יום חמישי, 24 במאי 2018

צעדים ראשונים בהכרזה: ידיים מאוזנות עם 12-14 נקודות
בפוסט הקודם הסברתי כצד מכריזים, הפותח והמשיב, כשלפותח יד מאוזנת עם 20-22 נקודות. בפוסט לפניו הסברתי כיצד מכריזים כשלפותח יד מאוזנת עם 15-17 נקודות.

בשני המצבים האלה הפותח הכריז בהכרזה הראשונה הכרזת Limit bid והמשיב ניהל את קבלת ההחלטות ביחס לגובה ההכרזה. 
ההחלטות היחידות שהפותח קיבל הייתה: האם להיענות להזמנה למשחק מלא? והאם להיענות להזמנה לסלאם קטן?
גם בהחלטות אלו לא היה לו יותר מדי חופש: עם מקסימום נקודות קיבל את ההזמנה. עם פחות ממקסימום דחה את ההזמנה. 

פוסט זה עוסק בפתיחה עם ידיים מאוזנות שבהן 12-14 נקודות.
כמו במיני ברידג', גם בברידג' פותחים בכל יד עם 12 נקודות או יותר. 
על מנת להקל על הלומדים, בשלב זה גם למשיב יהיו רק ידיים מאוזנות.


היות שלפותח יש פחות מ-15 נקודות, הוא אינו יכול לפתוח 1NT. הוא חייב לפתוח באחת הסדרות בגובה 1. 
שימו לב שפתיחה באחת הסדרות, אינה מבטיחה יד מאוזנת. 
פתיחה של 1 או 1 או  1 או 1 מבטיחה 12-22 נקודות. לרוב הסדרה המוכרזת היא הסדרה הארוכה ביותר של הפותח.

12-22 נקודות אינן Limit bid. המשיב אינו יכול לקבל החלטה. המשיב אינו יכול להשתמש בטבלת ההכרזות.
כשלא מקבלים החלטות, מתארים באמצעות הכרזה את כוח ומבנה היד. זה מה שעושה המשיב.   ההכרזה הראשונה של המשיב 

עם פחות מ-6 נקודות המשיב מכריז Pass.
עם 6 נקודות או יותר הוא מכריז בגובה 1 את הסדרה הארוכה שלו. סדרה ארוכה היא סדרה עם ארבעה קלפים או יותר, כלומר: הפותח יודע שלמשיב יש 6 נקודות או יותר וארבעה קלפים לפחות בסדרה המוכרזת.
במקרה שלמשיב שתי סדרות שבכל אחת מהן ארבעה קלפים הוא מכריז את הסדרה הנמוכה יותר.

דוגמה: הפותח הכריז 1. למשיב יד של 4-3-3-3 עם 7 נקודות וארבעה קלפים ב-. המשיב מכריז 1

הכרזתו של המשיב בגובה 1 כמעט אינה מוגבלת במספר הנקודות. כך למשל, המשיב עשוי להכריז את אותה הכרזה עם 6 נקודות ועם 20 נקודות.

האם הכרזתו של המשיב היא הכרזת Limit bid? 

התשובה לשאלה היא שלילית משום שתחום הנקודות שהמשיב מחזיק הוא תחום רחב.
המשמעות היא שעל הפותח להמשיך לתאר את ידו באמצעות הכרזה שנייה.


כללי ההכרזה של פותח עם 12-14 נקודות ויד מאוזנת


הפותח מכריז בגובה 1 את הסדרה הארוכה ביותר שלו. סדרת מייג'ור מכריזים רק עם חמישה קלפים או יותר (ביד מאוזנת לא יהיו יותר מחמישה קלפים בסדרה כלשהי).

ביד מאוזנת של 5-3-3-2 נפתח תמיד בסדרה הארוכה שבה חמישה קלפים.

יד של 4-3-3-3
כשהרביעייה היא ב- נפתח 1. כשהרביעייה היא ב- נפתח 1.


יד של 4-4-3-2
כשיש רביעייה  ב- נפתח 1. כשיש רביעייה ב- נפתח 1.
כשיש רביעיות בשתי סדרות המיינור נפתח בגובה 1 בסדרה הנמוכה, כלומר: 1.

כשאין רביעייה בסדרת מיינור
זו יכולה להיות יד של 4-3-3-3 עם ארבעה קלפים בסדרת מייג'ור. 
במקרה זה יש שלושה קלפים בכל אחת מסדרות המיינור. במקרה של אורך שווה נכריז תמיד 1, כלומר: את הסדרה הנמוכה יותר בגובה 1. 
זו יכולה להיות גם יד של 4-4-3-2 עם רביעיות בשתי סדרות המייג'ור.
במקרה זה יהיו לנו שני קלפים באחת מסדרות המיינור ושלושה קלפים בסדרת המיינור השנייה.
נפתח תמיד בגובה 1 בסדרת המיינור הארוכה יותר, כלומר: זו שיש בה שלושה קלפים. 

לסיכום 


פתיחה בגובה 1 בסדרת מייג'ור מבטיחה 5 קלפים לפחות בסדרה. בידיים מאוזנות מבטיחה בדיוק חמישה קלפים בסדרה.
פתיחה בגובה 1 בסדרת מיינור מבטיחה לפחות שלושה קלפים בסדרה. ברוב המקרים יהיו לפותח בסדרת מיינור לפחות ארבעה קלפים בסדרה. 
שני המקרים החריגים בהם יהיו רק שלושה קלפים בסדרת מיינור שבה פותחים הם:
ידיים מאוזנות של 4-3-3-3 עם רביעייה בסדרת מייג'ור וידיים מאוזנות של 4-4-3-2 עם שתי רביעיות בסדרות המייג'ור.


ההכרזה השנייה של הפותח

הוא מושג בברידג' המתאר הכרזה שנייה. הכרזת ה-Rebid של הפותח עם יד מאוזנת עם 12-14 נקודות היא 1NT.
זוהי הכרזת Limit bid. 


הכרזת ה-Rebid של המשיב
עכשיו יכול המשיב לקבל החלטה ולהיעזר בטבלת ההכרזות. סוגי ההחלטות ואופן קבלתם זהים לסוגי ההחלטות אחרי הכרזת הפתיחה של השותף. מספר הנקודות הנדרש לקבלת החלטה גבוה ממספר הנקודות הנדרש במקרה של הכרזת פתיחה של 1NT (מבטיחה 15-17 נקודות).

משיב עם 6-10 נקודות
נבחר כדוגמה 10 נקודות.
22=10+12
24=10+14 

פחות מ-25 נקודות. אין משחק מלא. 

החלטה: המשיב מכריז Pass. 
כפי שהסברתי בפוסט על הכרזה במיני ברידג', מעוניינים לשחק משחק חלקי בגובה הנמוך ביותר האפשרי.


משיב עם 13 נקודות עד 18 נקודות
נבחר כדוגמה 13 נקודות.
25=13+12
27=13+14 
25 נקודות או יותר. יש משחק מלא

החלטה: המשיב מכריז 3NT. 


משיב עם 21 נקודות עד 24 נקודות
נבחר כדוגמה 21 נקודות.
33=21+12
35=21+14 
33 נקודות או יותר. יש להכריז סלאם קטן (12 לקיחות).

החלטה: המשיב מכריז 6NT. 

הערה: במקרה, בעל ההסתברות האפסית, שבו למשיב 25 נקודות או יותר מכריזים 7NT. 


משיב עם 12-11 נקודות
נבחר כדוגמה 12 נקודות.
23=12+12
26=12+14 
מול יד מקסימלית של 14 נקודות יש משחק מלא.
מול יד עם פחות מ-14 נקודות אין משחק מלא.

החלטה: המשיב מזמין למשחק מלא באמצעות הכרזת 2NT.

ההחלטה של הפותח: עם מקסימום (14 נקודות) נענים להזמנה.
עם פחות ממקסימום מכריזים Pass.   


משיב עם 20-19 נקודות
נבחר כדוגמה 19 נקודות.
31=19+12
33=19+14 
מול יד מקסימלית של 14 נקודות יש סלאם קטן.
מול יד עם פחות מ-14 נקודות אין סלאם קטן.


החלטה: המשיב מזמין לסלאם באמצעות הכרזת 4NT.

ההחלטה של הפותח: עם מקסימום (14 נקודות) נענים להזמנה.
עם פחות ממקסימום מכריזים Pass.   הערת שוליים: ממה התעלמתי במתכוון?


אין הכרח לקרוא את הערת השוליים. בצעדים הראשונים בלימוד שפת ההכרזות מתחילים במצבים פשוטים יחסית. 
בפסקה זו, למען הדיוק, אני מציין מצבים מורכבים יותר מהם התעלמתי במתכוון על מנת לא להקשות על התלמידים.

1. אם לפותח יש רביעייה גבוהה מהרביעייה שהכריז המשיב, הוא יכול להכריז אותה בגובה 1 ולא להכריז 1NT. 

2. למשיב אין רביעייה בסדרה גבוהה מסדרת הפותח

3. הפותח פתח 1. המשיב אינו יכול להכריז סדרה ארוכה בגובה 1.

4. פותח עם יד לא מאוזנת עשוי להכריז בהכרזת ה-Rebid הכרזת 1NT גם עם יותר מ-14 נקודות. גם במקרה כזה המשיב צריך להניח שלפותח 12-14 נקודות משום שההסתברות שיש לו 12-14 נקודות גבוהה.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

Featured post

יד השנה 2011: הלגמו במיטבו

 היד הבאה נבחרה בשנת 2011  כיד השנה  על ידי   The  International Bridge Press Association. זיא מחמוד כתב עליה, שהיא לא רק יד השנה, אלא ...