יום חמישי, 11 באוגוסט 2016

פיתרון: במה תובילו?


בפוסט הקודם: במה תובילו? הושבתי אתכם במזרח כשעליכם להוביל נגד חוזה של 3NT. שיטת חישוב התוצאות באותה תחרות מקומית הייתה IMP.

על מנת להקל עליכם אציג שוב את מהלך ההכרזה ואת ידו של מזרח.

מהלך ההכרזה והיד שאתם מחזיקים
 צפון פתח 1 (מבטיח לפחות שני קלפים). דרום הכריז 1. צפון  הכריז 1NT ודרום סגר ל-3NT. מזרח ומערב לא התערבו בהכרזה, כלומר: הכריזו Pass.

היד שאתם מחזיקים היא:
עקרונות הכרזה
לפני ניתוח ההכרזה אציג את סדר העדיפויות בחוזים אליהם מנסים להגיע במהלך הכרזה:
1. מעדיפים להגיע לחוזה בסדרת מייג'ור עם התאמה של 8 קלפים.
2. אם אין התאמה של 8 קלפים יש עדיפות לחוזה ללא שליט.
3. חוזה בסדרת מיינור הוא ההעדפה השלישית.

אניח שמובילים רביעי מלמעלה מתחת לקלף נכבד (אחד מהקלפים: AKQ) ושני מלמעלה מרביעייה ללא קלף נכבד. במקרה של רצף קלפים גבוהים מובילים מראש רצף.

מבנה וכוח ידו של צפון
מההכרזה השנייה של צפון, שהיא 1NT אפשר ללמוד הרבה על מבנה היד ועל הכוח של צפון כמתואר להלן:

1. לצפון יש בהסתברות גבוהה 12-14 נקודות. הוא לא שולל
15-16 נקודות, אבל הוא שולל 17 נקודות ומעלה (גם עם 17 "נקודות לא יפות" הוא עשוי להכריז 1NT).
לו היו לא 17 נקודות או יותר הוא היה מכריז הכרזת Reverse, כלומר: סדרה גבוהה יותר מ- בגובה 2.

2. לצפון אין יותר משלושה קלפים בסדרת ה-
לאחר שדרום הכריז 1, לו היו לצפון ארבעה קלפים או יותר בסדרה הוא היה מראה התאמה בסדרה ולא היה מכריז 1NT.

2. לצפון אין יותר משלושה קלפים בסדרת ה-
לו היו לצפון ארבעה קלפים או יותר בסדרה הוא היה מכריז 1.

3. לצפון אין שישה קלפים בסדרת ה-.
לו היו לו שישה קלפים בסדרה הוא היה מכריז 2 עם 12-14 נקודות או 3 עם 15-17 נקודות.

4. המקרה היחיד בו יש לו 4 קלפים ב- הוא ביד עם חמישה קלפים ב-.
ביד של 4-4 בסדרות המיינור פותחים 1. על מנת להכריז 2, אם השותף מכריז 1NT.
הכרזת 1NT של שותפו של הפותח מראה 6-10 נקודות ושוללת רביעייה בסדרת מייג'ור. היות שגם פותח עם 4-4 בסדרות המיינור קצר בסדרות המייג'ור, היריבים עלולים להפיל חוזה ללא שליט באמצעות הובלה טבעית בסדרת מייג'ור.
המקרה החריג בו אפשר להכריז 1NT הוא ידיים עם קוצר בסדרות המייג'ור שהכוח מרוכז דווקא בסדרות אלה.

אם מכריזים 1 כבר אי אפשר יהיה להכריז 2 אחרי 1NT של המשיב משום שזהו Reverse bid.

סיכום ידו של צפון
כנראה 12-14 נקודות עם 4 או 5 קלפים ב- ועד שלושה קלפים בכל סדרה אחרת. תיתכן גם יד של 5 קלפים ב- וארבעה קלפים ב-.

מבנה וכוח ידו של דרום
דרום מראה יד של 13 נקודות לפחות ללא קוצר באף סדרה וכנראה עם עוצר בסדרות שלא הוכרזו. אין לו מספיק נקודות על מנת לבדוק אפשרות לסלאם.
ההכרזה השנייה של 3NT מלמדת אותנו על מבנה היד שלו:

1. אין לו יותר מארבעה קלפים ב-.
לו היו לו חמישה קלפים או יותר היה משתמש בקונבנציית Checkback Stayman על מנת לבדוק האם לשותפו יש שלושה קלפים בסדרה.

2. הוא אינו שולל רביעייה ב-.
עם 4-4 בסדרות המייג'ור מכריזים קודם את הרביעייה הנמוכה. אין טעם לחפש התאמה של 4-4 בסדרה זו, משום שההכרזה של שותפו שללה רביעייה בסדרה.

3. הוא אינו שולל רביעייה או לפחות שלישייה ב-.
העיקרון הוא העדפה של חוזה ללא שליט על פני חוזה בסדרת מיינור. אם יש לו יד מאוזנת עם מספיק כוח בסדרות שלא הוכרזו, אין טעם לנסות להגיע לחוזה של 5.

ניתוח אפשרויות ההובלה של מזרח
למזרח יש בעיה לא פשוטה של בחירת קלף ההובלה. יש לו יד של 4-3-3-3. הרביעייה היא בסדרה, שבה הכרוז, אליו הוא מוביל, ארוך.
עליו להשתמש במידע על מבנה הידיים והכוח, שתואר בהכרזה, ובמידע הגלוי על הקלפים שברשותו.

הובלה ב-♣ אינה טובה משום שגם דרום לא שלל אורך בסדרה ולצפון 4-5 קלפים. 

הובלה ב- עלולה להיות לא מוצלחת אם לצפון יש כוח בסדרה. אפשר להניח שלדרום, יהיה כוח בסדרה בהסתברות לא נמוכה. מצד שני לצפון עשויים להיות שני קלפים (ואולי אפילו קלף אחד) בסדרה ודווקא לשותף יהיה כוח ואורך בסדרה.
במקרה זה יש משמעות ל-T שביד מזרח.
במקרה שמובילים ב- מובילים שני מלמעלה, כלומר: ב-7. השותף יחשוב שייתכן שיש לכם ארבעה קלפים בסדרה, אבל יניח שאין לכם קלף גבוה בסדרה.

הובלה ב- היא בשני למעלה, כלומר ב-4. כפי שציינתי, לא בהכרח ליריב בדרום יש פחות מארבעה קלפים בסדרה. כמו בהובלה ב- זה יכול להצליח ויכול להיכשל. 
לדעתי האישית זאת הובלה לא מוצלחת משום שהיא "מרמה" שלא במתכוון את השותף.
כשמובילים ב-4 בסדרה שלא הוכרזה נגד חוזה ללא שליט, השותף חושב שזה קלף רביעי מלמעלה מסדרה עם קלף גבוה. כשהשותף יקבל את היד הוא עלול לנסות לפתח את הסדרה.

ההובלה הטובה ביותר לדעתי היא ב-3. בסדרה זו יש לנו קלף גבוה (A) וגם 10. 
את ידו של מזרח העלתי לקבוצת ה-Facebook מדברים ברידג'. תוכלו לראות שאין דעה אחידה ביחס לשאלה במה להוביל. 
שחקן נבחרת ישראל מיכאל בראל ואריק פרלמוטר היו בדעה שההובלה הנכונה היא ב-3.

היד המלאה

להלן היד המלאה:


2 תגובות:

 1. לצפון אין 12-14 נקודות "בהסתברות גבוהה", יש לו 12-14 נקודות בוודאות ובנוסף, יש לו יד מאוזנת. כלומר, הוא 3334 או 2335 או 3235 או 3325. עם 2245 היה מכריז טו קלאב. הליד הנכון הוא דאימונד. בברכה, אלוף עולם.

  השבמחק
  תשובות
  1. תודה על התגובה. כבוד גדול שאלוף עולם מגיב לפוסט.
   מקבל את ההערה ביחס לחלוקה לש 5-4-2-2, למעט במקרה בו יש לו כוח בספייד, למשל AQ.

   מחק

Featured post

יד השנה 2011: הלגמו במיטבו

 היד הבאה נבחרה בשנת 2011  כיד השנה  על ידי   The  International Bridge Press Association. זיא מחמוד כתב עליה, שהיא לא רק יד השנה, אלא ...