתאימות למצב יוכלו למנוע מעצמם כישלונות בביצוע אותם חוזים, שההסתברות לביצועם נמוכה.
במידה פחותה הם גם יסייעו להם להגיע לסלאמים ברי ביצוע, שללא שימוש בטכניקות יימנעו מהכרזתם.יום שבת, 11 בינואר 2020

פתיחה חזקה של ♣2 -חלק7: 2NT אחרי ♦2 Positive

בחלק 5 של סדרת הפוסטים על הכרזות אחרי פתיחה של 2 חזק. התייחסתי לשיטה הנקראת 2 Positive
בשיטה זו הכרזה של 2 מבטיחה לפחות 4 נקודות. היא מחייבת למשחק מלא ואינה מוגבלת בנקודות. היא שוללת חמישייה יפה בסדרה.
הכרזת 2 מתארת יד חלשה של 0-3 נקודות. 

פוסט זה עוסק בהמשך ההכרזה כאשר לפותח יד מאוזנת ללא חמישייה בסדרת מייג'ור.

ללא קשר למספר הנקודות שלו הפותח מכריז 2NT. 
מדוע הכרוז מכריז 2NT ללא קשר למספר הנקודות? 

בברידג' מודרני מכריזים לאט ונמוך בידיים חזקות כאשר לפני כן הייתה הכרזה מחייבת למשחק מלא. אפשר לסמוך על השותפה או השותף שלא יקראו Pass. 

חשוב לתת למשיב מרחב הכרזה על מנת לתאר את היד שלו. 


כיצד מתאר המשיב את ידו?

המשיב מתאר את ידו בהתאם לשיטת ההכרזה של השותפים לאחר פתיחה של 2NT, למעט מספר הנקודות הנדרש להכרזה. 

להלן דוגמאות לכמה מוסכמות שאפשר, וכנראה גם צריך, לשחק. 


Puppet Stayman 

הכוונה היא לכל סוג של Puppet או Muppet שאתם משחקים. 

Transfer לסדרת מייג'ור
כאשר למשיב יש לפחות חמישייה בסדרת מייג'ור הוא משתמש במוסכמת Jacoby Trnasfer.


הכרזות עם אורך בסדרת מיינור  

הכרזת 3ª המראה לפחות 5-4 במיינורים עם רצון לסלאם או לחילופין שימוש בהכרזה הזו לטרנספר לסדרת ה-
הכרזת 3 ואחרי זה הכרזת סדרת מיינור בגובה 4 עם יד המחפשת סלאם בסדרת מיינור עם שישייה לפחות. 


מטרת ההכרזות אחרי 2NT 

1. לאפשר ליד החזקה לשחק ככרוז.

2. לתאר את ידו של המשיב על מנת שהפותח יוכל לקבל החלטה. 
שימו לב שה-2NT אינו Limit bid כפי שהיה בפתיחה של 2NT. כך שהמשיב אינו בהכרח "הקפטן של המכרז", המקבל את ההחלטות.   

יום שישי, 10 בינואר 2020

פיתרון חידה 3 : הכרזת קפיצה בסדרת ה-♣


חידה 3 וחידה 4 שוב עסקו בשאלה: האם הכרזה בקפיצה מראה חוזק או חולשה בהשוואה להכרזה ללא קפיצה?  


מתחילים ושחקנים מהשורה: הכרזה בקפיצה בסדרת ה- 

פסקה זו מיועדת לשחקנים ברמה שמתאימים להם פוסטים המסומנים בריבוע ירוק (מתחילים) או בריבוע צהוב.

הכרזת פתיחה של 1 מתארת יד עם 12-22 נקודות ולפחות שלושה קלפים בסדרת ה-. יש זוגות רבים שאצלם ההכרזה הזו מבטיחה לפחות 2 קלפים בסדרת ה-

הכרזת פתיחה של 2 היא הכרזה מלאכותית המתארת יד חזקה עם 23 נקודות לפחות או עם 9 לקיחות לפחות. 

פיתרון החידה הוא שהכרזת 2 חזקה יותר מהכרזת 1
במקרה זה הכרזה בקפיצה דווקא מראה יד חזקה יותר. 

שימו לב לזה שהכרזה לא טבעית, כמו במקרה של הכרזת פתיחה של 2, מתארת במקרים רבים יד חזקה. 
אנחנו כבר מכירים את זה מהכרזות לא טבעיות, כמו הכרזת Control, מוסכמת Splinter ו-Cue bid
למעט מקרים נדירים, על הכרזה לא טבעית אי אפשר לקרוא Pass. על לא מעט הכרזות טבעיות אפשר לקרוא Pass. 


האם 2 עם 9 לקיחות חזק מ-1?


לכאורה, הכרזת 1 עם 20 נקודות או 21 נקודות או 22 נקודות ביד לא מאוזנת עשויה להיות חזקה יותר מיד עם 18 נקודות המבטיחה 9 לקיחות. 
כבר בתחילת קורס מתחילים לומדים שכוח הוא לא רק מספר נקודות אלא גם חלוקה. באופן ספציפי סדרה ארוכה היא כוח ואם בנוסף לה יש קוצר בסדרות אחרות זהו כוח נוסף. 
כשיש אורך בסדרת שליט מוסיפים נקודות אורך. כשיש קוצר בסדרה אחרת או בסדרות אחרות מוסיפים נקודות חלוקה.

ידיים עם 9 לקיחות הן בדרך כלל ידיים עם כוח ואורך בסדרה אחת. זה לא שולל A או AK בסדרה צדדית.
לכן גם ידיים שפותחים בהן 2 עם 9 לקיחות כמעט תמיד חזקות יותר מידיים שבהן פותחים 1 עם יותר נקודות. 
יהיו כמובן מקרי קיצון שבהם זה לא בהכרח נכון.


ברמה גבוהה יותר: הכרזה בקפיצה בסדרת ה- 

פסקה זו מיועדת לשחקנים ברמה שמתאימים להם פוסטים המסומנים בריבוע אדום (רמה גבוהה יותר) או בריבוע צהוב.
יש שחקנים מהשורה להם מתאים ריבוע צהוב שרמתם מספיק גבוהה לקריאת פסקה זו.

כאשר מדובר בשחקנים ברמה גבוהה יותר התשובה היא שונה: לא בהכרח הכרזת 2 מראה יד חזקה יותר מהכרזת 1. בפסקאות הבאות אביא שתי דוגמאות כאלה.

Precision


שיטת ההכרזה המלאכותית Precision הייתה בעבר שיטה מקובלת על רוב השחקנים. גם היום יש לא מעט שחקנים המשתמשים בה. 
ידיים חזקות עם 16 נקודות או יותר פותחים בהכרזת 1

אינני משתמש בשיטת ההכרזה הזו ואיני מכיר אותה. רק למדתי כיצד להתגונן כשמשתמשים בה נגדי
גם המעט שאני יודע מספיק לי בשביל לקבוע, שהכרזת 2 מתארת יד חלשה יותר.

Polish Club 


כפי שאיני מומחה ב-Precision איני מומחה בשיטת ההכרזה Polish Club. למרות שאיני מכיר את השיטה למדתי כיצד להתגונן נגדה

בשיטת הכרזה פולנית זו הכרזת 1 היא הכרזת Multi. אחת האפשרויות היא יד של 18 נקודות או יותר. האפשרות השכיחה ביותר היא יד מאוזנת עם 12-14 נקודות. אפשרות שלישית מתארת יד עם 15-17 נקודות. בגרסאות שונות של השיטה יש אפשרויות נוספות.

הכרזת 2 מתארת יד עם לפחות חמישייה ב- ו-11-14 נקודות. גם בהכרזה זו יש יותר מאפשרות אחת: לפחות שישה קלפים ב- או 5 קלפים ב- ורביעייה בסדרת מייג'ור.

בהסתברות גבוהה הכרזת 1 מתארת יד חזקה יותר מהכרזת 2

Featured post

יד השנה 2011: הלגמו במיטבו

 היד הבאה נבחרה בשנת 2011  כיד השנה  על ידי   The  International Bridge Press Association. זיא מחמוד כתב עליה, שהיא לא רק יד השנה, אלא ...